Навигација

Наставни план

 

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм
специјалистичких академских студија ветеринарске медицине

 

Редни број

Шифра

Назив

Сем.

Активна настава

Ост.

ЕСПБ

Обавезни/
Изборни

О/И

Тип предмета

П

В

ДОН

СИР

ПРВА ГОДИНА
Заједничка основа за изборна подручја – Модуле: М1, М2, М3, М4, М5, М6, М7, М8 и М9

1

20С1О01

Методологија истраживачког рада

1.

2

 

 

 

 

3

О

Академско-општеобразовни

2

20С1О02

Етика и добробит животиња

1.

2

 

 

 

 

3

О

Академско-општеобразовни

Изборна група I (бира се 1 од 2 понуђена предмета)

3

20С1И01

Стандарди добре клиничке праксе

1.

4

2

 

 

 

8

И

Академско-општеобразовни

4

20С1И02

Стандарди добре лабораторијске праксе

1.

4

2

 

 

 

8

И

Академско-општеобразовни

Изборна група II (бирају се 2 од 5 понуђених предмета)

5

20С1И03

Менаџмент у ветеринарству

1.

2

1

2

 

 

8

И

Академско-општеобразовни

6

20С1И04

Биотехнологија у ветеринарској медицини

1.

2

1

2

 

 

8

И

Теоријско-методолошки

7

20С1И05

Грађа и функција ћелија, ткива и органа у физиолошким и патофизиолошким условима

1.

2

1

2

 

 

8

И

Теоријско-методолошки

8

20С1И06

Инфекција и механизми одбране организма од инфективних агенаса

1.

2

1

2

 

 

8

И

Стручно-апликативни

9

20С1И07

Састав и особине хране

1.

2

1

2

 

 

8

И

Научно-стручни

Изборна група III (бирају се 2 од 12 понуђених предмета)

10

20С1И08

Увод у репродукцију фармских и социјалних животиња

2.

4

2

4

 

 

15

И

Стручно-апликативни

11

20С1И09

Инструменталне методе дијагностике и терапије обољења животиња

2.

4

2

4

 

 

15

И

Стручно-апликативни

12

20С1И10

Клиничка патологија

социјалних животиња

2.

4

2

4

 

 

15

И

Стручно-апликативни

13

20С1И11

Здравствена заштита и менаџмент фармских животиња

2.

4

2

4

 

 

15

И

Стручно-апликативни

14

20С1И12

Хируршкe мeтoде у дијагностици и терапији обољења животиња

2.

4

2

4

 

 

15

И

Стручно-апликативни

15

20С1И13

Општа епизоотиологија

2.

4

2

4

 

 

15

И

Теоријско-методолошки

16

20С1И14

Методе епизоотиолошког рада

2.

4

2

4

 

 

15

И

Стручно-апликативни

17

20С1И15

Клиничка микробиологија

2.

4

2

4

 

 

15

И

Теоријско-методолошки

18

20С1И16

Методе вирусолошке, бактериолошке, миколошке и паразитолошке дијагностике

2.

4

2

4

 

 

15

И

Стручно-апликативни

19

20С1И17

Безбедност хране

2.

4

2

4

 

 

15

И

Теоријско-методолошки

20

20С1И18

Методе испитивања хране

2.

4

2

4

 

 

15

И

Стручно-апликативни

21

20С1И19

Безбедност хране за животиње

2.

4

2

4

 

 

15

И

Научно-стручни

Укупно часова (предавања+вежбе, ДОН, остали часови) и ЕСПБ на години

20

8

12

 

 

 

 

 

Укупно часова активне наставе на години

40

 

60

 

 


 

Редни број

Шифра

Назив

Сем.

Активна настава

Ост.

