Навигација

УВИД ЈАВНОСТИ


2023.

Извештај Комисије за избор у звање једног асистента за ужу научну област
Клиничка дијагностика, патологија и терапија животиња

Извештај Комисије за избор у звање једног редовног професора
за ужу научну област Хемија

Реферат Комисије за избор у звање једног ванредног професора
за ужу научну област Гинекологија са андрологијом

Реферат Комисије за избор у звање једног асистента
за ужу научну област Анатомија

Реферат Комисије за избор у звање једног ванредног професора
за ужу научну област Анатомија

Реферат Комисије за избор у звање једног ванредног професора
за ужу научну област Болести риба, ракова и шкољки

Реферат Комисије за избор у звање једног ванредног професора
за ужу научну област Биохемија

Реферат за избор у звање једног асистента
за ужу научну област Сточарство са генетиком

Реферат за избор у звање једног редовног професора
за ужу научну област Радиобиологија са радијационом хигијеном

Реферат за избор у звање једног асистента за ужу научну област Паразитологија2022.

Извештај за избор у звање једног доцента за ужу научну област
Хигијена и технологија меса

Извештај за избор у звање једног асистента за ужу научну област Болести папкара

Извештај за избор у звање једног доцента за ужу научну област Болести папкара

Извештај за избор у звање једног редовног професора за ужу научну област Ветеринарска форензика и државно ветеринарство

Извештај за избор у звање једног асистента
за ужу научну област Фармакологија и токсикологија

Извештај за избор у звање једног редовног професора
за ужу научну област Болести папкара

Извештај за избор у звање једног доцента за ужу научну област
Клиничка дијагностика, патологија и терапија животиња

Извештај за избор у звање једног редовног професора за ужу научну област Епизоотиологија, заразне болести животиња и болести пчела и свилопреља

Извештај за избор у звање једног асистента за ужу научну област Исхрана и ботаника

Извештај за избор у звање једног ванредног професора за ужу научну област Болести папкара

Извештај за избор у звање једног ванредног професора за ужу научну област Исхрана и ботаника

Извештај за избор у звање једног асистента за ужу научну област Ветеринарска хирургија

Извештај за избор у звање једног доцента за научну област Ветеринарска медицина, ужу научну област Гинекологија са андрологијом

Извештај за избор у звање једног ванредног професора за ужу научну област Клиничка дијагностика, патологија и терапија животиња.

Извештај за избор у звање једног ванредног професора за ужу научну област Патологија

Извештај за избор у звање једног редовног професора за ужу научну област Патологија

Извештај за избор у звање једног доцента за ужу научну област Патологија

Извештај за избор у звање једног ванредног професора за ужу научну област Сточарство са генетиком

Извештај за избор у звање једног асистента за ужу научну област Клиничка дијагностика, патологија и терапија животиња

Извештај за избор у звање једног асистента за ужу научну област Хистологија и ембриологија

Извештај за избор у звање једног ванредног професора за ужу научну област Фармакологија и токсикологија

Извештај за избор у звање једног асистента за ужу научну област Паразитологија
 
Извештај за избор у звање једног асистента за ужу научну област
Епизоотиологија, заразне болести животиња и болести пчела и свилопреља

Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област
Микробиологија са имунологијом

Извештај за избор у звање асистента за научну област ветеринарске науке,
ужу научну област Биологија


2021.


Извештај Комисије за избор у звање једног редовног професора за ужу
научну област Хистологија и ембриологија

Извештај Комисије за избор у звање једног ванредног професора за ужу
научну област Заштита животиња

Извештај Комисије за избор у звање једног доцента за ужу
научну област Хигијена и технологија меса

Извештај Комисије за избор у звање једног ванредног професора за ужу
научну област Анатомија

Извештај Комисије за избор у звање једног ванредног професора за ужу научну
област Микробиологија са имунологијом

Извештај Комисије за избор у звање једног доцента за ужу научну
област Ветеринарска економика

Извештај Комисије за избор у звање једног асистента са докторатом за ужу научну
област Ветеринарска економика

Извештај Комисије за избор у звање једног ванредног професора за ужу научну
област Гинекологија са андрологијом

Извештај Комисије за избор у звање једног ванредног професора за  ужу научну област Патологија

Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област Ветеринарска хирургија

Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област Физиологија

Извештај за избор у звање асистента са докторатом за ужу научну
област Клиничка дијагностика, патологија и терапија животиња

