Navigacija

Odbrana diplomskog rada

 

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA

 

Dana 30. 12. 2013. godine u 12 časova, na Katedri za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači održaće se javna odbrana diplomskog rada Gojka Nikolića, studenta Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu na temu: " Hronična bolesti debelog creva kod pasa i mačaka", pred Komisijom u sastavu: dr Vanja Krstić, redovni profesor, dr Vojislav Ilić, redovni profesor i dr Milan Jovanović, docent.

 

Pristup slobodan