Navigacija

Javne odbrane

 

 

 

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA
 

NASLOV DIPLOMSKOG RADA

Listerioza ovaca

Mesto odbrane

Katedra za zarazne bolesti životinja i bolesti pčela

Datum i vreme odbrane

28.06. 2017. u 11časova

Ime i Prezime kandidata

Milan Đokić

Članovi Komisije

Dr Dragan Bacić, vanredni profesor

Dr Sonja Obrenović, docent

Dr Miloš Pavlović, vanredni profesor

Pristup slobodan

 

 

 

 

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA
 

NASLOV DIPLOMSKOG RADA

Pregled sperme nerasta

Mesto odbrane

Katedra za porodiljstvo, sterilitet i v.o.

Datum i vreme odbrane

28.06.2017. u 13časova

Ime i Prezime kandidata

Ivana Damnjanović

Članovi Komisije

dr Slobodanka Vakanjac, red.prof

dr Miloš Pavlović, van.prof

dr Branko Petrujkić, docent

Pristup slobodan

 

 

 

 

ODBRANA SPECIJALISTIČKOG RADA

 

NASLOV SPEC. RADA

ETIOLOGIJA, DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA POVREDA LAKATNOG ZGLOBA PASA

Mesto odbrane

Predavaonica ``Prof.dr Jovan Dimić`` Katedre za hirurgiju, ortopediju i oftalmologiju

Datum i vreme odbrane

29.06.2017. 11.00 časova

Ime i Prezime kandidata

Mikalački Velimir

Članovi Komisije

1. Dr Branislav Prokić, redovni profesor

2. Dr Nikola Krstić, redovni profesor

3. Dr Verica Mrvić, redovni profesor

Pristup slobodan

 

 

 

 

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA
 

NASLOV DIPLOMSKOG RADA

ETIOPATOGENEZA I TERAPIJA BOLA KOD KONJA

Mesto odbrane

Katedra za farmakologiju i toksikologiju Fakultet veterinarske medicine Univerzitet u Beogradu

Datum i vreme odbrane

29.06.2017. u 13:00

Ime i Prezime kandidata

Petar Radisavljević

Članovi Komisije

dr Mirjana Milovanović, vanredni profesor;
dr Dragiša Trailović, redovni profesor;
dr Mirjana Lazarević Macanović, vanredni profesor

Pristup slobodan

 

 

 

 

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA
 

NASLOV DIPLOMSKOG RADA

Težak porođaj ovaca i koza

Mesto odbrane

Katedra za porodiljstvo, sterilitet i v.o.

Datum i vreme odbrane

30.06.2017. u 12časova

Ime i Prezime kandidata

Ninković Milan

Članovi Komisije

dr Slobodanka Vakanjac, red.prof

dr Sonja Obrenović, docent

dr Jovan Bojkovski, red.prof

Pristup slobodan