Navigacija

Javne odbrane

 

 

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA

 

NASLOV DIPLOMSKOG RADA

Uticaj negativnog energetskog bilansa na reproduktivne parametre krava u tranzicionom periodu

Mesto odbrane

Katedra za porodiljstvo, sterilitet i V.O.

Datum i vreme odbrane

20. 09. 2018 u 11 časova

Ime i Prezime kandidata

Nemanja Milićević

Članovi Komisije

Doc. dr Milan Maletić, mentor

Prof. dr Petar Milosavljević, član

Doc. dr Radiša Prodanović, član

Pristup slobodan

 

 

 

ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE

 

NASLOV DISERTACIJE

PRE-MORTEM USLOVI I KVALITET MESA SVINJA

Mesto odbrane

Univerzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine, Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica

Datum i vreme odbrane

20.09.2018. u 12 časova

Ime i Prezime kandidata

Nikola Čobanović

Članovi Komisije

Neđeljko Karabasil, Nenad Parunović, Vlado Teodorović, Dragan Vasilev, Mirjana Dimitrijević

Pristup slobodan

 

 

 

 

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA

 

NASLOV DIPLOMSKOG RADA

Klinički pristup bolestima mlečne žlezde kod malih životinja

Mesto odbrane

Katedra za porodinjstvo, sterilitet i v.o.

Datum i vreme odbrane

21.09.2018. u 11 časova

Ime i Prezime kandidata

Milena Dimitrijević

Članovi Komisije

dr Vladimir Magaš, docent

dr Slobodanka Vakanjac, redovni profesor

dr Vanja Krstić, redovni profesor

Pristup slobodan

 

 

 

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA
 

NASLOV DIPLOMSKOG RADA

Hiruška korekcija polnih organa kuje sa pseudohermafroditizmom

Mesto odbrane

Predavaonica: ``Prof.dr Jovan Dimić`` , Katedra za hirurgiju, ortopediju i oftalmologiju

Datum i vreme odbrane

24.09.2018. u 11.00časova

Ime i Prezime kandidata

Dušan Milijević

Članovi Komisije

Dr Branislav Prokić, redovni profesor

Dr Nikola Krstić, redovni profesor

Dr Slobodanka Vakanjac, redovni profesor

Pristup slobodan

 

 

 

 

ODBRANA SPECIJALISTIČKOG RADA

 

NASLOV SPEC. RADA

ISPITIVANJE HIGIJENE POVRŠINA U OBJEKTIMAZA PROIZVODNJU I PRERADU HRANE

Mesto odbrane

Univerzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine, Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica

Datum i vreme odbrane

24.09.2018. u 12 časova

Ime i Prezime kandidata

ISIDORA VUKOV

Članovi Komisije

Neđeljko Karabasil, Mirjana Dimitrijević, Dragan Vasilev

Pristup slobodan

 

 

 

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA

 

NASLOV DIPLOMSKOG RADA

Nalaz yersinia enterocolitica na trupovima svinja

Mesto odbrane

Univerzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine, Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica

Datum i vreme odbrane

24.09.2018. u 13 časova

Ime i Prezime kandidata

ANTONIJA RAJČIĆ

Članovi Komisije

Neđeljko Karabasil, Mirjana Dimitrijević, Dragan Vasilev

Pristup slobodan