Навигација

Наставни план


Распоред предмета по семестрима и годинама студија Интегрисаних основних и мастер академских студија
ветеринарске медицине 2014


Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм
Интегрисаних основних и мастер академских студија из медицинских наука – ветеринарска медицина

 

Редни број

Шифра

Назив

Сем.

Активна настава

Ост.

ЕСПБ

Обавезни/
Изборни

О/И

Тип предмета

П

В

ДОН

СИР

ПРВА ГОДИНА

1.

20И1О01

АНАТОМИЈА 1

1.

4

5

 

 

 

7,0

O

Теоријско-методолошки

2.

20И1О02

МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА

1.

2

1

 

 

 

4,0

O

Академско-општеобразовни

3.

20И1О03

ЗООЛОГИЈА

1.

1

2

 

 

 

4,0

O

Академско-општеобразовни

4.

20И1О04

БИОФИЗИКА

1.

1

1

 

 

 

3,0

O

Академско-општеобразовни

5.

20И1О05

БИОСТАТИСТИКА СА ИНФОРМАТИКОМ

1.

2

1

 

 

 

4,0

O

Академско-општеобразовни

6.

20И1О06

ПОНАШАЊЕ, ДОБРОБИТ И ЗАШТИТА ЖИВОТИЊА

1.

2

1

 

 

 

4,0

O

Академско-општеобразовни

7.

20И1О07

АНАТОМИЈА 2

2.

3

3

 

 

 

6,0

O

Теоријско-методолошки

8.

20И1О08

ТОПОГРАФСКА АНАТОМИЈА

2.

1

1

 

 

 

3,0

O

Теоријско-методолошки

9.

20И1О09

БИОХЕМИЈА

2.

4

3

 

 

 

7,0

O

Теоријско-методолошки

10.

20И1О10

ВЕТЕРИНАРСКА ГЕНЕТИКА

2.

2

2

 

 

 

4,0

O

Научно-стручни

11.

20И1О11

БОТАНИКА

2.

1

1

 

 

 

2,0

O

Академско-општеобразовни

12.

20И1О12

ХИСТОЛОГИЈА СА ЕМБРИОЛОГИЈОМ 1

2.

3

2

 

 

 

5,0

O

Теоријско-методолошки

Изборни предмети:
У првом семестру студенти бирају укупно 4 ЕСПБ бода из Изборног блока 1А (1-5).
У другом семестру студенти бирају укупно 3 ЕСПБ бода из Изборног блока 1Б (6-9).

1.

20И1И01

ВЕТЕРИНАРСКА ПРОФЕСИЈА И ДРУШТВО

1.

2

0

 

 

 

2,0

И

Академско-општеобразовни

2.

20И1И02

МЕДИЦИНСКА ТЕРМИНОЛОГИЈА - ЕНГЛЕСКИ

1.

2

0

 

 

 

2,0

И

Академско-општеобразовни

3.

20И1И03

ПСИХОСОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ ДРЖАЊА ЖИВОТИЊА

1.

0

2

 

 

 

2,0

И

Академско-општеобразовни

4.

20И1И04

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ХЕМИЈА

1.

0

2

 

 

 

2,0

И

Теоријско-методолошки

5.

20И1И05

ФИЗИЧКЕ ОСНОВЕ ДИЈАГНОСТИЧКИХ И ТЕРАПИЈСКИХ МЕТОДА

1.

0

2

 

 

 

2,0

И

Теоријско-методолошки

6.

20И1И06

УВОД У ВЕТЕРИНАРСКУ КЛИНИЧКУ ПРАКСУ

2.

1

2

 

 

 

3,0

И

Теоријско-методолошки

7.

20И1И07

УВОД У ВЕТЕРИНАРСКУ ЛАБОРАТОРИЈСКУ ПРАКСУ

2.

1

2

 

 

 

3,0

И

Теоријско-методолошки

8.

20И1И08

УЗГОЈ И НЕГА ДИВЉИХ И ЕГЗОТИЧНИХ ЖИВОТИЊА

2.

