Navigacija

Javne odbrane

 

NAPOMENA:

zbog aktuelne epidemiološke situacije, broj posetilaca na pojedinačnoj odbrani je ograničen na 10

 

 

 

 

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA

 

NASLOV DIPLOMSKOG RADA

PROCENA KLINIČKE EFIKASNOSTI LEKOVA U LEČENJU TIMPANIJE GOVEDA

Mesto odbrane

Katedra za farmakologiju i toksikologiju

Datum i vreme odbrane

petak, 10.07.2020., u 12 časova

Ime i Prezime kandidata

Nikola Kastratović

Članovi Komisije

doc. dr Saša Ivanović, prof. dr Vitomir Ćupić,

doc. dr Radiša Prodanović

 

 

 

 

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA

 

NASLOV DIPLOMSKOG RADA

Mikrobiološka analiza poluproizvoda od mesa

Mesto odbrane

Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica

Datum i vreme odbrane

17.07.2020. u 12 časova

Ime i Prezime kandidata

Isidora Prošić

Članovi Komisije

Neđeljko Karabasil, Mirjana Dimitrijević i Dragan Vasilev