Navigacija

Lista mentora

Lista potencijalnih mentora na studijskom programu doktorskih akademskih studija – DAS*

Napomena:

  1. Nastavnici zaposleni na FVM koji nisu DVM mogu biti mentori u zajedničkom mentorstvu sa mentorima DVM
  2. Lica izabrana u naučna zvanja i zaposleni u Institutima mogu biti mentori u zajedničkom mentorstvu sa mentorom zaposlenim na FVM

 

Ime i prezime Zvanje Ustanova u kojoj je zaposlen sa punim radmin vremenom