1

2

 

 

 

3,0

И

Теоријско-методолошки

9.

20И1И09

УЗГОЈ И НЕГА ПЧЕЛА

2.

1

2

 

 

 

3,0

И

Теоријско-методолошки

Укупно часова (предавања+вежбе, ДОН, остали часови) и ЕСПБ на години:

29

27

 

 

 

60,0

 

 

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ на години:

56

 

60,0

 

 


 

Редни број

Шифра

Назив

Сем.

Активна настава

Ост.

ЕСПБ

Обавезни/
Изборни

О/И

Тип предмета

П

В

ДОН

СИР

ДРУГА ГОДИНА

13.

20И2О01

ХИСТОЛОГИЈА СА ЕМБРИОЛОГИЈОМ 2

3.

3

3

 

 

 

6,0

О

Теоријско-методолошки

14.

20И2О02

ФИЗИОЛОГИЈА 1

3.

4

3

 

 

 

7,0

О

Научно-стручни

15.

20И2О03

МИКРОБИОЛОГИЈА СА ИМУНОЛОГИЈОМ 1

3.

3

3

 

 

 

6,0

О

Научно-стручни

16.

20И2О04

ИСХРАНА 1

3.

3

3

 

 

 

 

5,0

О

Теоријско-методолошки

17.

20И2О05

СТОЧАРСТВО 1

3.

2

2

 

 

 

5,0

О

Теоријско-методолошки

18.

20И2О06

ФИЗИОЛОГИЈА 2

4.

4

3

 

 

 

8,0

O

Научно-стручни

19.

20И2О07

МИКРОБИОЛОГИЈА СА ИМУНОЛОГИЈОМ 2

4.

3

2

 

 

 

6,0

O

Научно-стручни

20.

20И2О08

ИСХРАНА 2

4.

2

2

 

 

 

5,0

O

Теоријско-методолошки

21.

20И2О09

СТОЧАРСТВО 2

4.

2

2

 

 

 

4,0

О

Теоријско-методолошки

22.

20И2О10

ПАРАЗИТОЛОГИЈА 1

4.

3

2

 

 

 

5,0

О

Научно-стручни

Изборни предмети:
У трећем семестру студенти бирају укупно 1 ЕСПБ бод из Изборног блока 2А (10-11).
У четвртом семестру студенти бирају укупно 2 ЕСПБ бода из Изборног блока 2Б (12-14).

10.

20И2И01

ЛЕКОВИТЕ И ОТРОВНЕ БИЉКЕ БАЛКАНА

3.

1

0

 

 

 

1,0

И

Академско-општеобразовни

11.

20И2И02

АКВАРИСТИКА

3.

1

0

 

 

 

1,0

И

Научно-стручни

12.

20И2И03

УЗГОЈ И НЕГА КАВЕЗНИХ ПТИЦА

4.

1

1

 

 

 

2,0

И

Научно-стручни

13.

20И2И04

РИБАРСТВО

4.

1

1

 

 

 

2,0

И

Научно-стручни

14.

20И2И05

МОЛЕКУЛАРНО-ГЕНЕТИЧКЕ МЕТОДЕ У ВЕТЕРИНАРСКОЈ МЕДИЦИНИ

4.

1

1

 

 

 

2,0

И

Теоријско-методолошки

Укупно часова (предавања+вежбе, ДОН, остали часови) и ЕСПБ на години:

31

26

 

 

 

60,0

 

 

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ на години:

57

 

60,0

 

 


 

Редни број

Шифра

Назив

Сем.

Активна настава

Ост.

ЕСПБ

Обавезни/
Изборни

О/И

Тип предмета

П

В

ДОН

СИР

ТРЕЋА ГОДИНА

23.

20И3О01

ПАРАЗИТОЛОГИЈА 2

5.

1

1

 

 

 

2,0

О

Научно-стручни

24.

20И3О02

ОПШТА ПАТОЛОГИЈА

5.

