Навигација

Јавне одбране

 

 

 

ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА

 

НАСЛОВ ДИПЛОМСКОГ РАДА

МАНИПУЛАЦИЈА СЕМЕНОМ ПАСА

Место одбране

Катедра за породиљство, стерилитет и в.о.

Датум и време одбране

20.03.2019. u 14h

Име и Презиме кандидата

Предраг Младеновић

Чланови Комисије

Доц. др Владимир Магаш

Проф. др Вања Крстић

Проф. др Владимир Нешић

Приступ слободан

 

 

 

ОДБРАНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

 

НАСЛОВ ДИСЕРТАЦИЈЕ

Детекција салмонела врста и карактеризација Salmonella Enteritidis и Salmonella Typhimurium пореклом из ланца хране

Место одбране

Катедра за хигијену и технологију намирница анималног порекла

Датум и време одбране

21.03.2019 у 11 часова

Име и Презиме кандидата

Марко Дмитрић

Чланови Комисије

Неђељко Карабасил, Дејан Видановић, Владо Теодоровић, Љубиша Шарић, Лазар Ранин

Приступ слободан

 

 

 

ОДБРАНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

 

НАСЛОВ ДИСЕРТАЦИЈЕ

Испитивање микрофлоре и параметара

квалитета сремског кулена произведеног

у индустријским и традиционалним условима

Место одбране

Предаваоница Катедре за хигијену и технологију намирница анималног порекла,

Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду

Датум и време одбране

Petak, 22.03.2019. godine u 11:00

Име и Презиме кандидата

Бранко Сувајџић

Чланови Комисије

Др Драган Василев, ванредни професор (ментор)

Факултет ветеринарске медицине

Универзитет у Београду

Др Весна Јанковић, научни сарадник (ментор)

Институт за хигијену и технологију меса, Београд

Др Мирјана Димитријевић, ванредни професор Факултет ветеринарске медицине

Универзитет у Београду

Др Неђељко Карабасил, редовни професор

Факултет ветеринарске медицине

Универзитет у Београду

Др Владимир Томовић, ванредни професор Технолошки факултет Нови Сад

Приступ слободан

 

 

 

ОДБРАНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

 

НАСЛОВ ДИСЕРТАЦИЈЕ

UPOREDNA ANALIZA MORFOLOŠKIH PROMENA I DISTRIBUCIJE VIRUSNOG ANTIGENA U ORGANIMA LABUDOVA I KOKOŠAKA PRIRODNO INFICIRANIH VIRUSOM AVIJARNE INFLUENCE PODTIPA H5N8

Место одбране

Beograd, Fakultet veterinarske medicine, Predavaonica Katedre za patologiju

Датум и време одбране

25.03.2019. u 14h

Име и Презиме кандидата

Biljana Božić

Чланови Комисије

1. dr Sanja Aleksić-Kovačević, redovni profesor

2. dr Vladimir Polaček, viši naučni saradnik

3. dr Ivana Vučićević, docent

4. dr Miloš Vučičević, docent

5. dr Tamaš Petrović, naučni savetnik

Приступ слободан