Навигација

Администрација

 

Деканат
Шеф кабинета декана Тодоровић Јована тел: 011 2685-936;
011 3615-436, лок. 310
dekanat@vet.bg.ac.rs
Одсек за опште послове и студентска питања
Секретар Факултета Раичковић Весна 011 2685-711;
011 3615-436, лок. 255
sekretar@vet.bg.ac.rs
Шеф одсека за опште послове и студентска питања Раичковић Весна 011 2685-711
011 3615-436, лок. 255
sekretar@vet.bg.ac.rs
Виши референт за студентска питања,материјална питања и стандард студената Радиновић-Лукић Милован 011 3615-436, лок. 312;
011 3066-045
osnovne_studije@vet.bg.ac.rs
Виши референт за студентска питања,материјална питања и стандард студената Вукајловић Сања 011 3615-436, лок. 315 studentskasluzba2@vet.bg.ac.rs
Референт за студентска питања, материјална питања и стандард студената Савић Марија 011 3615-436, лок. 315 studentskasluzba1@vet.bg.ac.rs
Виши референт за постдипломске студије и докторате Сикимић Петар 011 3615-436, лок. 328;
011 3066-045
postdiplomske_studije@vet.bg.ac.rs
Референт за јавне набавке

Бечкеи Зорана

011 3615-436, лок. 311 nabavke@vet.bg.ac.rs
Референт за опште послове и послове органа управљања и стручних органа факултета Јасмина Боцески 011 3615-436, лок. 311 arhivafvm@vet.bg.ac.rs
Библиотекари Диковић Милица 011 3615-436, лок. 316 biblioteka@vet.bg.ac.rs
Дактилограф Стојановић Маја 011 3615-436, лок. 356  
Одсек за финансијско рачуноводствене послове

Шеф Одсека

Виолета Станојевић 062-8025022;
011 2685 042;
011 3615-436, лок. 314

sef_racunovodstva@vet.bg.ac.rs
Обрачунски референт за зараде и друга примања Сања Aшћерић

062-8025051
062-8025027
011 3615-436, лок. 313

racunovodstvo@vet.bg.ac.rs
Финансијски ликвидатор Маријана Видић 062-8025051
062-8025027
011 3615-436, лок. 313
racunovodstvo@vet.bg.ac.rs
Финансијски књиговођа главне књиге,контиста и аналитичар прихода и трошкова Татјана Цветковић 062-8025051
062-8025027
011 3615-436, лок. 313
racunovodstvo@vet.bg.ac.rs
Благајник Данијела Вучковић 062-8025051
062-8025027
011 2685 153
011 3615-436, лок. 350
racunovodstvo@vet.bg.ac.rs
Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник (набављач) Татјана Ђурић 062-8025051
062-8025027
011 3615-436, лок. 313
racunovodstvo@vet.bg.ac.rs
Одсек за техничке и помоћне послове

Шеф Одсека

Поткоњак Зоран тел/фаx: 011 2685 894;
011 3615-436, лок. 245
ekonomat@vet.bg.ac.rs
Референт за безбедност и здравље на раду и противпожарну заштиту Александар Јелић тел/фаx: 011 2685 894;
011 3615-436, лок. 245
obezbedjenje@vet.bg.ac.rs
Столар Зоран Савовић 011 3615-436, лок. 245 ekonomat@vet.bg.ac.rs
Водоинсталатер Десимир Игњатовић 011 3615-436, лок. 245 ekonomat@vet.bg.ac.rs
Возач Стеван Луковић 011 3615-436, лок. 245 ekonomat@vet.bg.ac.rs
Портир Благомир Божић 011 3615-436, лок. 245 obezbedjenje@vet.bg.ac.rs
Портир Зоран Антић 011 3615-436, лок. 245 obezbedjenje@vet.bg.ac.rs
Хигијеничар Јасмина Дабић 011 3615-436, лок. 245 ekonomat@vet.bg.ac.rs
Хигијеничар Бранкица Радовић 011 3615-436, лок. 310 ekonomat@vet.bg.ac.rs
Хигијеничар Мила Мошић 011 3615-436, лок. 245 ekonomat@vet.bg.ac.rs
Информационо-комуникациони центар
Руководилац Центра Проф. др Милош Вучићевић 062 802 5056 vucicevic@vet.bg.ac.rs
Webmaster др Драгиша Урошевић 060 0385 443 webmaster@vet.bg.ac.rs
Секретар Центра др ум. Милица Мијачевић Царевић   infocentar@vet.bg.ac.rs
Технички сарадник администратора мреже Златко Демак 060 0385 443 itcentar@vet.bg.ac.rs
Центар за издавачку делатност и промет учила
Руководилац Центра Проф. др Драган Гвоздић 011 3615-436 lok.354 gvozdic@vet.bg.ac.rs
Технички уредник Лазаревић Гордана 011 3615-436 лок.253 izdavackicentar@vet.bg.ac.rs
Центар за обезбеђење и унапређење квалитета
Руководилац Центра Јелена Јездимировић 062 803 9710 jelena.jezdimirovic@vet.bg.ac.rs
ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ
Руководилац Центра Снежана Стевановић Ђорђевић +381 628036690 snezana@vet.bg.ac.rs
стручни сарадник Александра Алексић -Агелидис +381 628036690 sandra@vet.bg.ac.rs