Навигација

Адресар

ТитулаИмеПрезимеЗвање/Радно местоОрг. јединицаE-mailТелефонid_kategorija_poslovazaposleni_tiplatinica
ZoranAnticпортирОдсек за техничке и помоћне послове81nenastavno_osoblje Zoran Antic
НебојшаАлексићФакултет ветеринарске медицине1nenastavno_osoblje Nebojsa Aleksic
АлександраАлексић-Агелидисстручни сарадникЦентар за развој и међународну сарадњуdiro@vet.bg.ac.rs51nenastavno_osoblje Aleksandra Aleksic-Agelidis
ДалиборкаАлимовићхигијеничарКатедра за патологију81nenastavno_osoblje Daliborka Alimovic
СањаАшћерићобрачунски референт за зараде и друга примањаОдсек за финансијско–рачуноводствене пословеracunovodstvo@vet.bg.ac.rs51nenastavno_osoblje Sanja Asceric
АлександраБајићвиши лаборантКатедра за хирургију, ортопедију и офталмологију51nenastavno_osoblje Aleksandra Bajic
РадмилаБанковићвиши лаборантКатедра за микробиологију61nenastavno_osoblje Radmila Bankovic
БранкоБановчанинкњижничарОдсек за опште послове и студентска питања51nenastavno_osoblje Branko Banovcanin
ЗоранаБечкеиреферент за јавне набавкеОдсек за опште послове и студентска питањаnabavke@vet.bg.ac.rs51nenastavno_osoblje Zorana Beckei
ЈасминаБоцескиреферент за опште послове и послове органа управљања и стручних органаОдсек за опште послове и студентска питања51nenastavno_osoblje Jasmina Boceski
МаријанаВидићфинансијски ликвидаторОдсек за финансијско–рачуноводствене пословеracunovodstvo@vet.bg.ac.rs51nenastavno_osoblje Marijana Vidic
СањаВукајловићвиши референт за студентска питања, материјална питања и питања стандарда студенатаОдсек за опште послове и студентска питањаstudentskasluzba2@vet.bg.ac.rs51nenastavno_osoblje Sanja Vukajlovic
ДанијелаВучковићблагајникОдсек за финансијско–рачуноводствене пословеracunovodstvo@vet.bg.ac.rs51nenastavno_osoblje Danijela Vuckovic
МајаГабрићадминистративни референтКатедра за породиљство, стерилитет и вештачко осемењавање51nenastavno_osoblje Maja Gabric
ЈасминаДабићхигијеничарОдсек за техничке и помоћне пословеekonomat@vet.bg.ac.rs81nenastavno_osoblje Jasmina Dabic
дрДајанаДавитковасистентКатедра за судску ветеринарску медицину и законске прописе21nenastavno_osobljedr Dajana Davitkov
ЈасминкаДавчевахигијеничарКатедра за хирургију, ортопедију и офталмологију81nenastavno_osoblje Jasminka Davceva
ЗлаткоДемактехничар одржавања информационих система и технологијаИнформационо комуникациони центар51nenastavno_osoblje Zlatko Demak
ЂорђеДиковићлаборантКатедра за хигијену и технологију намирница анималног пореклаfoodlab@vet.bg.ac.rs61nenastavno_osoblje Djordje Dikovic
ЈеленаДобричићрендген техничарКатедра за радиологију и радијациону хигијенуradiologija@vet.bg.ac.rs61nenastavno_osoblje Jelena Dobricic
ЈасминаДунђерскихигијеничарКатедра за хигијену и технологију намирница анималног пореклаfoodlab@vet.bg.ac.rs81nenastavno_osoblje Jasmina Dundjerski
ИванаДунчићчистачицаКатедра за радиологију и радијациону хигијену81nenastavno_osoblje Ivana Duncic
АнаЂокићлаборантКатедра за општеобразовне предмете61nenastavno_osoblje Ana Djokic
СузанаЂорђевићвиши лаборантКатедра за исхрану и ботанику81nenastavno_osoblje Suzana Djordjevic
ТатјанаЂурићСамостални финансијско-рачуноводствени сарадник (набављач)Одсек за финансијско–рачуноводствене послове51nenastavno_osoblje Tatjana Djuric
ВеснаЖивановићхигијеничарКатедра за исхрану и ботанику81nenastavno_osoblje Vesna Zivanovic
