Навигација

Фармакологија и токсикологија

 

Шеф катедре: проф. др Витомир Ћупић

Особље

редовни професор

ванредни професор

асистент са докторатом

истраживач-приправник