Navigacija

Odbrana diplomskih radova


ODBRANA DIPLOMSKIH RADOVA

 

Dana 27. 12. 2013. godine u 11 časova, na Katedri za porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje održaće se javna odbrana diplomskog rada Nebojše Vasića, studenta Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu na temu: Stečene anomalije muških polnih organa, pred Komisijom u sastavu: dr Slobodanka Vakanjac, vanredni profesor, dr Miloš Pavlović vanredni profesor i dr Vladimir Magaš, docent.

Pristup slobodan

 

Dana 27. 12. 2013. godine u 12 časova, na Katedri za porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje održaće se javna odbrana diplomskog rada Pisarević Željka, studenta Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu na temu: MMA sindrom kod svinja pred Komisijom u sastavu: dr Slobodanka Vakanjac, vanredni profesor, dr Miloš Pavlović vanredni profesor i dr Jovan Bojkovski, vanredni profesor.


Pristup slobodan