Навигација

Листа ментора


Листа потенцијалних ментора на студијском програму докторских академских студија – ДАС*

Напомена:

  1. Наставници запослени на ФВМ који нису ДВМ могу бити ментори у заједничком менторству са менторима ДВМ
  2. Лица изабрана у научна звања и запослени у Институтима могу бити ментори у заједничком менторству са ментором запосленим на ФВМ

Листа ментора ФВМ синхронизована са ФИС базом:

Име и презимеЗвањеУстанова у којој је запослен са пуним радмин временом