Navigacija

Odbrana specijalističkog rada

ODBRANA SPECIJALISTIČKOG RADA NA AKADEMSKOJ SPECIJALIZACIJI

 

Dana 12.11.2013. godine u 11,30 časova u predavaonici Katedre za Mikrobiologiju diplomirani veterinar Milica Ilić braniće svoj specijalistički rad na akademskoj specijalizaciji pod naslovom: “Ispitivanje raširenosti infekcija izazvanih virusom Aujeckijeve bolesti i virusom reproduktivnog i respiratornog sindroma kod svinja na području Braničevskog okruga“ pred komisijom u sastavu: dr Jakov Nišavić, doc., dr Dejan Krnjaić, van.prof. i dr Marina Radojičić, docent.


Pristup slobodan