Навигација

УВИД ЈАВНОСТИ


2024.

РЕФЕРАТ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ЈЕДНОГ AСИСТЕНТА
ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ РАДИОБИОЛОГИЈА СА РАДИЈАЦИОНОМ ХИГИЈЕНОМ

РЕФЕРАТ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ЈЕДНОГ ДОЦЕНТА
ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ ЗООХИГИЈЕНА

РЕФЕРАТ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ЈЕДНОГ ДОЦЕНТА
ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ БОЛЕСТИ ПАПКАРА

РЕФЕРАТ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ЈЕДНОГ ДОЦЕНТА
ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ ВЕТЕРИНАРСКА ХИРУРГИЈА

РЕФЕРАТ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ЈЕДНОГ ДОЦЕНТА
ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ ФАРМАКОЛОГИЈА И ТОКСИКОЛОГИЈА2023.

РЕФЕРАТ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ЈЕДНОГ РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА
ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ ИСХРАНА И БОТАНИКА

РЕФЕРАТ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ЈЕДНОГ ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА
ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ
КЛИНИЧКА ДИЈАГНОСТИКА, ПАТОЛОГИЈА И ТЕРАПИЈА ЖИВОТИЊА

РЕФЕРАТ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ЈЕДНОГ ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА
ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ ХЕМИЈА

РЕФЕРАТ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ЈЕДНОГ ДОЦЕНТА ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ
КЛИНИЧКА ДИЈАГНОСТИКА, ПАТОЛОГИЈА И ТЕРАПИЈА ЖИВОТИЊА

РЕФЕРАТ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ЈЕДНОГ АСИСТЕНТА ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ
КЛИНИЧКА ДИЈАГНОСТИКА, ПАТОЛОГИЈА И ТЕРАПИЈА ЖИВОТИЊА

Реферат Комисије за избор једног ванредног професора
за ужу научну област Генекологија са андрологијом

Реферат Комисије за избор једног доцента за ужу научну област
Хигијена и технологија млека

Реферат Комисије за избор једног доцента за ужу научну област
Ветеринарска форензика и државно ветеринарство

Извештај Комисије за избор у звање једног асистента за ужу научну област
Клиничка дијагностика, патологија и терапија животиња

Извештај Комисије за избор у звање једног редовног професора
за ужу научну област Хемија

Реферат Комисије за избор у звање једног ванредног професора
за ужу научну област Гинекологија са андрологијом

Реферат Комисије за избор у звање једног асистента
за ужу научну област Анатомија

Реферат Комисије за избор у звање једног ванредног професора
за ужу научну област Анатомија

Реферат Комисије за избор у звање једног ванредног професора
за ужу научну област Болести риба, ракова и шкољки

Реферат Комисије за избор у звање једног ванредног професора
за ужу научну област Биохемија

Реферат за избор у звање једног асистента
за ужу научну област Сточарство са генетиком

Реферат за избор у звање једног редовног професора
за ужу научну област Радиобиологија са радијационом хигијеном

Реферат за избор у звање једног асистента за ужу научну област Паразитологија2022.

Извештај за избор у звање једног доцента за ужу научну област
Хигијена и технологија меса

Извештај за избор у звање једног асистента за ужу научну област Болести папкара

Извештај за избор у звање једног доцента за ужу научну област Болести папкара

Извештај за избор у звање једног редовног професора за ужу научну област Ветеринарска форензика и државно ветеринарство

Извештај за избор у звање једног асистента
за ужу научну област Фармакологија и токсикологија

Извештај за избор у звање једног редовног професора
за ужу научну област Болести папкара

Извештај за избор у звање једног доцента за ужу научну област
Клиничка дијагностика, патологија и терапија животиња

Извештај за избор у звање једног редовног професора за ужу научну област Епизоотиологија, заразне болести животиња и болести пчела и свилопреља

Извештај за избор у звање једног асистента за ужу научну област Исхрана и ботаника

Извештај за избор у звање једног ванредног професора за ужу научну област Болести папкара

Извештај за избор у звање једног ванредног професора за ужу научну област Исхрана и ботаника

Извештај за избор у звање једног асистента за ужу научну област Ветеринарска хирургија

Извештај за избор у звање једног доцента за научну област Ветеринарска медицина, ужу научну област Гинекологија са андрологијом

Извештај за избор у звање једног ванредног професора за ужу научну област Клиничка дијагностика, патологија и терапија животиња.

Извештај за избор у звање једног ванредног професора за ужу научну област Патологија

Извештај за избор у звање једног редовног професора за ужу научну област Патологија

Извештај за избор у звање једног доцента за ужу научну област Патологија

Извештај за избор у звање једног ванредног професора за ужу научну област Сточарство са генетиком

Извештај за избор у звање једног асистента за ужу научну област Клиничка дијагностика, патологија и терапија животиња

Извештај за избор у звање једног асистента за ужу научну област Хистологија и ембриологија

Извештај за избор у звање једног ванредног професора за ужу научну област Фармакологија и токсикологија

Извештај за избор у звање једног асистента за ужу научну област Паразитологија
 
Извештај за избор у звање једног асистента за ужу научну област
Епизоотиологија, заразне болести животиња и болести пчела и свилопреља

Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област
Микробиологија са имунологијом

Извештај за избор у звање асистента за научну област ветеринарске науке,
ужу научну област Биологија


2021.


