Navigacija

Odbrana diplomskog rada


ODBRANA DIPLOMSKOG RADA

 

U petak, 27. decembra 2013. godine u 12,00 časova u predavaonici Katedre za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla, održaće se javna odbrana diplomskog rada Ivana Krdžića, studenta Fakulteta veterinarske medicine, Univerziteta u Beogradu, pod naslovom "ANTIMIKROBNA SVOJSTVA SOJEVA BACILLUS VRSTA IZOLOVANIH IZ SIROVOG I PASTERIZOVANOG MLEKA", pred komisijom u sastavu: doc. dr Snežana Bulajić, prof. dr Zora Mijačević, prof. dr Vera Katić.

 

Pristup slobodan