Навигација

Acta Veterinaria

Сајт часописа Acta Veterinaria налази се на адреси: www.actaveterinaria.rs


Aрхивa часописа Acta veterinaria-Београд од 1993. до 2002. год. (Волумени 43-52)

Водич за Acta veterinaria чланке

Acta veterinaria-Београд индекс појмова

Тренутни IF /impakt faktor/ међународног научног часописа Acta Veterinaria-Београд, према извештају Clarivate Analytics је 1,000.

Хвала свим ауторима, рецензентима и уредницима који су допринели бољем квалитету часописа.

Главни и одговорни уредник
Проф. др Сања Алексић-Ковачевић