Извештај Комисије за избор у звање једног редовног професора за ужу
научну област Хистологија и ембриологија

Извештај Комисије за избор у звање једног ванредног професора за ужу
научну област Заштита животиња

Извештај Комисије за избор у звање једног доцента за ужу
научну област Хигијена и технологија меса

Извештај Комисије за избор у звање једног ванредног професора за ужу
научну област Анатомија

Извештај Комисије за избор у звање једног ванредног професора за ужу научну
област Микробиологија са имунологијом

Извештај Комисије за избор у звање једног доцента за ужу научну
област Ветеринарска економика

Извештај Комисије за избор у звање једног асистента са докторатом за ужу научну
област Ветеринарска економика

Извештај Комисије за избор у звање једног ванредног професора за ужу научну
област Гинекологија са андрологијом

Извештај Комисије за избор у звање једног ванредног професора за  ужу научну област Патологија

Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област Ветеринарска хирургија

Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област Физиологија

Извештај за избор у звање асистента са докторатом за ужу научну
област Клиничка дијагностика, патологија и терапија животиња

Извештај Комисије за избор у звање једног ванредног професора за ужу научну
област Епизоотиологија, заразне болести животиња и болести пчела и свилопреља

Извештај Комисије за избор у звање једног ванредног професора  за  ужу научну
област Клиничка дијагностика, патологија и терапија животиња

Извештај за избор у звање једног ванредног професора
за  ужу научну област Биохемија

Извештај за избор у звање једног асистента за ужу научну област Болести папкара

Извештај за избор у звање једног асистента
за  ужу научну област Хистологија и ембриологија

Извештај за избор у звање једног ванредног професора за ужу научну
област Ветеринарска форензика и државно ветеринарство

Извештај за избор у звање једног редовног професора
за ужу научну област Паразитологија

Извештај за избор у звање једног ванредног професора
за  ужу научну област Хигијена и технологија млека

Извештај за избор у звање једног асистента
за ужу научну област Хигијена и технологија меса

Извештај за избор у звање једног редовног професора
за ужу научну област Хигијена и технологија меса

Извештај за избор у звање једног редовног професора
за ужу научну област Патологија

Извештај за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Анатомија

Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област Зоохигијена

Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област Физиологија


2020.

Извештај за избор у звање ванредног професора за
ужу научну област Сточарство са генетиком

Извештај за избор у звање доцента за  ужу научну област Физиологија

Извештај за избор у звање доцента за  ужу научну област
Клиничка дијагностика, патологија и терапија животиња

Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област Физика и биофизика

Извештај за избор у звање ванредног професора за ужу научну област
Ветеринарска форензика и државно ветеринарство

Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област
Ветеринарска форензика и државно ветеринарство

Извештај за избор у звање редовног професора за
ужу научну област Сточарство са генетиком

Извештај за избор у звање асистента за  ужу научну област Анатомија

Извештај за избор у звање асистент за ужу научну област Ветеринарска хирургија

Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област Епизоотиологија,
заразне болести животиња и болести пчела и свилопреља

Извештај за избор у звање редовни професор за
ужу научну област Гинекологија са андрологијом

Извештај за избор у звање асистента са докторатом за
ужу научну област Ветеринарска хирургија

Извештај за избор у звање асистента са докторатом за
ужу научну област Фармакологија и токсикологија

Извештај за избор у звање асистента за
ужу научну област Хигијена и технологија млека

Извештај за избор у звање асистента  за  ужу научну област
Клиничка дијагностика, патологија и терапија животиња

Извештај за избор у звање доцента за  ужу научну област Ветеринарска хирургија

Извештај за избор у звање доцента за  ужу научну област
Ветеринарска форензика и државно ветеринарство

Извештај за избор у звање  ванредног професора за  ужу научну област
Фармакологија и токсикологија

Извештај за избор у звање доцента за  ужу научну област
Хигијена и технологија млека

Извештај за избор у звање доцента за  ужу научну област
Хигијена и технологија млека

Извештај за избор у звање асистента за  ужу научну област Паразитологија

Извештај за избор у звање доцента за  ужу научну област
Хигијена и технологија меса

Извештај за избор у звање доцента за научну област
Ветеринарска медицина, ужу научну област Биологија,

Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област
Епизоотиологија, заразне болести животиња и болести пчела и свилопреља

Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област
Микробиологија са имунологијом

Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област Ветеринарска економика


2019.

Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област Сточарство са генетиком

Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област Ветеринарска хирургија

Извештај за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Паразитологија

Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област Анатомија

Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област
Радиолошка, ултразвучна и ендоскопска дијагностика

Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област Паразитологија

Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област
Безбедност и заштита животиња

Извештај за избор у звање редовног професора за ужу научну област Биологија

Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област Болести папкара

Извештај за избор у звање редовног професора за ужу научну област
Физика и биофизика

Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област
Патолошка физиологија

Извештај за избор у звање два доцента за ужу научну област
Хистологија и ембриологија

Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област
Клиничка дијагностика, патологија и терапија животиња

Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област Физиологија

Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област
Хигијена и технологија меса

Извештај за избор у звање редовног професора за
ужу научну област Ветеринарска економика

Извештај једног од два пријављена кандидата на Конкурс за избор у звање 2
редовна професора за ужу научну област Микробиологија са имунологијом

Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област Патологија

Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област
Гинекологија са андрологијом

Извештај једног од два пријављена кандидата на Конкурс за избор у звање 2
редовна професора за ужу научну област Микробиологија са имунологијом