Navigacija

Javne odbrane

 

 

 

 

ODBRANA SPECIJALISTIČKOG RADA
 

NASLOV SPEC. RADA

Uticaj metaboličkih poremećaja na funkciju imunskog sistema i razvoj infektivnih bolesti kdo visokomlečnih krava

Mesto odbrane

Predavaonica za doktorske studije

Datum i vreme odbrane

8. avgust 2017, 14 sati

Ime i Prezime kandidata

Boran Gajić

Članovi Komisije

Dr Danijela Kirovski, redovan profesor

Dr Ivan Vujanac, docent

Dr Svetlana Milanović, docent

Pristup slobodan