Навигација

Јавне одбране

 

 

ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА

 

НАСЛОВ ДИПЛОМСКОГ РАДА

СЕЛЕКЦИЈА ГОВЕДА НА ОСНОВУ ПОРЕКЛА

Место одбране

Катедра за Породиљство, стерилитет и вештачко осемењавање

Датум и време одбране

11.07.2019. године у 13:00

Име и Презиме кандидата

Немања Владимировић

Чланови Комисије

проф. др Владимир Димитријевић Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицине

доц. др Милан Малетић Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицине

доц. др Радиша Продановић Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицине

Приступ слободан

 

 

 

ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА

НАСЛОВ ДИПЛОМСКОГ РАДА

Лептоспироза пас-значај микробиолошка дијагностика и профилакса

Место одбране

Сала за предавања на Катедри за Микробилогију ФВМ

Датум и време одбране

11.07.2017. у  13 часова

Име и Презиме кандидата

Мирјана  Лудошки

Чланови Комисије

Др Марина Радојичић, ван.проф.,  др Драгиша Траиловић ред.проф., др Dejan Kрњајић, red.проф.

Приступ слободан

 

 

 

ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА

 

НАСЛОВ ДИПЛОМСКОГ РАДА

"Тендинитиси, етиологија, дијагностика и терапија"

Место одбране

Предаваоница: ``Проф.др Јован Димић`` , Катедра за хирургију, ортопедију и офталмологију

Датум и време одбране

12.07.2019. у 11:00часова

Име и Презиме кандидата

Владимир Ађелковић

Чланови Комисије

Проф.др Петар Милосављевић

Проф. др. Верица Мрвић

Проф.др Никола Крстић

Приступ слободан

 

 

 

ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА

НАСЛОВ ДИПЛОМСКОГ РАДА

УРИНАРНИ МАРКЕРИ У ДИЈАГНОСТИЦИ ОШТЕЋЕЊА БУБРЕГА

Место одбране

Кaтедра за болести копитара, месоједа, живине и дивљачи

Датум и време одбране

15.07.2019. године у 12.00 часова

Име и Презиме кандидата

Урош Ђирковић

Чланови Комисије

Проф. др Драгиша Траиловић

Проф. др Вања Крстић

Доц. др Милош Вучићевић

Приступ слободан