Navigacija

Programi razmene

Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu aktivno učestvuje u programima, projektima i mrežama akademske mobilnosti koje studentima i nastavnom osoblju omogućavaju studijske boravke na fakultetima u inostranstvu.

Način prijavljivanja na programe razmene regulisan je pravilima i procedurama svakog programa.