Navigacija

Alltech Young Scientist Program


PROMOCIJA PROGRAMA ALLTECH YOUNG SCIENTISTS

 

U ponedeljak 4.11.2013. održaće se u predavaonici za DAS promocija programa Alltech Young Scientists.

 

Ovaj program ima za cilj nagrađivanje i stimulaciju studenata osnovnih i poslediplomskih studija za istraživački rad u oblasti veterinarske medicine i biotehnologije.


Promocija počinje u 15 časova.

Pristup slobodan.

Prodekan
Prof. dr Danijela Kirovski