Навигација

Докторске дисертације


Јавне одбране


Процедуре пријаве Докторских дисертација - нови Правилник

Процедуре пријаве Докторских дисертација - стари Правилник


УвиДок - Увид јавности у докторске дисертације пре одбране

Докторске дисертације 1940-2014 ФВМ

Магистарске тезе ФВМ

 
Докторске дисертације након магистарске тезе

 • 24.06. 2022. Испитивање биодиверзитета ендопаразита и ефикасности локалне примене ивермектина у контроли паразитоза код домаћих брдских коња Славица Живковић
 • 29.06.2018. Имунски одговор кока носиља у одгоју, након примене рекомбиноване векторске и живих модификованих вакцина против инфективне бурзалне болести Мирољуб Дачић
 • 12.10.2017. Испитивање могућности примене пелетиране мешавине пшеничне и јечмене сламе као простирке у производњи бројлера Владимир Авдаловић
 • 13.03.2017. Утицај додавања различитих количина натријум бутирата у храну на здравствено стање и производне резултате прасади Миле Пеурача
 • 16.09.2016. Паразитолошка и молекуларна испитивања генотипова и хаплотипова метацестода Echinococcus granulosus sensu lato и епизоотилошке карактеристике хидатиозе код различитих врста животиња Зоран Дебељак
 • 19.09.2016. Молекуларно – генетска карактеризација Prototheca zopfii као узрочника маститиса крава у Србији Божидар Ђукић
 • 26.09.2016. Испитивање резистенције на антибиотике код сојева бактерија изолованих из риба пореклом из различитих средина Ксенија Аксентијевић
 • 26.09.2016. Испитивање присуства, серотипске припадности и резистенције према антимикробним средствима Sallmonela spp. код гмизаваца и водоземаца Иван Бошњак
 • 30.09.2016. Евалуација епизоотиолошких метода у поступку одређивања обухвата имунизације против класичне куге свиња у Републици Србији Славољуб Станојевић
 • 30.09.2016. Изолација, идентификација и молекуларна карактеризација узрочника туберкулозе говеда у Војводини Иван Пушић
 • 30.09.2016. Утицај тешких метала из хране и воде на квалитет дубоко замрзнутог семена бика Горан Јаковљевић
 • 04.07.2016. Испитивање раширености вирусних болести ензоотског потенцијала код дивљих свиња (Sus scrofa) и анализа ризика у региону централне Србије Весна Милићевић
 • 15.07.2016. Испитивање утицаја карвакрола и еугенола на раст Listeria monocytogenes у вакуум пакованој свежој пастрмци Слободан Дојчиновић
 • 04.07.2016. Утицај одабраних преморталних поступака на показатеље стреса и квалитет меса свиња Силвана Стајковић
 • 18.07. 2016. Упоредно испитивање концентрације атријалног натријумуретичног пептида код домаћег брдског коња, арабера и енглеског пунокрвњака после различитих типова физичког оптерећења Стефан Ђоковић
 • 29.07. 2016. Епизоотиолошки и економски ефекти спровођења континуиране вакцинације свиња против класичне куге у Републици Србији Будимир Плавшић
 • 04.07.2016. Метаболички статус крава холштајн расе у перипарталном периоду као прогностички фактор производних резултата у раној лактацији Славица Бојковић - Ковачевић
 • 11.07.2016. Испитивање могућности инактивације Yersinia enterocolitica у ферментисаним кобасицама Радмила Митровић
 • 13.06.2016. Упоредна анализа меснатости трупова и одабраних параметара меса јунади у тову Мирјана Ђорђевић
 • 15.06.2016. Топографија женских полних органа калифорнијског кунића (Oryctolagus cuniculus domesticus) Валентина Милановић
 • 28.06.2016. Молекуларна карактеризација сојева вируса параинфлуенце 3 говеда изолованих на територији Републике Србије Љубиша Вељовић
 • 17.03. 2016. Морфолошке промене у ткивима барских корњача (Emys orbicularis) природно инфицираних хемопаразитом Haemogregarina stepanowi и молекуларно – генетичка идентификација узрочника Јожеф Езвеђ
 • 01.03. 2016. Утицај фактора средине и услова производње традиционалних сирева на динамику развоја и синтезу ентеротоксина код популације коагулаза позитивних стафилокока Бојан Голић
 • 09.03.2015. Процена ризика од налаза ентеротоксина стафилокока у меким сиревима Радослава Савић - Радовановић
 • 14.07.2015.
 • Карактеристике промена, дистрибуција антигена и експресија проинфламаторних цитокина у мозгу лисица природно инфицираних вирусом беснила
  Никола Васковић

