Navigacija

Javne odbrane

 

 

 

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA

NASLOV DIPLOMSKOG RADA

Poremećaji estralnog ciklusa kobila

Mesto odbrane

Katedra za porodiljstvo, sterilitet i v.o.

Datum i vreme odbrane

15.12.2017. u 13.30

Ime i Prezime kandidata

Petar Rajković

Članovi Komisije

prof dr Miloš Pavlović,
prof dr Slobodanka Vakanjac,
doc dr Vladimir Magaš

Pristup slobodan