Navigacija

Laboratorije

Laboratorija za genetiku životinja

Katedra za biologiju

Radno vreme 08.00-15.00
Telefon 011/2658-894

Prezentacija laboratorije:
http://katedre.vet.bg.ac.rs/~biolog/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=7

Laboratorija za patologiju

Katedra za patološku morfologiju

Radno vreme 08.00-19.00
Telefon 011/3615-436 lok. 321

Prezentacija laboratorije:
http://katedre.vet.bg.ac.rs/~patologija/Usluge.html

Laboratorija za mikrobiologiju

Katedra za mikrobiologiju

Radno vreme 08.00-15.00
Telefon 011/2685-744

Prezentacija laboratorije:
http://katedre.vet.bg.ac.rs/~mikrobiologija/lab.php

laboratorije-1
laboratorije-2
laboratorije-3

Laboratorija za ispitivanje hrane za životinje

Katedra za ishranu

Radno vreme 08.00-15.00
Telefon 011/3615-436 lok. 345

Prezentacija laboratorije:
http://katedre.vet.bg.ac.rs/~ishrana/laboratorija.html

Laboratorija za ispitivanje namirnica animalnog porekla

Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla

Radno vreme 08.00-15.00
Telefon 011/3615-436 lok. 348

Laboratorija za parazitologiju

Katedra za parazitologiju

Radno vreme 08.00-15.00
Telefon 011/3615-436 lok. 302

Laboratorija za gamaspektrometriju

Katedra za radiologiju i radijacionu higijenu

Radno vreme 08.00-15.00
Telefon 011/2685-291

Laboratorija za dijagnostiku zaraznih bolesti životinja i bolesti pčela

Katedra za zarazne bolesti životinja i bolesti pčela

Radno vreme 08.00-15.00
Telefon 011/2685-080