Navigacija

Lista mentora

Lista potencijalnih mentora na studijskom programu doktorskih akademskih studija – DAS*

Napomena:

  1. Nastavnici zaposleni na FVM koji nisu DVM mogu biti mentori u zajedničkom mentorstvu sa mentorima DVM
  2. Lica izabrana u naučna zvanja i zaposleni u Institutima mogu biti mentori u zajedničkom mentorstvu sa mentorom zaposlenim na FVM

 

Ime i prezime Zvanje Ustanova u kojoj je zaposlen sa punim radmin vremenom
dr Anita Radovanović Redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
dr Bojan Gajić Docent Fakultet veterinarske medicine
dr Branislav Prokić Redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
dr Branislava Mitrović Vanredni profesor Fakultet veterinarske medicine
dr Vanja Krstić Redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
dr Vitomir Ćupić Redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
dr Vladimir Kukolj Vanredni profesor Fakultet veterinarske medicine
dr Vladimir Magaš Fakultet veterinarske medicine
dr Vladimir Nešić Vanredni profesor Fakultet veterinarske medicine
dr Vladimir Dimitrijević Vanredni profesor Fakultet veterinarske medicine
dr Vlado Teodorović Redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
dr Danijela Kirovski Redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
dr Danica Marković Vanredni profesor Fakultet veterinarske medicine
dr Darko Marinković Vanredni profesor Fakultet veterinarske medicine
dr Dejan Krnjaić Redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
dr Dragan Vasilev Vanredni profesor Fakultet veterinarske medicine
dr Dragan Šefer Redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
dr Dragan Gvozdić Redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
dr Dragan Bacić Vanredni profesor Fakultet veterinarske medicine
dr Dragiša Trailović Redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
dr Drago Nedić Redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
dr Dušan Mišić Vanredni profesor Fakultet veterinarske medicine
dr Žolt Bečkei Docent Fakultet veterinarske medicine
dr Zoran Kulišić Redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
dr Zoran Stanimirović Redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
dr Ivan Vujanac Vanredni profesor Fakultet veterinarske medicine
dr Ivan Jovanović Redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
dr Ivana Vučićević Docent Fakultet veterinarske medicine
dr Jakov Nišavić Vanredni profesor Fakultet veterinarske medicine
dr Jevrosima Stevanović Vanredni profesor Fakultet veterinarske medicine
dr Jelena Ajtić Vanredni profesor Fakultet veterinarske medicine
dr Jelena Nedeljković-Trailović Redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
dr Jovan Bojkovski Redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
dr Katarina Nenadović Docent Fakultet veterinarske medicine
dr Ljiljana Janković Vanredni profesor Fakultet veterinarske medicine
dr Maja Marković Redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
dr Marijana Vučinić Redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
dr Mila Savić Redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
dr Milan Maletić Docent Fakultet veterinarske medicine
dr Milena Krstić Docent Fakultet veterinarske medicine
dr Milena Đorđević Docent Fakultet veterinarske medicine
dr Milica Kovačević-Filipović Redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
dr Milorad Mirilović Vanredni profesor Fakultet veterinarske medicine
dr Miloš Pavlović Vanredni profesor Fakultet veterinarske medicine
dr Miloš Blagojević Vanredni profesor Fakultet veterinarske medicine
dr Miloš Vučićević Docent Fakultet veterinarske medicine
dr Milutin Đorđević Redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
dr Miodrag Lazarević Redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
dr Mirjana Milovanović Vanredni profesor Fakultet veterinarske medicine
dr Miroslav Valčić Redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
dr Natalija Fratrić Redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
dr Nevenka Aleksić Redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
dr Neđeljko Karabasil Redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
dr Nenad Milić Redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
dr Nikola Krstić Redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
dr Ninoslav Đelić Redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
dr Olivera Valčić Docent Fakultet veterinarske medicine
dr Petar Milosavljević Redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
dr Predrag Stepanović Docent Fakultet veterinarske medicine
dr Radislava Teodorović Redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
dr Radiša Prodanović Docent Fakultet veterinarske medicine
dr Radmila Resanović Redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
dr Sanda Dimitrijević Redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
dr Sanja Aleksić-Kovačević Redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
dr Saša Trailović Redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
dr Svetlana Milanović Vanredni profesor Fakultet veterinarske medicine
dr Svetlana Grdović Redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
dr Slavoljub Jović Vanredni profesor Fakultet veterinarske medicine
dr Slađan Nešić Docent Fakultet veterinarske medicine
dr Slobodanka Vakanjac Redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
dr Sonja Obrenović Vanredni profesor Fakultet veterinarske medicine
dr Sonja Radojičić Redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
dr Stamen Radulović Docent Fakultet veterinarske medicine
dr Sunčica Borozan Redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
dr Tamara Ilić Vanredni profesor Fakultet veterinarske medicine