Навигација

14С1И01 - Биотехнологија у ветеринарској медицини

Спецификација предмета
НазивБиотехнологија у ветеринарској медицини
Акроним14С1И01
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијаспецијалистичке академске студије
Наставник (предавач)
 1. проф. др Владимир Димитријевић
 2. проф. др Мила Савић
 3. проф. др Милош Павловић
 4. проф. др Зоран Станимировић
 5. проф. др Ружица Траиловић
 6. проф. др Јевросима Стевановић
 7. проф. др Анита Радовановић
 8. проф. др Драган Шефер
 9. проф. др Радмила Марковић
Наставник/сарадник (вежбе)
 1. проф. др Владимир Димитријевић
 2. проф. др Мила Савић
 3. проф. др Милош Павловић
 4. проф. др Зоран Станимировић
 5. проф. др Ружица Траиловић
 6. проф. др Јевросима Стевановић
 7. проф. др Анита Радовановић
 8. проф. др Радмила Марковић
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ8.0Статус предметаизборни
  УсловУписан први семестар
  Циљ предметаДа студенте оспособи да на основу познатих природних законитости и решења која постоје у природи,решaва проблеме у гајењу и заштити здравља животиња и у производњи намирница анималног порекла као и заштити животне средине
  ИсходСтудент треба да разуме природне процесе на којима се занива биотехнологија, да зна како се ови процеси на рационалан начин могу и скористити и да ова знања примени у пракси. Студент мора да разуме етичке импликације примењене биотехнологије у сточарству и ветеринарској медицини.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУвод у биотехнологију и историјски развој биотехнологије. Примена биотехнологије у сточарству и ветеринарској медицини. Генетичка варијабилност, извори, врсте и методе утврђивања. Примена генетичких маркера у идентификацији и контроли порекла. Генска дијагностика и терапија. Маркерима асистирана селекција квантитативних особина. Генетички инжењеринг, основни принципи. Генетички модификовани организми, методе добијања. Трансгене животиње као биореактори у фармацеутској индустрији. Биотехнологија у репродукцији домаћих животиња: ВО МОЕТ, клонирење ембриона, сексирање семена и ембриона. Генетичко унапређење расе. Ефекти укрштања. Биотехнолошке методе у процесу очувања биодиверзитета. Биотехнолошке алтернативе у стимулацији раста животиња (пробиотици, пребиотици, фитобиотици, закишељивачи). Биотехнолошки додаци храни за животиње у циљу очувања животне средине (ензими, синтетске аминокиселине). Биотехнолошка решења у исхрани која утичу повољно на квалитет намирница анималног порекла (органске форме микроелемената, есенцијалне масне киселине).Социјални и етички аспекти примене биотехнологије.
  Садржај практичне наставеУпознавање са радом лабораторија за генетичке манипулације. Упознавање са генетичким импликацијама примене репродуктивне технологије. Упознавање са молекуларно генетичким методама за идентификацију и контролу порекла. Упознавање са молекуларно генетичким методама у дијагностици и терапији. Савремене методе за утврђивање приплодне вредности домаћих животиња. Стицање знања из мониторинга хране за животиње у акредитованој лабораторији за испитивање хране за животиње. Употреба биотехнолошких додатака у оптимализацији оброка за животиње. Упознавање са молекуларним методама контроле здарвља јединки које служе у асистираној репродукцији (посета фармама и центрима за ВО и ЕМ)
  Литература
  1. Савић М, Јовановић С, Вегара М: Сточарство-фармске и социјалне животиње, ФВМ, Београд, 2007.
  2. B Singh, S K Gautam, and M S Chauhan Textbook of animal biotechnology, T.E.R.I Press, 2012
  3. Ђелић Н: Принципи генетике, Факултет ветеринарске медицине, Београд, 2006.
  4. Станчић Б: Биотехнологија, Пољопривредни факултет Нови Сад, 2006.
  5. Марковић Р, Петрујкић Т, Шефер Д: Безбедност хране за животиње, ФВМ, Београд, 2010.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  212
  Методе извођења наставеТеоретска настава са интерактивним учењем уз примену аудиовизуелних метода; практична настава у молекуларно генетичким лабораторијама, рад у центрима за ВО, менторска настава.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит25
  Практична настава15Усмени испит30
  Пројекти
  Колоквијуми15
  Семинари5