Навигација

14С1О01 - Методологија истраживачког рада

Спецификација предмета
НазивМетодологија истраживачког рада
Акроним14С1О01
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијаспецијалистичке академске студије
Наставник (предавач)
 1. проф. др Владо Теодоровић
 2. проф. др Миодраг Лазаревић
 3. проф. др Витомир Ћупић
 4. проф. др Милорад Мириловић
 5. проф. др Војислав Илић
 6. проф. др Дејан Крњаић
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ3.0Статус предметаобавезан
   УсловУписане специјалистичке академске студије
   Циљ предметаДа обезбеди основна знања о савременим истраживачким методама, како би студенти на што бржи и једноставнији начин дошли до решења неког стручног проблема, планирали и реализовали неопходна истраживања, а затим презентовали резултате и објавили рад.
   ИсходСтуденти треба буду оспособљени да самостално да креирају и учествују у извођењу испитивања и истраживачких експеримената, самостално објашњавају добијене резултате и припремају их за презентацију на скуповима или објављивање у стручним и научним часописима.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеОдабир теме, проблема за истраживачки рад, Експеримент и испитивање, Стручни и научни проблем – дефиниција и врсте. Примена рачунара у истраживачком раду. Основи научне и стручне информатике, интернет претраживачи, базе научних и стручних података, приступ базама и преузимање докумената. Увод у статистику. Начини прикупљања података. Елементи статистике, дескриптивни статистички параметри, значајност разлика и основне методе њиховог израчунавања . Истраживачки рад у клиничкој патологији и терапији животиња. Основне клиничке дисциплине. Врсте клиничких истраживања. Компатибилност животињских врста. Планирање и реализација клиничких испитивања. Фармаколошка истраживања. Епизоотиолошка истраживања. Класични – стандардни извори научних и стручних информације. Судбина стручне и научне информације. Објављивање радова. Елементи стручних радова и специјалистичког рада. Писање стручних извештаја. Елементи уноса и обраде текста, чување докумената. Начини навођења литературе. Лекторска обрада текста и коректура – коректурни знаци. Најчешће грешке при писању стручних радова. Израда ПП презентације и одбрана рада.
   Садржај практичне наставеИнтерактивна настава на примерима огледа – припрема и дизајнирање истраживања, статистичка обрада резултата, писање извештаја, обрада текста и припрема презентација.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеТеоријска настава са интерактивним учењем уз примену аудио-визуелних метода (Power Point презентације и филмови), практичан рад на примерима из конкретних пројеката у које су кандидати били укључени.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања30Писмени испит70
   Практична наставаУсмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари