Навигација

Хигијена и технологија намирница анималног порекла


Шеф катедре: проф. др Неђељко Карабасил

Особље

редовни професор

ванредни професор

доцент

научни сарадник

асистент

истраживач-приправник