4

3

 

 

 

8,0

О

Научно-стручни

25.

20И3О03

ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА

5.

3

3

 

 

 

6,0

О

Научно-стручни

26.

20И3О04

ФАРМАКОЛОГИЈА И ТОКСИКОЛОГИЈА 1

5.

3

2

 

 

 

5,0

О

Научно-стручни

27.

20И3О05

ОПШТА КЛИНИЧКА ДИЈАГНОСТИКА

5.

2

4

 

 

 

7,0

О

Стручно-апликативни

28.

20И3О06

БОЛЕСТИ ПЧЕЛА

6.

1

1

 

 

 

2,0

О

Стручно-апликативни

29.

20И3О07

СПЕЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА

6.

4

3

 

 

 

7,0

О

Научно-стручни

30.

20И3О08

ФАРМАКОЛОГИЈА И ТОКСИКОЛОГИЈА 2

6.

4

2

 

 

 

6,0

О

Научно-стручни

31.

20И3О09

ЗООХИГИЈЕНА И ЗДРАВЉЕ СТАДА

6.

4

4

 

 

 

8,0

О

Теоријско-методолошки

32.

20И3О10

БОЛЕСТИ РИБА

6.

1

1

 

 

 

3,0

О

Стручно-апликативни

33.

20И3О11

АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА

6.

1

1

 

 

 

2,0

О

Стручно-апликативни

Изборни предмети:
У петом семестру студенти бирају укупно 2 ЕСПБ бода из Изборног блока 3А (15-17).
У шестом семестру студенти бирају укупно 2 ЕСПБ бода из Изборног блока 3Б (18-20).

15.

20И3И01

КИНОЛОГИЈА И ФЕЛИНОЛОГИЈА

5.

2

0

 

 

 

2,0

И

Научно-стручни

16.

20И3И02

УЗГОЈ И НЕГА СПОРТСКИХ КОЊА

5.

2

0

 

 

 

2,0

И

Научно-стручни

17.

20И3И03

УЗГОЈ И НЕГА ФАРМСКИХ ЖИВОТИЊА

5.

2

0

 

 

 

2,0

И

Научно-стручни

18.

20И3И04

ЗАШТИТА И СПАСАВАЊЕ ЖИВОТИЊА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

6.

2

0

 

 

 

2,0

И

Научно-стручни

19.

20И3И05

СПОРТСКА МЕДИЦИНА КОЊА

6.

2

0

 

 

 

2,0

И

Научно-стручни

20.

20И3И06

УЗГОЈ И НЕГА ПАСА И МАЧАКА

6.

2

0

 

 

 

2,0

И

Стручно-апликативни

Укупно часова (предавања+вежбе, ДОН, остали часови) и ЕСПБ на години:

32

25

 

 

 

60,0

 

 

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ на години:

57

 

60,0

 

 


 

Редни број

Шифра

Назив

Сем.

Активна настава

Ост.

ЕСПБ

Обавезни/
Изборни

О/И

Тип предмета

П

В

ДОН

СИР

ЧЕТВРТА ГОДИНА

34.

20И4О01

ИМИЏИНГ ДИЈАГНОСТИКА

7.

3

2

 

 

 

6,0

О

Стручно-апликативни

35.

20И4О02

ОПШТА ХИРУРГИЈА

7.

2

2

 

 

 

5,0

О

Стручно-апликативни

36.

20И4О03

ПОРОДИЉСТВО И РЕПРОДУКЦИЈА 1

7.

3

4

 

 

 

7,0

О

Стручно-апликативни

37.

20И4О04

БОЛЕСТИ ПРЕЖИВАРА 1

7.

3

2

 

 

 

5,0

О

Стручно-апликативни

38.

20И4О05

ЈЕДНО ЗДРАВЉЕ

7.

1

0

 

 

 

2,0

О

Стручно-апликативни

39.

20И4О06

ОСНОВЕ ХИГИЈЕНЕ ХРАНЕ ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА

7.

2

0

 

 

 

3,0

О

Теоријско-методолошки

40.

