Навигација

Јавне одбране

 

 

 

ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА

 

НАСЛОВ ДИПЛОМСКОГ РАДА

ПРОТОЗОЕ ПАСА КОЈЕ СЕ ПРЕНОСЕ КРПЕЉИМА

Место одбране

Предаваоница Катедре за паразитологију и Катедре за микробиологију

Датум и време одбране

16.10.2019. у 12.00 часова

Име и Презиме кандидата

Јована Белча

Чланови Комисије

Др Тамара Илић, ванредни професор

Др Санда Димитријевић, редовни професор

Др Драгиша Траиловић, редовни професор

Приступ слободан

 

 

 

ОДБРАНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

 

НАСЛОВ ДИСЕРТАЦИЈЕ

Утицај различитих антимикробних препарата и адитива на експресију гена значајних за имунитет, оксидативни стрес и преживљавање пчела Apis mellifera инфицираних микроспоридијом

Nosema ceranae

Место одбране

Сала Катедре за биологију и Катедре за хистологију Факултет ветеринарске медицине Унверзитета у Београду, Булевар ослобођења 18, Београд

Датум и време одбране

25. 10. 2019. године у 12 часова

Име и Презиме кандидата

Урош М. Главинић

Чланови Комисије

Др Зоран Станимировић, редовни професор

Др Тамаш Петровић, научни саветник

Др Јевросима Стевановић, ванредни професор

Др Душан Мишић, ванредни професор

Др Мирослав Валчић, редовни професор

Приступ слободан