Navigacija

Opšteobrazovni predmeti

Šef katedre

Redovni profesor

Vanredni profesor

Docent

Asistent


OSNOVNI PREDMETI:

- BIOFIZIKA (prezentacija predmeta)

- HEMIJA

- ETIKA U VETERINARSKOJ MEDICINI

- STRANI JEZICI

IZBORNI PREDMETI:

- FIZIČKE OSNOVE DIJAGNOSTIČKIH I TERAPIJSKIH METODA

- PSIHOSOCIJALNI ASPEKTI DRŽANJA ŽIVOTINJA

- EKSPERIMENTALNA HEMIJA

DOKTORSKE STUDIJE-izborni predmeti

- MATEMATIČKO MODELOVANJE BIOLOŠKIH SISTEMA I PROCESA

- SAVREMENE INSTRUMENTALNE METODE U VETERINARSKOJ MEDICINI