Навигација

Континуирана едукација


Начин организовања, поступак, облици и вредновање програма континуиране едукације које организује Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду одређени су Правилником о континуираној едукацији Факултета.
Факултет организује програме континуираних едукација за докторе ветеринарске медицине, специјалисте и остале запослене у ветеринарској делатности.
Поред програма за континуирану едукацију ветеринара, Факултет организује у сарадњи са ресорним министарствима, Универзитетом, Заједницом средњих пољопривредних школа Србије, другим факултетима и удружењима и програме за едукацију едукатора - наставника и сарадника факултета, виших и средњих пољопривредних и ветеринарских школа, у циљу унапређења методологије наставе.
Врсте програма које организује Факултет су: предавањe по позиву (теоретско предавање професора или истакнутог научног радика из друге научне институције), стручно-тематскa едукацијa (теоретско предавање, као и практична обука полазника едукације из уже стручне области коју изводе наставници и истакнути научни радици других научних институција) и стручно-научни скупови (теоретска предавања) и радионице за полазнике едукација коју изводи већи број наставника и истакнутих научних радика из других Научних институција, а из различитих области.