Navigacija

Javne odbrane

 

 

 

ODBRANA SPECIJALISTIČKOG RADA

 

NASLOV SPEC. RADA

dijagnoza i značaj supkliničkih endometritisa kod krava primenom Cytobrush, cytotape tehnikom i lavažom materice

Mesto odbrane

Katedra za porodiljstvo, steriitet i v.o.

Datum i vreme odbrane

13.11.2018. u 13 i 30 časova

Ime i Prezime kandidata

Goran Jović

Članovi Komisije

Dr Slobodanka Vakanjac, red.prof.

Dr Milan Maletić, docent

Dr Aleksandar Milovanović, naučni saradnik NIV Novi Sad

Pristup slobodan

 

 

 

ODBRANA SPECIJALISTIČKOG RADA
 

NASLOV SPEC. RADA

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA RANOG GRAVIDITETA KRMAČA»

Mesto odbrane

Katedra za porodiljstvo, sterilitet i v.o.

Datum i vreme odbrane

15.11.2018. godine u 10.00 č

Ime i Prezime kandidata

Gradimir Dimković


Članovi Komisije

dr Miloš Pavlović vanr prof
dr Slobodanka Vakanjac red prof
Dr Vladimir Magaš docent

Pristup slobodan

 

 

 

ODBRANA SPECIJALISTIČKOG RADA

 

NASLOV SPECIJALISTIČKOG RADA

Metode konzerviranja i čuvanja sperme pasa

Mesto odbrane

Katedra za porodiljstvo, sterilitet i v.o.

Datum i vreme odbrane

15.11.2018. u 11h

Ime i Prezime kandidata

Veselin Đurđević

Članovi Komisije

Doc. dr Vladimir Magaš

Prof. dr Slobodanka Vakanjac

Prof. dr Vladimir Nešić

Pristup slobodan