Navigacija

Odbrana diplomskog rada


ODBRANA DIPLOMSKOG RADA

 

Dana 26. 12. 2013. godine u 13 časova, na Katedri za porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje održaće se javna odbrana diplomskog rada Žarka Mančića, studenta Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu na temu: Hirurški tretman tumora mlečne žlezde malih životinja, pred Komisijom u sastavu: dr Vladimir Magaš, docent, dr Slobodanka Vakanjac, vanredni profesor, i dr Milan Jovanović, docent.

 

Pristup slobodan