Навигација

Јавне одбране

 

 

 

ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА
 

НАСЛОВ ДИПЛОМСКОГ РАДА

Обољења млечне жлезде крава узрочницима из окружења

Место одбране

Катедра за породиљство, стерилитет и в.о.

Датум и време одбране

23.06.2017. у 11часова

Име и Презиме кандидата

Милован Нисић

Чланови Комисије

др Слободанка Вакањац, ред.проф

др Владимир Магаш, доцент

др Јован Бојковски, ред.проф

Приступ слободан

 

 

 

ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА
 

НАСЛОВ ДИПЛОМСКОГ РАДА

Утицај охратоксина А на производне параметре кока носиља

Место одбране

Предаваоница Катедре за исхрану и ботанику

Датум и време одбране

23. 06. 2017. у 12h

Име и Презиме кандидата

Марија Јечменица

Чланови Комисије

Ванредни проф. др Јелена Недељковић Траиловић, Катедра за исхрану и ботанику

Доц. др Бранко Петрујкић, Катедра за исхрану и ботанику

Доц. др Иван Вујанац, Катедра за болести папкара

Приступ слободан

 

 

 

ОДБРАНА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА

 

НАСЛОВ СПЕЦ. РАДА

ЕТИОЛОГИЈА, ДИЈАГНОСТИКА И ТЕРАПИЈА ПОВРЕДА ЛАКАТНОГ ЗГЛОБА ПАСА

Место одбране

Предаваоница ``Проф.др Јован Димић`` Катедре за хирургију, ортопедију и офталмологију

Датум и време одбране

29.06.2017. 11.00 часова

Име и Презиме кандидата

Микалачки Велимир

Чланови Комисије

1. Др Бранислав Прокић, редовни професор

2. Др Никола Крстић, редовни професор

3. Др Верица Мрвић, редовни професор

Приступ слободан