Navigacija

Javne odbrane

 

 

 

 

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA

 

NASLOV DIPLOMSKOG RADA

Mikroorganizmi kvara u mleku i proizvodima od mleka

Mesto odbrane

Fakultet veterinarske medicine

Univerzitet u Beogradu

Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla

Datum i vreme odbrane

22.01.2020.god. 12 časova

Ime i Prezime kandidata

Ljiljana Jeremić

Članovi Komisije

1. dr Radoslava Savić Radovanović, docent

2. dr Silvana Stajković, docent

3. dr Mirjana Dimitrijević, redovni profesor

Pristup slobodan

 

 

 

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA

 

NASLOV DIPLOMSKOG RADA

VARIJABILNOST MORFOMETRIJSKIH OSOBINA SJENIČKO_PEŠTERSKE OVCE

Mesto odbrane

Predavaonica Katedre za ishranu i botaniku

Datum i vreme odbrane

24.01.2020. u 11 časova

Ime i Prezime kandidata

Radomir Savić

Članovi Komisije

Prof. Dr Ružica Trailović

Doc.dr Žolt Bečkei

Doc.dr.Milena Đorđević

Pristup slobodan