Navigacija

Obaveštenje o upisu na DAS i SAS

Do petka 25. oktobra 2013. godine do 14 sati obavljen je upis studenata na DAS i SAS. Naknadni upis kandidata obaviće se u petak 1. novembra 2013. godine u periodu od 10 do 13 sati. Mole se studenti koji su u petak 25. oktobra 2013. godine u 14 sati obavešteni da imaju pravo na naknadni upis da dođu u petak 1. novembra 2013. godine u periodu od 10 do 13 sati kod referentna za poslediplomske studije Petra Sikimića u kancelariju 26 Sekretarijata Fakulteta.


*ZA UPIS JE POTREBNO doneti: *

1. Indeks

2. 2 fotografije 3,5 x 4,5 cm

3. 2 popunjena ŠV obrasca (kupuje se kod referenta za osnovne studije na Fakultetu veterinarske medicine)

4. uplata školarine u iznosu od najmanje 45 000 dinara

na žiro račun br. *840-1825666-41 *

* poziv na broj 500-2.*

* *

Za sve dodatne informacije obratiti se na mail *postdiplomske_studije@vet.bg.ac.rs*