Навигација

Библиотека

ЦЕНТРАЛНА БИБЛИОТЕКА ФАКУЛТЕТА ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ


Централна библиотека Факултета ветеринарске медицине основана је 1936. године, исте године када је и факултет почео са радом, са циљем да буде референтно место за прикупљање и чување стручне литературе из области ветеринарске медицине. Од оснивања, библиотека је доступна свим наставницима, стручним сарадницима, студентима трећег степена и студентима основних студија, али исто тако и осталим корисницима.


Библиотека заузима простор од 95м2 у оквиру којег се налази и читаоница са 37 места, од којих је 15 места опремљено рачунарима са приступом академској мрежи. Централна библиотека ФВМ располаже фондом од преко 20.000 библиотечких јединица. Осим књига, часописа, докторских дисертација, магистарских, специјалистичких и дипломских радова, зборника и уџбеника који су део књижног фонда и чувају се у Централној библиотеци, мањи део књижног фонда распоређен је по катедрама, где се налази ускостручна литература разврстана према ужим научним областима.

Каталог књига


Библиотека остварује сарадњу са Народном библиотеком Србије, која је надлежна за примену законских прописа, као и са Универзитетском библиотеком „Светозар Марковић“ и њеним матичним одељењем, које је надлежно за примену стручних библиотечких стандарда у раду Библиотеке. Библиотека ФВМ је уписана у регистар библиотека на основу чл. 26. ст. 1. тач. 1. Закона о библиотечкој делатности (Службени гласник РС бр. 34/94) и чл. 5. Правилника о садржини и начину вођења регистра библиотека (Службени гласник РС бр. 63/94) по решењу 06-218/66 9.2.1997.


Преко Академске рачунарске мреже омогућен је приступ КоБСОН сервисима, који броје 35.000 часописа, 160.000 електронских књига, као и велики број страних и домаћих докторских дисертација.


У мају 2020. године покренут је Дигитални репозиторијум – Vet-eRINAR са близу 2.000 научно-истраживачких радова, који има за циљ да омогући отворени приступ научним публикацијама насталим у оквиру пројеката који се изводе на Факултету ветеринарске медицине ради веће видљивости и цитираности.


Радно време читаонице је од 8ч до 18ч сваким радним даном.
Мере којих се треба придржавати су:

- ношење маски
- одржавање физичке дистанце


Контакт:

тел.: 011 361 54 36, lok. 316
e-mail: biblioteka@vet.bg.ac.rs