Навигација

Извештаји о петогодишњем раду редовних професора


Према важећем Правилнику о минималним условима за стицање звања наставника, Извештаји о петогодишњем раду редовних професора доступни су јавности објављивањем на сајту Факултета.