ЕСПБ

Обавезни/
Изборни

О/И

Тип предмета

П

В

ДОН

СИР

ДРУГА ГОДИНА (ЗАВРШНА ГОДИНА)

Изборно подручје – Модул: М1 Репродукција домаћих животиња

Изборни предмети из Модула 1 (бирају се 2 од 5 понуђених предмета)

22

20С2М101

Ендокринологија репродукције домаћих животиња

3.

2

3

1

 

 

9

И

Академско-општеобразовни

23

20С2М102

Неплодност домаћих животиња

3.

2

3

1

 

 

9

И

Академско-општеобразовни

24

20С2М103

Болести млечне жлезде домаћих животиња

3.

2

3

1

 

 

9

И

Стручно-апликативни

25

20С2М104

Андрологија и вештачко осемењавање домаћих животиња

3.

2

3

1

 

 

9

И

Стручно-апликативни

26

20С2М105

Хируршке и акушерске технике у породиљству

3.

2

3

1

 

 

9

И

Стручно-апликативни

27

20С2М106

Специјалистичка блок настава из изборног модула I

3.

 

 

3

5

 

7

О

Стручно-апликативни

Изборни предмети из Модула 1 (бира се 1 од 2 понуђена предмета)

28

20С2М107

Протоколи за унапређење репродуктивне ефикасности фармских животиња

4.

1

2

 

 

 

6

И

Стручно-апликативни

29

20С2М108

Протоколи за унапређење репродуктивне ефикасности социјалних животиња

4.

1

2

 

 

 

6

И

Стручно-апликативни

30

20С2М109

Специјалистичка блок настава из изборног модула II

4.

 

 

3

5

 

7

О

Стручно-апликативни

Изборно подручје – Модул: М2 Ветеринарска микробиологија са имунологијом

Изборни предмети из Модула 2 (бирају се 2 од 4 понуђена предмета)

31

20С2М201

Бактериологија и микологија

3.

2

3

1

 

 

9

И

Теоријско-методолошки

32

20С2М202

Вирусологија

3.

2

3

1

 

 

9

И

Теоријско-методолошки

33

20С2М203

Лабораторијска дијагностика бактеријских и гљивичних инфекција

3.

2

3

1

 

 

9

И

Стручно-апликативни

34

20С2М204

Лабораторијска дијагностика вирусних инфекција

3.

2

3

1

 

 

9

И

Стручно-апликативни

35

20С2М205

Специјалистичка блок настава из изборног модула I

3.

 

 

3

5

 

7

О

Стручно-апликативни

Изборни предмети из Модула 2 (бира се 1 од 4 понуђена предмета)

36

20С2М206

Вектори патогена животиња

4.

1

2

 

 

 

6

И

Стручно-апликативни

37

20С2М207

Имунологија

4.

1

2

 

 

 

6

И

Стручно-апликативни

38

20С2М208

Микробиологија хране и хране за животиње

4.

1

2

 

 

 

6

И

Стручно-апликативни

39

20С2М209

Лабораторијска дијагностика болести риба

4.

1

2

 

 

 

6

И

Стручно-апликативни

40

20С2М210

Специјалистичка блок настава из изборног модула II

4.

 

 

3

5

 

7

О

Стручно-апликативни

Изборно подручје – Модул: М3 Епизоотиологија

Изборни предмети из Модула 3 (бирају се 2 од 4 понуђена предмета)

41

20С2М301

Специјална епизоотиологија - 1, болести бактеријске и паразитске етиологије

3.

2

3

1

 

 

9

И

Теоријско-методолошки

42

20С2М302

Специјална епизоотиологија - 2, болести вирусне етиологије

3.

2

3

1

 

 

9

И

Теоријско-методолошки

43

20С2М303

Епизоотиологија неинфективних обољења/технопатије

3.

2

3

1

 

 

9

И

Стручно-апликативни

44

20С2М304

Примена дијагностичких метода и превентивних мера у епизоотиолошком раду

3.

2

3

1

 

 

9

И

Стручно-апликативни

45

20С2М305

Специјалистичка блок настава из изборног модула I

3.

 

 

3

5

 

7

О

Стручно-апликативни

Изборни предмети из Модула 3 (бира се 1 од 2 понуђена предмета)

46

20С2М306

Биосигурносне мере и ветеринарска хигијена

4.

1

2

 

 

 

6

И

Стручно-апликативни

47

20С2М307

Организација епизоотиолошке службе

4.

1

2

 

 

 

6

И

Теоријско-методолошки

48

20С2М308

Специјалистичка блок настава из изборног модула II

4.

 

 

3

5

 

7

О

Стручно-апликативни

Изборно подручје – Модул: М4 Ветеринарска патологија

Изборни предмети из Модула 4 (бирају се 2 од 8 понуђених предмета)

49

20С2М401

Морфолошке карактеристике обољења социјалних и фармских животиња

3.

2

3

1

 

 

9

И

Теоријско-методолошки

50

20С2М402

Дескриптивна патологија

3.

2

3

1

 

 

9

И

Теоријско-методолошки

51

20С2М403

Дијагностичке методе у патологији

3.

2

3

1

 

 

9

И

Теоријско-методолошки

52

20С2М404

Патоморфолошка и патохистолошка дијагностика паразитских болести животиња

3.

2

3

1

 

 

9

И

Теоријско-методолошки

53

20С2М405

Патоморфолошке карактеристике важнијих болести преживара

3.

2

3

1

 

 

9

И

Стручно-апликативни

54

20С2М406

Патоморфолошке карактеристике важнијих болести копитара

3.

2

3

1

 

 

9

И

Стручно-апликативни

55

20С2М407

Патоморфолошке карактеристике важнијих болести дивљих, зоолошких и егзотичних врста животиња

3.

2

3

1

 

 

9

И

Стручно-апликативни

56

20С2М408

Патоморфолошке карактеристике важнијих болести птица

3.

2

3

1

 

 

9

И

Стручно-апликативни

57

20С2М409

Специјалистичка блок настава из изборног модула I

3.

 

 

3

5

 

7

О

Стручно-апликативни

Изборни предмети из Модула 4 (бира се 1 од 3 понуђена предмета)

58

20С2М410

Тумори социјалних животиња

4.

1

2

 

 

 

6

И

Стручно-апликативни

59

20С2М411

Дерматопатологија

4.

1

2

 

 

 

6

И

Стручно-апликативни

60

20С2М412

Неуропатологија

4.

1

2

 

 

 

6

И

Стручно-апликативни

61

20С2М413

Специјалистичка блок настава из изборног модула II

4.

 

 

3

5

 

7

О

Стручно-апликативни

Изборно подручје – Модул: М5 Хигијена и технологија хране

Изборни предмети из Модула 5 (бирају се 2 од 6 понуђених предмета)

62

20С2М501

Интегрисани системи контроле хране

3.

2

3

1

 

 

9

И

Теоријско-методолошки

63

20С2М502

Методе конзервисања хране

3.

2

3

1

 

 

9

И

Теоријско-методолошки

64

20С2М503

Инструментална анализа хране

3.

2

3

1

 

 

9

И

Стручно-апликативни

65

20С2М504

Микробиолошка анализа хране

3.

2

3

1

 

 

9

И

Стручно-апликативни

66

20С2М505

Паразитолошка анализа хране

3.

2

3

1

 

 

9

И

Стручно-апликативни

67

20С2М506

Радијациона анализа хране

3.

2

3

1

 

 

9

И

Стручно-апликативни

68

20С2М507

Специјалистичка блок настава из изборног модула I

3.

 

 

3

5

 

7

О

Стручно-апликативни

Изборни предмети из Модула 5 (бира се 1 од 2 понуђена предмета)

69

20С2М508

Безбедност и квалитет меса и производа

4.

1

2

 

 

 

6

И

Стручно-апликативни

70

20С2М509

Безбедност и квалитет млека и производа

4.

1

2

 

 

 

6

И

Стручно-апликативни

71

20С2М510

Специјалистичка блок настава из изборног модула II

4.

 

 

3

5

 

7

О

Стручно-апликативни

Изборно подручје – Модул: М6 Интерна медицина социјалних животиња

Изборни предмети из Модула 6 (бирају се 2 од 10 понуђених предмета)

72

20С2М601

Интерне болести паса и мачака

3.

2

3

1

 

 

9

И

Стручно-апликативни

73

20С2М602

Интерне болести копитара

3.

2

3

1

 

 

9

И

Стручно-апликативни

74

20С2М603

Обољења егзотичних кућних љубимаца

3.

2

3

1

 

 

9

И

Стручно-апликативни

75

20С2М604

Имиџинг дијагностика обољења социјалних животиња

3.

2

3

1

 

 

9

И

Стручно-апликативни

76

20С2М605

Поремећаји понашања социјалних животиња

3.

2

3

1

 

 

9

И

Академско-општеобразовни

77

20С2М606

Дијагностика и терапија паразитских болести социјалних животиња

3.

2

3

1

 

 

9

И

Академско-општеобразовни

78

20С2М607

Дијагностика и терапија неуролошких обољења паса и мачака

3.

2

3

1

 

 

9

И

Стручно-апликативни

79

20С2М608

Лабораторијска дијагностика тумора и принципи фармаколошке терапије

3.

2

3

1

 

 

9

И

Стручно-апликативни

80

20С2М609

Клиничка фармакологија социјалних животиња

3.

2

3

1

 

 

9

И

Стручно-апликативни

81

20С2М610

Клиничка токсикологија социјалних животиња

3.

2

3

1

 

 

9

И

Академско-општеобразовни

82

20С2М611

Специјалистичка блок настава из изборног модула I

3.

 

 

3

5

 

7

О

Стручно-апликативни

Изборни предмети из Модула 6 (бира се 1 од 4 понуђена предмета)

83

20С2М612

Ургентна стања код социјалних животиња

4.

1

2

 

 

 

6

И

Стручно-апликативни

84

20С2М613

Интегративни клинички приступ у онкологији социјалних животиња

4.

1

2

 

 

 

6

И

Стручно-апликативни

85

20С2М614

Примена извора зрачења у дијагностици и терапији болести животиња

4.

1

2

 

 

 

6

И

Академско-општеобразовни

86

20С2М615

Физикaлнa тeрaпиja социјалних животиња

4.

1

2

 

 

 

6

И

Стручно-апликативни

87

20С2М616

Специјалистичка блок настава из изборног модула II

4.

 

 

3

5

 

7

О

Стручно-апликативни

Изборно подручје – Модул: М7 Здравствена заштита фармских животиња

Изборни предмети из Модула 7 (бирају се 2 од 6 понуђених предмета)

88

20С2М701

Клиничка патологија и терапија обољења преживара

3.

2

3

1

 

 

9

И

Теоријско-методолошки

89

20С2М702

Клиничка патологија и терапија обољења свиња

3.

2

3

1

 

 

9

И

Теоријско-методолошки

90

20С2М703

Клиничка патологија и терапија живине

3.

2

3

1

 

 

9

И

Теоријско-методолошки

91

20С2М704

Методе дијагностике болести преживара

3.

2

3

1

 

 

9

И

Стручно-апликативни

92

20С2М705

Методе дијагностике болести свиња

3.

2

3

1

 

 

9

И

Стручно-апликативни

93

20С2М706

Методе дијагностиковања болести живине

3.

2

3

1

 

 

9

И

Стручно-апликативни

94

20С2М707

Специјалистичка блок настава из изборног модула I

3.

 

 

3

5

 

7

О

Стручно-апликативни

Изборни предмети из Модула 7 (бира се 1 од 3 понуђена предмета)

95

20С2М708

Метаболички поремећаји здравља преживара и поремећаји у репродукцији

4.

1

2

 

 

 

6

И

Стручно-апликативни

96

20С2М709

Производне болести свиња, технопатије и поремећаји у репродукцији

4.

1

2

 

 

 

6

И

Стручно-апликативни

97

20С2М710

Технопатије живине

4.

1

2

 

 

 

6

И

Стручно-апликативни

98

20С2М711

Специјалистичка блок настава из изборног модула II

4.

 

 

3

5

 

7

О

Стручно-апликативни

Изборно подручје – Модул: М8 Ветеринарска дијететика

Изборни предмети из Модула 8 (бирају се 2 од 4 понуђена предмета)

99

20С2М801

Нутритивна терапија

3.

2

3

1

 

 

9

И

Академско-општеобразовни

100

20С2М802

Исхрана животиња и квалитет намирница анималног порекла

3.

2

3

1

 

 

9

И

Академско-општеобразовни

101

20С2М803

Клиничка дијететика преживара

3.

2

3

1

 

 

9

И

Стручно-апликативни

102

20С2М804

Клиничка дијететика свиња

3.

2

3

1

 

 

9

И

Стручно-апликативни

103

20С2М805

Специјалистичка блок настава из изборног модула I

3.

 

 

3

5

 

7

О

Стручно-апликативни

Изборни предмети из Модула 8 (бира се 1 од 2 понуђена предмета)

104

20С2М806

Клиничка дијететика живине

4.

1

2

 

 

 

6

И

Стручно-апликативни

105

20С2М807

Клиничка дијететика паса и мачака

4.

1

2

 

 

 

6

И

Стручно-апликативни

106

20С2М808

Специјалистичка блок настава из изборног модула II

4.

 

 

3

5

 

7

О

Стручно-апликативни

Изборно подручје – Модул: М9 Ветеринарска хирургија

Изборни предмети из Модула 9 (бирају се 2 од 5 понуђених предмета)

107

20С2М901

Ортопедија паса и мачака

3.

2

3

1

 

 

9

И

Научно-стручни

108

20С2М902

Абдоминална хирургија паса и мачака

3.

2

3

1

 

 

9

И

Стручно-апликативни

109

20С2М903

Хирургија коња

3.

2

3

1

 

 

9

И

Стручно-апликативни

110

20С2М904

Хирургија говеда

3.

2

3

1

 

 

9

И

Стручно-апликативни

111

20С2М604

Имиџинг дијагностика обољења социјалних животиња

3.

2

3

1

 

 

9

И

Научно-стручни

112

20С2М905

Специјалистичка блок настава из изборног модула I

3.

 

 

3

5

 

7

О

Стручно-апликативни

Изборни предмети из Модула 9 (бира се 1 од 3 понуђена предмета)

113

20С2М906

Реконструктивна хирургија

4.

1

2

 

 

 

6

И

Научно-стручни

114

20С2М907

Ветеринарска офталмологија

4.

1

2

 

 

 

6

И

Стручно-апликативни

115

20С2М615

Физикaлнa тeрaпиja социјалних животиња

4.

1

2

 

 

 

6

И

Стручно-апликативни

116

20С2М908

Специјалистичка блок настава из изборног модула II

4.

 

 

3

5

 

7

О

Стручно-апликативни

 

117

20С2О01

Студијски истраживачки рад у функцији специјалистичког рада

4.

 

 

 

9

 

6

О

 

118

20С2О02

Стручна пракса из изборног модула

4.

 

 

 

 

2 недеље

4

О

 

119

20С2О03

Специјалистички рад

4.

 

 

 

 

3 недеље

12

О

 

Укупно часова (предавања+вежбе, ДОН, СИР/ПИР, остали часови) и ЕСПБ на години

5

8

8

19

 

 

 

 

Укупно часова активне наставе на години

40

 

60

 

 

Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за све године студија

80

 

120