Навигација

Impakt faktor za 2017.

Конкурси за наставно особље

 

Impakt faktor za 2017 godunu  naučnog časopisa Acta Veterinaria-Beograd, prema izveštaju Clarivate Analytics je 0,604.

Hvala svim autorima, recenzentima i urednicima za izuzetan doprinos kvalitetu časopisa, kao i onima koji su brinuli o časopisu na druči način.


Glavni i odgovorni urednik

Prof. dr Sanja Aleksić-Kovačević