Navigacija

Odbrana diplomskog rada

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA

 

Dana 06. 12. 2013. godine u 12,30 časova, na Katedri za porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje održaće se javna odbrana diplomskog rada Ivane Stanković, studenta Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu na temu: Dijagnostika graviditeta kobila, pred Komisijom u sastavu: dr Vojislav Pavlović redovni profesor, dr Miloš Pavlović vanredni profesor i dr Slobodanka Vakanjac, vanredni profesor.

 

Pristup slobodan