Navigacija

Odbrana diplomskog rada


ODBRANA DIPLOMSKOG RADA

 

Dana 25. 12. 2013. godine u 12 časova, na Katedri za porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje održaće se javna odbrana diplomskog rada Stanojčić Irene, studenta Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu na temu: Endoskopska dijagnostika patoloških stanja genitalnog trakta kobila, pred Komisijom u sastavu: dr Miloš Pavlović, vanredni profesor, dr Vojislav Pavlović, redovni profesor i dr Slobodanka Vakanjac, vanredni profesor.

 

Pristup slobodan