20И4О07

СПЕЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА

8.

3

3

 

 

 

6,0

О

Стручно-апликативни

41.

20И4О08

ПОРОДИЉСТВО И РЕПРОДУКЦИЈА 2

8.

3

3

 

 

 

6,0

О

Стручно-апликативни

42.

20И4О09

БОЛЕСТИ ПРЕЖИВАРА 2

8.

3

2

 

 

 

6,0

О

Стручно-апликативни

43.

20И4О10

БОЛЕСТИ ДИВЉИХ ЖИВОТИЊА

8.

1

1

 

 

 

2,0

О

Стручно-апликативни

44.

20И4О11

ЕКОНОМИКА И МЕНАЏМЕНТ У ВЕТЕРИНАРСТВУ

8.

3

2

 

 

 

4,0

О

Академско-општеобразовни

45.

20И4О12

ХИГИЈЕНА И ТЕХНОЛОГИЈА МЛЕКА

8.

4

2

 

 

 

6,0

О

Стручно-апликативни

Изборни предмети:
У седмом семестру студенти бирају укупно 2 ЕСПБ бода из Изборног блока 4 (21-24).

21.

20И4И01

ФАРМАКОГНОЗИЈА

7.

1

1

 

 

 

2,0

И

Научно-стручни

22.

20И4И02

ТРОПСКЕ БОЛЕСТИ

7.

1

1

 

 

 

2,0

И

Научно-стручни

23.

20И4И03

ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА

7.

1

1

 

 

 

2,0

И

Стручно-апликативни

24.

20И4И04

РАДИОЕКОЛОГИЈА

7.

1

1

 

 

 

2,0

И

Научно-стручни

Укупно часова (предавања+вежбе, ДОН, остали часови) и ЕСПБ на години:

32

24

 

 

 

60,0

 

 

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ на години:

56

 

60,0

 

 


 

Редни број

Шифра

Назив

Сем.

Активна настава

Ост.

ЕСПБ

Обавезни/
Изборни

О/И

Тип предмета

П

В

ДОН

СИР

ПЕТА ГОДИНА

46.

20И5О01

БОЛЕСТИ КОПИТАРА

9.

4

3

 

 

 

6,0

О

Стручно-апликативни

47.

20И5О02

БОЛЕСТИ ПАСА И МАЧАКА 1

9.

2

2

 

 

 

5,0

О

Стручно-апликативни

48.

20И5О03

ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ СА ЕПИЗООТИОЛОГИЈОМ 1

9.

3

2

 

 

 

5,0

О

Стручно-апликативни

49.

20И5О04

БОЛЕСТИ ЖИВИНЕ

9.

3

2

 

 

 

6,0

О

Стручно-апликативни

50.

20И5О05

ХИГИЈЕНА И ТЕХНОЛОГИЈА МЕСА 1

9.

3

2

 

 

 

5,0

О

Стручно-апликативни

51.

20И5О06

ЕТИКА И КОМУНИКОЛОГИЈА У ВЕТЕРИНАРСКОЈ МЕДИЦИНИ

9.

1

0

 

 

 

3,0

О

Научно-стручни

52.

20И5О07

БОЛЕСТИ ПАСА И МАЧАКА 2

10.

2

2

 

 

 

4,0

О

Стручно-апликативни

53.

20И5О08

ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ СА ЕПИЗООТИОЛОГИЈОМ 2

10.

3

2

 

 

 

5,0

О

Стручно-апликативни

54.

20И5О09

БОЛЕСТИ СВИЊА

10.

3

2

 

 

 

5,0

О

Стручно-апликативни

55.

20И5О10

ХИГИЈЕНА И ТЕХНОЛОГИЈА МЕСА 2

10.

4

3

 

 

 

6,0

О

Стручно-апликативни

56.

20И5О11

РАДИОБИОЛОГИЈА СА РАДИЈАЦИОНОМ ХИГИЈЕНОМ

10.