 • 17.07.2015.
  Испитивање садржаја тешких метала и металоида у ткивима риба из отворених вода у зависности од начина исхране
  Драгољуб Јовановић

 • 25.09.2015. Утицај различитих доза препарталнo апликованог селена на смањење учесталости заостајања постељице код високомлечних крава Миљан Величковић
 • 28.11.2014. Топографија, морфологија, васкуларизација и инервација органа трбушне дупље код слепог кучета (Spalax leucodon) Ивана Нешић
 • 18.11.2014.
  Сероепизоотиологија и молекуларна дијагностика инфекције паразитом Neospora caninum код говеда
  Ивана Клун
 • 01.08.2014.
  Изолација и карактеризација Cronobacter sakazakii из формуле за одојчад и из биљних чајева
  Марија Стојановић


Докторске дисертације

2024

 • 23.02.2024.Утицај додавања различитих количина живих ћелија квасца (Saccharomyces cerevisiae) у храну на производне перформансе, морфометријске параметре и микрофлору црева бројлераЖељко Максимовић
 • 2023

 • 16.11.2023.Испитивање утицаја класичног и лапараскопског третмана леве дислокације сиришта на метаболички, хормонални и антиоксидативни статус високомлечних краваСвета Арсић
 • 13.09.2023.Анализа концентрације изабраних хематолошких параметара С - реактивног протеина и анти Милеровог хормона куја са пиометромДушан Јанковић
 • 06.09.2023.Употреба суспензија инулина и колагена као замена за чврсто масно ткиво у производњи фино уситњених барених кобасицаАлександар Бајчић
 • 31.07.2023.Показатељи системске инфламације и ниво хомоцистеина код паса са атопијским дерматитисомАња Илић Божовић
 • 19.07.2023.Испитивање садржаја микро и макроелемената у узорцима пчела и њихових производаДанка Спирић
 • 17.07.2023.Изолација и карактеризација сојева Yersinia enterocolitica код свиња на линији клањаМилош Арсић
 • 14.07.2023.Утицај инфекције паразитом Toxoplasma gondii на безбедност меса свиња у СрбијиНикола Бетић
 • 27.06.2023.Повезаност концентрације протеина акутне фазе и фактора који утичу на функцију ендитела код паса природно инфицираних протозоом Leishmania spp.Милутин Антић
 • 12.06.2023.Испитивање различитих утицаја формулација ларвицида на бази дифлубензурона и пирипроксифена у сузбијању ларви комараца Culex pipiens L.Бранислав Пешић
 • 05.06.2023.Епизоотиолошко, клиничко и молекуларно испитиванје бабезиозе оваца узроковане врстом Babesia ovis (Babes, 1892) у југоисточном региону Босне и ХерцеговинеОливер Стевановић
 • 31.05.2023.Испитивање утицаја ендоскопске дијагностике у општој анестезији на параметре оксидативног стреса и степен оштећења ДНК код црвеноухих корњача (Trachemys scripta elegans)Милан Дошеновић
 • 2022

 • 26.12.2022.Компаративне анализе полиморфизма β-казеинског гена (А1/А2 генотип) и његов утицај на квалитативни састав млека код високомлечних и аутохтоних раса говедаМарко Ристанић
 • 15.12.2022.Компаративно испитивање присуства узрочника и болести пчелињег легла традиционално и савремено гајених пчелињих друштава уз анализу утицаја неких антропогених фактораЕлмин Тарић
 • 21.10.2022.Утицај различитих зачина на квалитет кобасица у типу франфуртера произведених са снањеним садржајем нитритаНатхалие Мићовић
 • 17.10.2022.Испитивање утицаја цитолошког статуса ендометријума, квалитета естралне слузи и нивоа прогестерона у моменту осемењавања на плодност крава са патолошким пуерперијумомБојана Бајагић
 • 15.07.2022.Утицај етарских уља на одабране патогене бактерије изоловане у процесу призводње месаСузана Видаковић Кнежевић
 • 09.05.2022.Карактеризација полно специфичних секвенци ДНК у циљу форензичког испитивања врсте и пола заштићених птицаДајана Давитков
 • 19.04.2022.Испитивање потенцијалних сентинел врста животиња у надзору грознице Западног НилаАлександар Живуљ
 • 17.01.2022.Утицај постпарталне апликације калцијума на метаболичку адаптацију хипокалцемичних краваМилија Паламаревић
 • 05.01.2022.Испитивање функционалне активности леукоцита код паса природно инфицираних протозоом Babesia canisКристина Спариосу
 • 2021

