Navigacija

Javne odbrane

 

 

ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE

 

NASLOV DOKTORSKE DISERTACIJE

Molekularna detekcija i filogenetska analiza virusa Aujeckijeve bolesti, parvovirusa i svinjskog cirkovirusa tip 2 kod svinja u Crnoj Gori

Mesto odbrane

Predavaonica Katedre za Mikrobiologiju Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu

Datum i vreme odbrane

2.06.2017.godine u 14 časova

Ime i Prezime kandidata

Radoš Miković, dr vet med

Članovi Komisije

  1. Dr Jakov Nišavić, van.prof.

  2. Dr Nenad Milić, red.prof.

  3. Dr Dejan Krnjaić, red.prof.

  4. Dr Aleksandra Knežević, van.prof. Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Pristup slobodan