1

2

 

 

 

2,0

О

Научно-стручни

57.

20И5О12

ПРОПИСИ У ВЕТЕРИНАРСКОЈ МЕДИЦИНИ

10.

2

1

 

 

 

2,0

О

Академско-општеобразовни

58.

20И5О13

ВЕТЕРИНАРСКА ФОРЕНЗИКА

10.

1

2

 

 

 

4,0

О

Научно-стручни

59.

20И5ЛП

Екстрамурална летња клиничка пракса

10.

 

 

 

 

2 радне недеље

80 часова

2,0

О

 

Укупно часова (предавања+вежбе, ДОН, остали часови) и ЕСПБ на години:

32

25

 

 

 

60,0

 

 

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ на години:

57

 

60,0

 

 


 

Редни број

Шифра

Назив

Сем.

Активна настава

Ост.

ЕСПБ

Обавезни/
Изборни

О/И

Тип предмета

П

В

ДОН

СИР

ШЕСТА ГОДИНА

Ротациона клиничка пракса-Блок 1 – „Клиника“

60.

20И6О01

Клиничка патологија кућних љубимаца

11.

 

 

4

 

2 радне недеље

2,0

О

Стручно-апликативни

61.

20И6О02

Клиничка патологија фармских животиња

11.

 

 

4

 

2 радне недеље

2,0

О

Стручно-апликативни

62.

20И6О03

Клиничка патологија копитара

11.

 

 

2

 

1 радна недеља

1,0

О

Стручно-апликативни

63.

20И6О04

Ургентна и мобилна клиника

11.

 

 

2

 

1 радна недеља

1,0

О

Стручно-апликативни

Ротациона клиничка пракса-Блок 2 – „Хигијена и технологија хране животињског порекла, Управно ветеринарство, Лабораторијска пракса“

64.

20И6О05

Хигијена и технологија хране животињског порекла

11.

 

 

2

 

1 радна недеља

1,0

О

Стручно-апликативни

65.

20И6О06

Управно ветеринарство

11.

 

 

1

 

1 радна недеља

1,0

О

Стручно-апликативни

66.

20И6О07

Лабораторијска пракса

11.

 

 

1

 

1 радна недеља

1,0

О

Стручно-апликативни

Изборни предмети из области израде дипломског рада:
У једанаестом семестру студенти бирају укупно 18 ЕСПБ бодова из Изборног блока 5 у договору са ментором.
Заједничка листа са по два предмета из области и бирају се оба.

25.

20И6И01

Клиничка патологија и терапија социјалних животиња

11.

1

 

2

3

 

9,0

И

Стручно-апликативни

26.

20И6И02

Дијагностичке процедуре у интерној медицини социјалних животиња

11.

1

 

2

3

 

9,0

И

Стручно-апликативни

27.

20И6И03

Узгој, патологија и терапија фармских животиња

11.

1

 

2

3

 

9,0

И

Стручно-апликативни

28.

20И6И04

Биосигурносне мере у фармској производњи

11.

1

 

2

3

 

9,0

И

Стручно-апликативни

29.

20И6И05

Превентивна ветеринарска медицина

11.

1

 

2

3

 

9,0

И

Стручно-апликативни

30.

20И6И06

Ветеринарска делатност у органској сточарској производњи

11.

1

 

2

3

 

9,0

И

Стручно-апликативни

31.

20И6И07

Контрола хране животињског порекла

11.

1

 

2

3

 

9,0

И

Стручно-апликативни

32.

20И6И08

Интегрисани системи контроле хране

11.

1

 

2

3

 

9,0

И

Стручно-апликативни

67.

20И6О08

СИР у функцији дипломског рада

11.

 

 

 

2

 

1,0

О

 

68.

20И6О09

Дипломски рад – израда и одбрана

11.

 

 

 

 

3 радне недеље

2,0

О

 

Укупно часова (предавања+вежбе, ДОН, остали часови) и ЕСПБ на години:

2

 

20

8

 

30,0

 

 

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ на години:

30

 

30,0