Navigacija

Odbrana doktorske disertacije


JAVNA ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE


U sredu, 25.12.2013. godine, u 12 sati, u predavaonici Katedre za parazitologiju FVM, mr Milena Živojinović braniće doktorsku disertaciju pod naslovom: "Serološka, molekularna i epizootiološka istraživanja vrsta roda Trichinella", pred Komisijom u sastavu: dr Zoran Kulišić, redovni profesor, dr Ljiljana Sofronić-Milosavljević, naučni savetnik INEP, dr Vlado Teodorović, redovni profesor, dr Sonja Radojičić, redovni profesor i dr Milorad Mirilović, docent.

 
Pristup slobodan