Navigacija

Javne odbrane

 

 

ODBRANA SPECIJALISTIČKOG RADA

 

NASLOV SPEC. RADA

Endoparazitoze pasa u odabranim prihvatilištima na području Srbije

Mesto odbrane

Predavaonica Katedre za mikrobiologiju i Katedre za parazitologiju

Datum i vreme odbrane

23.01.2019. u 12:00

Ime i Prezime kandidata

Uroš Nišavić

Članovi Komisije

Prof. dr Tamara Ilić

Pristup slobodan