Навигација

Јавне одбране

 

НАПОМЕНА:

због актуелне епидемиолошке ситуације, број присутних на појединачној одбрани је ограничен на 10

 

 

 

 

ОДБРАНА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА

 

НАСЛОВ СПЕЦ. РАДА

ПРИМЕНА БАКТЕРИОФАГА У МИКРОБИОЛОШКОЈ ДИЈАГНОСТИЦИ

Место одбране

Катедра за микробиологију Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду

Датум и време одбране

26.10.2020.године у 11 часова

Име и Презиме кандидата

Марко Комлош

Чланови Комисије

  1. Проф др Ненад Милић

  2. Проф др Дејан Крњаић

  3. Проф др Владо Теодоровић

 

 

 

 

ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА

 

НАСЛОВ ДИПЛОМСКОГ РАДА

Специфичност маститиса код куја и мачака

Место одбране

Катедра за породиљство, стерилитет и в.о.

Датум и време одбране

26.10.2020 у 13 часова

Име и Презиме кандидата

Панић Милан

Чланови Комисије

  1. др Слободанка Вакањац, редовни професор

  2. др Владимир Магаш ванредни професор

  3. др Милоје Ђурић доцент

 

 

 

 

ОДБРАНА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА

 

НАСЛОВ СПЕЦ. РАДА

Радиолошка семиотика у форензичкој процени устрелних рана

Место одбране

Катедра за радиологију и радијациону хигијену, ФВМ

Датум и време одбране

27.10.2020. у 12 часова

Име и Презиме кандидата

Ана Алба

Чланови Комисије

Проф.др Никола Крстић,

Проф.др Владимир Нешић

Проф.др Мирјана Лазаревић Мацановић

 

 

 

 

 

 

 

ОДБРАНА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА

 

НАСЛОВ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА

ВЕКТОРСКИ ПРЕНОСИВЕ БОЛЕСТИ ПАСА

Место одбране

Катедра за болести копитара, месоједа, живине и дивљачи

Датум и време одбране

28.10.2020. у 12 часова

Име и презиме кандидата

Марина Петровић

Чланови комисије

Проф. др Милица Ковачевић Филиповић

Доц. др Јелена Француски Андрић

Проф. др Драгиша Траиловић

 

 

 

 

 

 

ОДБРАНА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА

 

НАСЛОВ СПЕЦ. РАДА

Радиолошке технике прегледа и дијагностика различитих патолошких стања коленог зглоба паса и мачака

Место одбране

Катедра за радиологију и радијациону хигијену, ФВМ

Датум и време одбране

29.10.2020. у 13 часова

Име и Презиме кандидата

Емилија Славић

Чланови Комисије

Проф.др Никола Крстић

Доц.др Марко Митровић

Проф.др Мирјана Лазаревић Мацановић

 

 

 

 

 

 

 

ОДБРАНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

 

НАСЛОВ ДИСЕРТАЦИЈЕ

УТИЦАЈ ПОЛИФЕНОЛА НА КВАЛИТЕТ, БЕЗБЕДНОСТ И ОДРЖИВОСТ ФЕРМЕНТИСАНИХ КОБАСИЦА

Место одбране

Предаваоница Катедре за хигијену и технологију намирница анималног порекла

Датум и време одбране

03.11.2020. године у 10 часова

Име и Презиме кандидата

Александра Николић

Чланови Комисије

Др Мирјана Димитријевић, редовни професор, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду

Др Милорад Мириловић, редовни професор, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду

Др Ненад Паруновић, виши научни сарадник, Институт за хигијену и технологију меса Београд