Навигација

Обавештење о раду Центра за развој и међународну сарадњу ФВМ у ванредном стању

 

Обавештавамо Вас да ће запослени у Центру за развој и међународну сарадњу бити доступни студентима и запосленима сваког радног дана у електронској кооресподенцији:

Снежана Стевановић-Ђорђевић, двм
Руководилац Центра
snezana@vet.bg.ac.rs
063 340 043

Александра Алексић - Агелидис, двм
Референт за међународну сарадњу
sandra@vet.bg.ac.rs
069 210 3143

 

На сајту ФВМ УБ запослени у Центру за развој и међународну сарадњу ће редовно ажурирати инфорамције о Ерасмус+ и CEEPUS програму, и о одржавању планираних летњих школа.