Navigacija

Javne odbrane

 

 

 

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA

 

NASLOV DIPLOMSKOG RADA

MANIPULACIJA SEMENOM PASA

Mesto odbrane

Katedra za porodiljstvo, sterilitet i v.o.

Datum i vreme odbrane

20.03.2019. u 14h

Ime i Prezime kandidata

Predrag Mladenović

Članovi Komisije

Doc. dr Vladimir Magaš

Prof. dr Vanja Krstić

Prof. dr Vladimir Nešić

Pristup slobodan

 

 

 

ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE

 

NASLOV DISERTACIJE

Detekcija salmonela vrsta i karakterizacija Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium poreklom iz lanca hrane

Mesto odbrane

Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla

Datum i vreme odbrane

21.03.2019 u 11 časova

Ime i Prezime kandidata

Marko Dmitrić

Članovi Komisije

Neđeljko Karabasil, Dejan Vidanović, Vlado Teodorović, Ljubiša Šarić, Lazar Ranin

Pristup slobodan

 

 

 

ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE

 

NASLOV DISERTACIJE

Ispitivanje mikroflore i parametara

kvaliteta sremskog kulena proizvedenog

u industrijskim i tradicionalnim uslovima

Mesto odbrane

Predavaonica Katedre za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla,

Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu

Datum i vreme odbrane

Petak, 22.03.2019. godine u 11:00

Ime i Prezime kandidata

Branko Suvajdžić

Članovi Komisije

Dr Dragan Vasilev, vanredni profesor (mentor)

Fakultet veterinarske medicine

Univerzitet u Beogradu

Dr Vesna Janković, naučni saradnik (mentor)

Institut za higijenu i tehnologiju mesa, Beograd

Dr Mirjana Dimitrijević, vanredni profesor Fakultet veterinarske medicine

Univerzitet u Beogradu

Dr Neđeljko Karabasil, redovni profesor

Fakultet veterinarske medicine

Univerzitet u Beogradu

Dr Vladimir Tomović, vanredni profesor Tehnološki fakultet Novi Sad

Pristup slobodan

 

 

 

ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE

 

NASLOV DISERTACIJE

UPOREDNA ANALIZA MORFOLOŠKIH PROMENA I DISTRIBUCIJE VIRUSNOG ANTIGENA U ORGANIMA LABUDOVA I KOKOŠAKA PRIRODNO INFICIRANIH VIRUSOM AVIJARNE INFLUENCE PODTIPA H5N8

Mesto odbrane

Beograd, Fakultet veterinarske medicine, Predavaonica Katedre za patologiju

Datum i vreme odbrane

25.03.2019. u 14h

Ime i Prezime kandidata

Biljana Božić

Članovi Komisije

1. dr Sanja Aleksić-Kovačević, redovni profesor

2. dr Vladimir Polaček, viši naučni saradnik

3. dr Ivana Vučićević, docent

4. dr Miloš Vučičević, docent

5. dr Tamaš Petrović, naučni savetnik

Pristup slobodan