Navigacija

Javne odbrane

 

NAPOMENA:

zbog aktuelne epidemiološke situacije, broj prisutnih na pojedinačnoj odbrani je ograničen na 10

 


 

 

 

 

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA

 

NASLOV DIPLOMSKOG RADA

PROCENA DOBROBITI VLAŠIĆKE OVCE U EKSTENZIVNIM USLOVIMA GAJENJA NA OSNOVU DIREKTNIH POKAZATELJA

Mesto odbrane

Predavaonica katedre za Ishranu i botaniku

Datum i vreme odbrane

05.03.2021. u 12h

Ime i Prezime kandidata

Petar Karać

Članovi Komisije

Docent dr Katarina Nenadović

Docent dr Žolt Bečkei

Docent dr Radiša Prodanović