Навигација

Јавне одбране

 

 

 

ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА
 

НАСЛОВ ДИПЛОМСКОГ РАДА

Хирушка корекција полних органа кује са псеудохермафродитизмом

Место одбране

Предаваоница: ``Проф.др Јован Димић`` , Катедра за хирургију, ортопедију и офталмологију

Датум и време одбране

24.09.2018. у 11.00часова

Име и Презиме кандидата

Душан Милијевић

Чланови Комисије

Др Бранислав Прокић, редовни професор

Др Никола Крстић, редовни професор

Др Слободанка Вакањац, редовни професор

Приступ слободан

 

 

 

 

ОДБРАНА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА

 

НАСЛОВ СПЕЦ. РАДА

ИСПИТИВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ПОВРШИНА У ОБЈЕКТИМАЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРЕРАДУ ХРАНЕ

Место одбране

Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицине, Катедра за хигијену и технологију намирница

Датум и време одбране

24.09.2018. у 12 часова

Име и Презиме кандидата

ИСИДОРА ВУКОВ

Чланови Комисије

Неђељко Карабасил, Мирјана Димитријевић, Драган Василев

Приступ слободан

 

 

 

ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА

 

НАСЛОВ ДИПЛОМСКОГ РАДА

Налаз yersinia enterocolitica на труповима свиња

Место одбране

Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицине, Катедра за хигијену и технологију намирница

Датум и време одбране

24.09.2018. у 13 часова

Име и Презиме кандидата

АНТОНИЈА РАЈЧИЋ

Чланови Комисије

Неђељко Карабасил, Мирјана Димитријевић, Драган Василев

Приступ слободан

 

 

 

 

ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА

 

НАСЛОВ ДИПЛОМСКОГ РАДА

ЗНАЧАЈ ВРСТЕ STAPHYLOCOCCUS PSEUDINTERMEDIUS У ЕТИОЛОГИЈИ ИНФЕКЦИЈА ПАСА И МАЧАКА

Место одбране

Сала за предавања на Катедри за микробиологију, Факкултет ветеринарске медицине, Београд

Датум и време одбране

25.09.2018. 12 h

Име и Презиме кандидата

Катарина Анђелковић

Чланови Комисије

Ментор, проф. Др Душан Мишић, Проф. Др Драгиша Траиловић, проф. Др Марина Радојичић

Приступ слободан

 

 

 

 

ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА

 

НАСЛОВ ДИПЛОМСКОГ РАДА

Антимикробна резистенција у ланцу хране

Место одбране

Катедра за хигијену и технологију намирница анималног порекла

Датум и време одбране

25.09.2018., 12 часова

Име и Презиме кандидата

Станислава Кањевац

Чланови Комисије

1. др Снежана Булајић, ванредни професор

2. др Радослава Савић Радовановић, доцент

3. др Мирјана Димитријевић, ванредни професор

Приступ слободан