Navigacija

Odbrana specijalističkog rada

 
OBAVEŠTENJE

 

U petak 27.12. 2013. godine u 11.00 časova u predavaonici Katedre za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla, održaće se javna odbrana specijalističkog rada mr Bojana Golića, studenta specijalističkih akademskih studija na Fakultetu veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, pod naslovom „Mikrobiološki kriterijumi u proizvodnji termički obrađenog mleka“ pred Komisijom u sastavu: prof. dr Zora Mijačević, prof. dr Vera Katić, i doc. dr Snežana Bulajić

 

Pristup slobodan