 • 17.11.2021.Присуство природних радионуклида и токсичних елемената у фосфатним адитивима и постмортално одређивање резидуа у крви, јетри, бубрезима, костима и фецесу товних свињаБорјана Врањеш
 • 15.11.2021.Утицај различитих извора масти у оброку на производне резултате и маснокиселински састав меса бројлераБранко Миланковић
 • 09.09.2021.Одговор акутне фазе код паса оболелих од бабезиозе током различитих годишњих доба и веза појаве акутног обољења са метеоролошким параметримаФилип Јањић
 • 03.09.2021.Идентификација и филогенетска анализа Хепатитис Е вируса код свиња на кланицама у СрбијиЛазар Милојевић
 • 19.07.2021.Испитивање ефеката додавања антиоксиданаса у храни на квалитет семена приплодних бикова у условима топлотног стресаСлободан Петровић
 • 17.06.2021.Утицај фитогеног адитива у контроли пролиферативне ентеропатије уз процену производних резултата одлучене прасади природно инфициране бактеријом Lawsonia intracellularisВладимир Драшковић
 • 23.02.2021.Испитивање повезаности оксидативног стреса и липидног статуса код крава са супклиничким маститисом изазваним бактеријом Staphylococcus aureusСветлана Недић
 • 2020

 • 29.12.2020.Учесталост налаза Campylobacter spp. на труповима живине и њихова осетљивост на антимикробне лековеЈелена Јовановић
 • 23.12.2020.Утицај употребе изофлавона у исхрани на производне резултате и биолошке параметре бројлераМилица Глишић
 • 23.12.2020.Примена молекуларних метода у дијагностици болести квргаве коже говеда на територији Републике Србије и њихов значај у процени епизоотиолошке ситуацијеМарија Манић
 • 03.11.2020.Утицај полифенола на квалитет, безбедност и одрживост ферментисаних кобасицаАлександра Николић
 • 30.06.2020.Концепт контроле Listeria monocytogenes у погону за прераду меса уз употребу секвенцирања комплетног генома у циљу постизања безбедности хранеИвана Зубер Богдановић
 • 19.06.2020.Испитивање утицаја коришћења отпадних вода из кланице на здравље и производњу меса шарана (Cyprinus carpio) безбедног за исхрану људиМилош Пелић
 • 22.05.2020.Стартер културе као потенцијални инхибитори Listeria monocytogenes у ферментисаним кобасицамаВукашин Тадић
 • 09.01.2020.Испитивање утицаја пурификоване лигноцелулозе додате у храну за бројлере на здравствено стање, производне резултате и степен хистолошких и морфолошких промјена у појединим сегментима дигестивног трактаЛазар Макивић
 • 2019

 • 27.12.2019.Употреба инулин гел суспензије и инулин гел емулзије као замена за чврсто масно ткиво у производњи ферментисаних кобасицаМарија Глишић
 • 18.12.2019.Испитивање антиоксидативног и антиинфламаторног потенцијала витамина B1 код јапанских препелица (Coturnix japonica) субакутно третираних хлорпирифосомДејана Ћупић Миладиновић
 • 26.11.2019.Испитивање параметара ефикасности репродукције високомлечних крава након синхронизације еструса и стимулације лутеалне функцијеАдам Шулубурић
 • 01.11.2019.Оксидативни стрес код товних пилића инфицираних врстама паразита рода Еimeria након примене кокцидиостатикаМарко Пајић
 • 30.10.2019.Испитивање утицаја додавања средњеланчаних масних киселина на здравствено стање, производне резултате и квалитет меса бројлераБранислав Балтић
 • 28.10.2019.Примена серолошких метода, мултиплекс ланчане реакције полимеразе и секвенцирање гена за 16S рибозомалну RNK у идентификацији сероваријетета врсте Salmonella enterica подврста entericaФеренц Кишкарољ
 • 28.10.2019.Патоморфолошка, миколошка и молекуларна испитивања органа ћурића различитог имунолошког статуса након вештачке инфекције спорама Аspergillus fumigatusНемања Јездимировић
 • 25.10.2019.Утицај различитих антимикробних препарата и адитива на експресију гена значајних за имунитет, оксидативни стрес и преживљавање пчела Apis mellifera инфицираних микроспоридијом Nosema ceranaeУрош Главинић
 • 25.10.2019.Анализа морфолошких промена, експресије и дистрибуције вирусног антигена у мозгу лисица природно инфицираних вирусом штенећакаМилан Аничић
 • 30.09.2019.Епизоотиолошко-епидемиолошки значај златног шакала (Canis aureus) у одржавању векторима преносивих зооноза на територији Републике СрбијеРатко Сукара
 • 27.09.2019.Испитивање механизма антинематодног дејства одабраних монотерпеноидних и дитерпеноидних активних састојака есенцијалних билјних уљаЂорђе Марјановић
 • 23.09.2019.Испитивање имунског одговора и присуства вакциналног и теренског соја вируса нодуларног дерматитиса код говеда и новорођене телади након вакцинације атенуираном вакциномМилован Миловановић
 • 05.07.2019.Анализа економетријских показатеља при појави болести плавог језика код домаћих преживара у Р. Србији и израда модела за контролу и праћењеСпоменка Ђурић
 • 19.04.2019.Утицај смањене функције штитасте жлезде мајки током гравидитета и лактације на ендохондрално формирање костију младунаца пацова током раног постнаталног периодаИван Милошевић
 • 25.03.2019.Упоредна анализа морфолошких промена и дистрибуције вирусног антигена у органима лабудова и кокошака природно инфицираних вирусом авијарне инфлуенце подтипа H5N8Биљана Ђурђевић
 • 22.03.2019.Испитивање микрофлоре и параметара квалитета сремског кулена произведеног у индустријским и традиционалним условимаБранко Сувајџић
 • 21.03.2019.Детекција салмонела врста и карактеризација Salmonella Enteritidis и Salmonella Typhimurium пореклом из ланца хранеМарко Дмитрић
 • 15.03.2019.Молекуларна и серолошка истраживања присуства бактерија Coxiella burnetii у ткивима паса и крпељима (Acari:Ixodidae) сакупљеним са испитиваних животињаДаница Богуновић
 • 14.03.2019.Молекуларно-генетичка идентификација трипанозоме Lotmaria passim Schwarz, 2014 и анализа њених ефеката на здравље пчелињих заједница и економске ефекте у пчеларствуБранислав Вејновић
 • 04.03.2019.Испитивање биокомпатибилности нанокомпозитних хидрогелова сребро/поливинил/алкохол/графен у поткожном ткиву пацова намењених биомедицинској примени"Тијана Лужајић Божиновски
 • 2018

 • 21.12.2018.Испитивање одабраних фактора вируленције код изолата Pseudomonas aeruginosa и њихова осетљивост на комплексе сребраДушан Миливојевић
 • 07.12.2018.Испитивање ефикасности фитогених адитива у контроли дизентерије свиња уз праћење производних резултата одлучене прасади природно инфициране бактеријом Brachyspira hyodysenteriaeНикола Делић
 • 13.11.2018.Карактеризација механизма резистенције на антибиотике и молекуларна типизација изолата Escherichia coli пореклом од говеда и свињаДалибор Тодоровић
 • 06.11.2018.Одређивање параметара физиолошког статуса новорођене телади пореклом од мајки изложених топлотном стресу током касног гравидитетаЈулијана Трифковић
 • 02.11.2018.Испитивање утицаја одабраних филтера на концентрацију полицикличних ароматичних угљоводоника код производње топло димљеног шаранаЈелена Вранешевић
 • 20.09.2018.Pre-mortem услови и квалитет меса свињаНикола Чобановић
 • 18.07.2018.Диспротеинемија и дислипопротеинемија током одговора акутне фазе код паса природно инфицираних са Babesia canisЗорана Милановић
 • 16.07.2018.Клиничко-епизоотиолошко испитивање пироплазмозе коња на простору централног Балкана и њен утицај на оштећење ДНК домаћинаДарко Давитков
 • 13.07.2018.Идентификација и молекуларна карактеризација херпесвируса коњаАндреа Радаљ
 • 13.07.2018.Резистенција на тетрациклин бактерија млечне киселине изолованих из традиционалних сирева СрбијеТијана Ледина
 • 12.07.2018.Утицај додавања неорганског фосфата различитог порекла у исхрани бројлера на производне резултате и степен минерализације коштаног системаМарија Павловић
 • 03.07.2018.Утицај апсорбоване дозе зрачења на степен оксидативног стреса у органима кунића након компјутеризоване томографије обављене употребом различитих параметар снимањаМарко Митровић
 • 18.06.2018.Утицај пероралне апликације хрома на ендокрини и метаболички статус крава холштајн расеМарија Пантелић
 • 22.03.2018.Утицај пероралног давања органски модификованог клиноптилолита на квалитет колострума првотелкиМилица Стојић
 • 19.03.2018.Испитивање поузданости серолошких, бактериолошких и молекуларних метода у дијагностици бруцелозе паса изазаване врстом Brucella canisНаташа Стевић
 • 07.03.2018.Одређивање концентрације кортизола и кортикостерона у длаци и млеку крава као индикатора стреса у условима третмана антиектопаразитицимаСретен Недић
 • 2017

 • 08.12.2017.Идентификација и филогенетска анализа норовируса пореклом из дагњи (Mytilus galloprovincialis) са аспекта безбедности хранеНевена Илић
 • 06.12.2017.Испитивање могућности формирања биофилма у условима in vitro код различитих сероваријетета Salmonella врста изолованих из узорака хране за животињеБојана Прунић
 • 22.11.2017.Утицај пероралне апликације хрома на инсулинску осовину и IGF систем код телади холштајн-фризијске расеЉубомир Јовановић
 • 29.09.2017.Утицај дефицита селена и блокатора дејодиназа на урођени и стечени имунски одговор јувенилних пацоваЈелена Бјелица
 • 28.09.2017.Испитивање маснокиселинског састава јагњећег меса са аспекта хранљиве вредности и разликовања географског пореклаНина Димовска
 • 28.09.2017.Испитивање биокомпатибилности функционализованих карбонских влакана у поткожном и мишићном ткиву кунићаБогомир - Болка Прокић
 • 17.07.2017.Фенотипска и молекуларно-генетичка карактеризација популације балканског магарца у Републици СрбијиЉубодраг Станишић
 • 02.06.2017.Молекуларна детекција и филогенетска анализа вируса Аујецкијеве болести, парвовируса и свињског цирковируса тип 2 код свиња у Црној ГориРадош Миковић
 • 09.03.2017.Фенотипизација, генотипизација и осетљивост на антимикробне лекове Salmonella spp. изолованих са трупова закланих свињаЈасна Курељушић
 • 2016

 • 22.11.2016.Упоредни приказ метаболичких, ендокриних и репродуктивних параметара високомлечних и аутохтоних раса краваМилоје Ђурић
 • 28.09.2016.Испитивање антибактеријског дејства карвакрола, еугенола, цинамалдехида и тимола према сојевима Staphylococcus aureus изолованих у случајевима маститиса краваНемања Здравковић
 • 23.09.2016.Испитивање утицаја одабраних фитогених стимулатора раста на производне резултате и квалитет меса бројлераКристина Шевић
 • 22.07.2016.Испитивање утицаја одабраних етарских уља на раст Salmonella spp. у месу свиња пакованог у вакуум и модификовану атмосферуМарија Бошковић
 • 29.06.2016.Идентификација и молекуларна карактеризација цирковируса 2 и парвовируса код свиња са територије Републике Српске, БиХБојан Лукач
 • 24.06.2016.Утицај високе дозе С витамина на функције неутрофилних гранулоцита високо-млечних крава са супклиничким маститисимаСаша Млинар
 • 13.06.2016.Упоредна анализа меснатости трупова и одабраних параметара меса јунади у товуМирјана Лукић
 • 09.06.2016.Упоредна анализа серолошких метода у дијагностици инфекције вирусом Западног НилаАна Васић
 • 11.03.2016.Испитивање генетичке варијабилности и корелације хаплотипова медоносне пчеле Apis mellifera и пчелињег крпеља Varroa destructorБојан Гајић
 • 10.03.2016.Утицај медетомидина у комбинацији са пропофолом и севофлураном на серумску концентрацију срчаног тропонина I код паса, приликом гастроскопијеМаја Васиљевић
 • 04.03.2016.Хормонални и метаболички статус телади неонаталног периода пореклом од примипарних мајки третираних са пропилтиоурацилом током гравидитетаПетар Додовски
 • 2015

 • 22.12.2015.Утицај примене коњуговане линолне киселине у исхрани на производне резултате и квалитет меса бројлераИвана Бранковић Лазић
 • 13.10.2015.Анализа повезаности полиморфизма гена за лактоферин (LTF) са здрављем млечне жлезде и производним карактеристикама крава холштајн - фризијске расеМилан Малетић
 • 29.09.2015.Упоредна примена класичних метода и ланчане реакције полимеразе (PCR) у детекцији сојева стафилокока резистентних на метицилинЈелена Ашанин
 • 15.07.2015.Евалуација генотоксичних ефеката и патоморфолошких промена код пацова након апликације тулатромицинаЈелена Малетић
 • 14.07.2015.Молекуларно-генетичка детекција и идентификација узрочника микроспоридијалних и вирусних инфекција заступљених код пчелињих друштава на територији СрбијеПредраг Симеуновић
 • 2014

 • 26.12.2014.Утицај коњуговане линолне киселине на производне резултате, квалитет меса и производа од меса свиња у товуСрђан Пантић
 • 25.12.2014.Утицај различитих извора масти на производне резултате и квалитет меса товних свињаМилица Лаудановић
 • 25.12.2014.Еx vivo карактеристике мезенхималних матичних ћелија изолованих из синовијалне течности коленог зглоба паса различите старостиЈелена Француски
 • 14.11.2014.Испитивање утицаја различитих начина паковања на раст Salmonella spp. у млевеном месуЈасна Ђорђевић
 • 18.07.2014.Упоредно испитивање присуства афлатоксина Б<sub>1</sub> у храни за животиње и афлатоксина М<sub>1</sub> у млекуСрђан Стефановић
 • 17.07.2014.Учесталост налаза Sallmonella spp. на труповима бројлера и њихов значај за безбедност хранеМладен Рашета
 • 10.07.2014.Патоморфолошке и имунохистохемијске карактеристике промена у мозгу старих пасаСлађан Нешић
 • 10.07.2014.Испитивање утицаја различитих начина паковања на раст Yersinia enterocolitica у месу свињаЈелена Ивановић
 • 17.06.2014.Испитивање утицаја природних стимулатора раста на здравствено стање и производне резултате прасади у одгојуСтамен Радуловић
 • 23.05.2014.Испитивање параметара хигијене од значаја за безбедност хране у домаћинствимаЈелена Јањић
 • 28.04.2014.Испитивање утицаја маринирања на раст Salmonella врста у месу бројлераТатјана Балтић
 • 17.04.2014.Фенотипске и генотипске карактеристике коагулаза позитивних стафилокока изолованих из вимена краваНаташа Рајић Савић
 • 06.03.2014.Инсулинска резистенција код крава холштајн расе током периода засушења и ране лактацијеРадиша Продановић
 • 06.03.2014.Анализа CHD гена птица као молекуларног маркера за детерминацију полаМилош Вучићевић
 • 06.02.2014.Испитивање механизaма резистенције и могуће унакрсне резистенције L.monocytogenes након адаптације на различита антимикробна средстваМира Ракић - Мартинез
 • 2013

 • 29.11.2013.Упоредно испитивање одабраних параметара квалитета у току складиштења одрезака шарана пакованих у вакууму и модификованој атмосфериЈелена Бабић
 • 12.11.2013.Упоредна анализа меснатости трупова и одабраних параметара квалитета меса бројлераНаташа Гламочлија
 • 17.06.2013.Физиолошки показатељи стресне реакције у периоперативном периоду стерилизације код оцене добробити кујаКатарина Радисављевић
 • 11.04.2013.Морфолошке, имунофенотипске и клиничке карактеристике лимфоцитно - плазмоцитног дуоденитиса пасаМилена Ђорђевић
 • 05.02.2013.Утицај примене различитих количина органског селена на производне резултате и квалитет меса бројлераАлександар Дрљачић
 • 2012

 • 24.12.2012.Испитивање зависности између стреса и квалитета меса свињаМарија Докмановић
 • 30.11.2012.Утицај препарталне апликације пропилтиоурацила на ендокрини и метаболички статус јуница холштајн расеЂорђе Савић
 • 26.11.2012.Испитивање присуства и серотипске припадности врсте Streptococcus suis у материјалима пореклом од свињаАлександар Станојковић
 • 16.11.2012.Утицај енергетског биланса на ендокрини и метаболички статус краваЖељко Сладојевић
 • 12.06.2012.Испитивање имунофенотипа мононуклеарног ћелијског инфилтрата у јетри свиња природно инфицираних вирусом хепатитиса ЕБранислав Курељушић
 • 2011

 • 19.07.2011.Упоредно испитивање одабраних параметара квалитета у току складиштења свеже пастрмке паковане у вакууму и модификованој атмосфериМилан Милијашевић