Навигација

14С1И08 - Дијагностика и терапија обољења фармских животиња

Спецификација предмета
НазивДијагностика и терапија обољења фармских животиња
Акроним14С1И08
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијаспецијалистичке академске студије
Наставник (предавач)
 1. проф. др Иван Вујанац
 2. проф. др Данијела Кировски
Наставник/сарадник (вежбе)
 1. проф. др Иван Вујанац
 2. доц. др Радиша Продановић
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ10.0Статус предметаизборни
  УсловОдслушана настава из обавезних предмета и из два изборна предмета од следећих: Биотехнологија у ветеринарској медицини, Грађа и функција ткива и органа у физиолошким и патолошким условима или Инфекција и механизми одбране организма од инфективних агенаса.
  Циљ предметаДијагностика и терапија обољења фармских животиња има за циљ да кроз додатно теоријско образовање и далеко већи обим практичног рада студенте специјалистичких студија обучи за ефикаснији и прецизнији рад у клиничкој пракси. Студенти кроз теоријску и практичну наставу стичу потребна знања и вештине које омогућавају примену мануелних дијагностичких поступака, неопходних у клиничкој пракси, као и примену одговарајућих лабораторијских дијагностичких метода како би се поставила што прецизнија клиничка, односно етиолошка дијагноза. Поред тога, циљ овог предмета је да укаже и на могуће грешке у клиничком дијагностиковању обољења фармских животиња, пре свега, вештина клиничког прегледа, неправилног узимања биолошког материјала за додатна лабораторијска испитивња или примене неодговарајуће дијагностичке методе.
  ИсходСтуденти треба да овладају свим основним и специјалним методама клиничког прегледа фармских животиња у условима интензивне сточарске производње, Пре свега, вештинама за процену здравственог стања како појединачних случајева, тако и целокупног запата. Студенти треба да науче да правилно узимају одговарајуће узораке биолошког материјала (крви, ткива и других телесних течности, секрета и екскрета), адекватно паковање и слање узорака у лабораторију или припрему узорака за испитивања која се могу радити у клиничким - теренским условима. На основу резултата лабораторијских испитивања студенти треба да се оспособе за тумачење хематолошких и биохемијских резултата испитивања. Резултате лабораторијских испитивања треба тумачити у склопу осталих налаза добијених општим и специјалним методима клиничког прегледа.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеОпште и специјалне методе прегледа органа за варење говеда, Диференцијална дијагностика обољења органа за варење говеда; Дијагностика метаболичких поремећаја здравља код високомлечних крава; Најчешће грешке у прикупљању узорака за лабораторијска испитивања; Интерпретација хематолошких и биохемијских резултата испитивања - писање извештаја.
  Садржај практичне наставеПрактична настава се изводи на Катедри за болести папкара Факултета ветеринарске медицине и у наставним базама изван факултета (фарме говеда ПКБ Корпорације). Практичне вежбе на фармама и амбулантама које се баве здравственом заштитом фармских животиња, имају за циљ обуку студената за правилан клинички преглед и дијагностику обољења органа за варење говеда, као и метаболичких поремећаја здравља.
  Литература
  1. Bovine Medicine Diseases and Husbandry of Cattle, Andrews AH, Blowey RW, Boyd H, Eddy RG, Second edition, Blackwell Science, Ltd Blackwell Publishing Company, 2004.
  2. Veterinary medicine. A textbook of the diseases of cattle, horses, sheep, pigs and goats, Radostits OM, Gay CC, Hinchcliff KW, Constable PD, Saunders, Elsevier 2006.
  3. Rebhun’ s diseases of dairy cattle,Divers TJ, Peek SF, 2nd Edition, Saunders, 2006
  4. Болести органа за варење говеда, Шаманц ХНаучна КМД, 2009.
  5. Болести сиришта говеда,Шаманц Х, Вујанац И, Научна КМД, 2013.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  424
  Методе извођења наставеТеоријска настава са интерактивним учењем, уз примену аудио-визуелних метода (Power Point презентације, филмови), практичан рад у наставним базама и интерактиван рад у лабораторији.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања20Писмени испит50
  Практична настава30Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари