Navigacija

Odbrana doktorske disertacije


JAVNA ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE

U utorak, 17.12.2013. godine, u 14 časova, u predavaonici za doktorske studije FVM, mr Niko Miljas braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:
"PRIMENA MANANOLIGOSAHARIDA U TERAPIJI PUERPERALNE INFEKCIJE UTERUSA KRMAČA"
pred komisijom u sastavu: dr Miodrag Lazarević, redovni profesor, dr Slobodanka Vakanjac, vanredni profesor i dr Dubravka Milanov, viši naučni saradnik NIV NS

Pristup slobodan