Извештај Комисије за избор у звање једног ванредног професора за ужу научну
област Епизоотиологија, заразне болести животиња и болести пчела и свилопреља

Извештај Комисије за избор у звање једног ванредног професора  за  ужу научну
област Клиничка дијагностика, патологија и терапија животиња

Извештај за избор у звање једног ванредног професора
за  ужу научну област Биохемија

Извештај за избор у звање једног асистента за ужу научну област Болести папкара

Извештај за избор у звање једног асистента
за  ужу научну област Хистологија и ембриологија

Извештај за избор у звање једног ванредног професора за ужу научну
област Ветеринарска форензика и државно ветеринарство

Извештај за избор у звање једног редовног професора
за ужу научну област Паразитологија

Извештај за избор у звање једног ванредног професора
за  ужу научну област Хигијена и технологија млека

Извештај за избор у звање једног асистента
за ужу научну област Хигијена и технологија меса

Извештај за избор у звање једног редовног професора
за ужу научну област Хигијена и технологија меса

Извештај за избор у звање једног редовног професора
за ужу научну област Патологија

Извештај за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Анатомија

Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област Зоохигијена

Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област Физиологија


2020.

Извештај за избор у звање ванредног професора за
ужу научну област Сточарство са генетиком

Извештај за избор у звање доцента за  ужу научну област Физиологија

Извештај за избор у звање доцента за  ужу научну област
Клиничка дијагностика, патологија и терапија животиња

Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област Физика и биофизика

Извештај за избор у звање ванредног професора за ужу научну област
Ветеринарска форензика и државно ветеринарство

Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област
Ветеринарска форензика и државно ветеринарство

Извештај за избор у звање редовног професора за
ужу научну област Сточарство са генетиком

Извештај за избор у звање асистента за  ужу научну област Анатомија

Извештај за избор у звање асистент за ужу научну област Ветеринарска хирургија

Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област Епизоотиологија,
заразне болести животиња и болести пчела и свилопреља

Извештај за избор у звање редовни професор за
ужу научну област Гинекологија са андрологијом

Извештај за избор у звање асистента са докторатом за
ужу научну област Ветеринарска хирургија

Извештај за избор у звање асистента са докторатом за
ужу научну област Фармакологија и токсикологија

Извештај за избор у звање асистента за
ужу научну област Хигијена и технологија млека

Извештај за избор у звање асистента  за  ужу научну област
Клиничка дијагностика, патологија и терапија животиња

Извештај за избор у звање доцента за  ужу научну област Ветеринарска хирургија

Извештај за избор у звање доцента за  ужу научну област
Ветеринарска форензика и државно ветеринарство

Извештај за избор у звање  ванредног професора за  ужу научну област
Фармакологија и токсикологија

Извештај за избор у звање доцента за  ужу научну област
Хигијена и технологија млека

Извештај за избор у звање доцента за  ужу научну област
Хигијена и технологија млека

Извештај за избор у звање асистента за  ужу научну област Паразитологија

Извештај за избор у звање доцента за  ужу научну област
Хигијена и технологија меса

Извештај за избор у звање доцента за научну област
Ветеринарска медицина, ужу научну област Биологија,

Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област
Епизоотиологија, заразне болести животиња и болести пчела и свилопреља

Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област
Микробиологија са имунологијом

Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област Ветеринарска економика


2019.

Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област Сточарство са генетиком

Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област Ветеринарска хирургија

Извештај за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Паразитологија

Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област Анатомија

Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област
Радиолошка, ултразвучна и ендоскопска дијагностика

Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област Паразитологија

Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област
Безбедност и заштита животиња

Извештај за избор у звање редовног професора за ужу научну област Биологија

Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област Болести папкара

Извештај за избор у звање редовног професора за ужу научну област
Физика и биофизика

Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област
Патолошка физиологија

Извештај за избор у звање два доцента за ужу научну област
Хистологија и ембриологија

Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област
Клиничка дијагностика, патологија и терапија животиња

Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област Физиологија

Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област
Хигијена и технологија меса

Извештај за избор у звање редовног професора за
ужу научну област Ветеринарска економика

Извештај једног од два пријављена кандидата на Конкурс за избор у звање 2
редовна професора за ужу научну област Микробиологија са имунологијом

Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област Патологија

Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област
Гинекологија са андрологијом

Извештај једног од два пријављена кандидата на Конкурс за избор у звање 2
редовна професора за ужу научну област Микробиологија са имунологијом