Navigacija

Javne odbrane

 

 

ODBRANA SPECIJALISTIČKOG RADA

 

NASLOV SPECIJALISTIČKOG RADA

PrognOZA PUERPERALNE PAREZE NA OSNOVU ISPITIVANJA BIOHEMIJSKIH PARAMETARA KRVI

Mesto odbrane

Predavaonica za doktorske studije, KAtedra za fiziologiju i biohemiju

Datum i vreme odbrane

7. april 2017. godine u 15 sati

Ime i Prezime kandidata

Goran Mitić

Članovi Komisije

Prof dr Danijela Kirovski
Doc dr Ivan Vujanac
Doc dr Svetlana Milanović

Pristup slobodan

 

 

 

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA

 

NASLOV DIPLOMSKOG RADA

Najčešći mastitisi ovaca i koza

Mesto odbrane

Katedra za porodiljstvo, sterilitet i v.o.

Datum i vreme odbrane

11.04.2017. u 12 časova

Ime i Prezime kandidata

Ivanović Vladimir

Članovi Komisije

Dr Slobodanka Vakanjac, redovni profesor
Dr Vladimir Magaš, docent
Dr Jovan Bojkovski, redovni profesor

Pristup slobodan

 

 

 

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA

 

NASLOV DIPLOMSKOG RADA

stereotipije farmskih životinja

Mesto odbrane

Katedra za papkare FVMB

Datum i vreme odbrane

12. april 2017. godine, u 12.00 časova

Ime i Prezime kandidata

Svetlana Abjanović

Članovi Komisije

1. Dr Marijana Vučinić, red. prof.
2. Dr Ivan Vujanac, docent
3. Dr Ljiljana Janković, vanr. prof.

Pristup slobodan

 

 

 

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA

 

NASLOV DIPLOMSKOG RADA

OPSTRUKTIVNE BOLESTI URINARNOG TRAKTA KOD PASA

Mesto odbrane

Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači

Datum i vreme odbrane

12.04.2017. u 14 časova

Ime i Prezime kandidata

Gavrilović Branko, indeks 69/2009

Članovi Komisije

Dr Vojislav Ilić, redovni profesor
Dr Vanja Krstić, redovni profesor
Dr Nikola Popović, redovni profesor

Pristup slobodan