Navigacija

Poziv studentima na učešće u anketi Centra za razvoj karijere

InfostudIntegrisane akademske studije

 

CzRK pita studente: Šta vam je potrebno za uspešno snalaženje na tržištu rada?

Univerzitetski centar za razvoj karijere organizuje istraživanje koje treba da odgovori na pitanje: Šta je studentima potrebno za uspešno snalaženje na tržištu rada?

Svi studenti pozivaju se da popune UPITNIK i pri tome iskažu svoje mišljenje i potrebe u vezi sa snalaženjem na tržištu rada, istaknu probleme, predlože rešenja. Rok za popunjavanje je 17.februar 2019. u ponoć.

S obzirom na to da se situacija na tržištu rada konstantno i brzo menja, Centar se trudi da sistemskim pristupom prati te promene i deluje u skladu sa njima.

Na osnovu rezultata istraživanja, biće usavršeni stari i koncipirani novi CzRK programi za unapređenje zapošljivosti. Izveštaj o rezultatima biće objavljen na sajtu Centra 1.aprila 2019.