АндријанаЖивићстручно технички сарадник за рад у лабораторијамаКатедра за паразитологију51nenastavno_osoblje Andrijana Zivic
СашкоИвановскиобрачунски референт за зараде и друга примањаОдсек за финансијско–рачуноводствене послове51nenastavno_osoblje Sasko Ivanovski
ДесимирИгњатовићводоинсталатерОдсек за техничке и помоћне пословеekonomat@vet.bg.ac.rs61nenastavno_osoblje Desimir Ignjatovic
СузанаЈакимовалаборантКатедра за радиологију и радијациону хигијенуradijacija@vet.bg.ac.rs61nenastavno_osoblje Suzana Jakimova
МиодрагЈевтићпортирОдсек за техничке и помоћне послове81nenastavno_osoblje Miodrag Jevtic
ЈеленаЈездимировићСамостални стручно технички сарадни за рад у Центрима -РуководилацЦентар за обезбеђење и унапређење квалитета51nenastavno_osoblje Jelena Jezdimirovic
АлександарЈелићРуководилац послава заштите, безбедности и здравља на радуОдсек за техничке и помоћне послове61nenastavno_osoblje Aleksandar Jelic
ДрагољубЈовановићстручни сарадникКатедра за исхрану и ботаникуdjovanovic@vet.bg.ac.rs86nenastavno_osoblje Dragoljub Jovanovic
НемањаЈовановић-ЏајићФакултет ветеринарске медицине1nenastavno_osoblje Nemanja Jovanovic-Dzajic
БосиљкаЈоветић СтефановићхигијеничарКатедра за општеобразовне предмете81nenastavno_osoblje Bosiljka Jovetic Stefanovic
ГрозданаЈордановлаборантКатедра за микробиологију81nenastavno_osoblje Grozdana Jordanov
ДинаКандићдипломирани библиотекарЦентрална библиотека51nenastavno_osoblje Dina Kandic
БиљанаКарашићевићхигијеничарКатедра за болести копитара, месоједа, живине и дивљачи81nenastavno_osoblje Biljana Karasicevic
МилкаКатићлаборантКатедра за сточарство81nenastavno_osoblje Milka Katic
СветланаКнежевићчистачицаКатедра за биологијуceciliknezevic5@gmail.com81nenastavno_osoblje Svetlana Knezevic
НаташаКрањец МилутиновићлаборантКатедра за физиологију и биохемију81nenastavno_osoblje Natasa Kranjec Milutinovic
ПетарКривокућаКатедра за хирургију, ортопедију и офталмологију85nenastavno_osoblje Petar Krivokuca
СлавишаКруљветеринарски техничарКатедра за породиљство, стерилитет и вештачко осемењавање61nenastavno_osoblje Slavisa Krulj
ГорданаЛазаревићтехнички уредникЦентар за издавачку делатност и промет училаizdavackicentar@vet.bg.ac.rs51nenastavno_osoblje Gordana Lazarevic
БистраЛитајковскалаборантКатедра за болести копитара, месоједа, живине и дивљачи61nenastavno_osoblje Bistra Litajkovska
СтеванЛуковићвозачОдсек за техничке и помоћне послове81nenastavno_osoblje Stevan Lukovic
ВерицаМартићлаборантКатедра за паразитологију81nenastavno_osoblje Verica Martic
МилицаМијачевић Царевићсекретар информационог центраИнформационо комуникациони центарinfocentar@vet.bg.ac.rs51nenastavno_osoblje Milica Mijacevic Carevic
МирјанаМиловановићхигијеничарКатедра за паразитологију81nenastavno_osoblje Mirjana Milovanovic
СнежанаМилошевићхигијеничарКатедра за фармакологију и токсикологију81nenastavno_osoblje Snezana Milosevic
РадмилаМилтеновићстручно технички сарадник за рад у лабораторијамаКатедра за болести папкара61nenastavno_osoblje Radmila Miltenovic
РадојкаМладеновићлаборантКатедра за хигијену и технологију намирница анималног пореклаfoodlab@vet.bg.ac.rs61nenastavno_osoblje Radojka Mladenovic
МилаМошићхигијеничарОдсек за техничке и помоћне пословеekonomat@vet.bg.ac.rs81nenastavno_osoblje Mila Mosic
ЈеленаНаумовићхигијеничарКатедра за зоохигијену81nenastavno_osoblje Jelena Naumovic
СветланаНедићстручни сарадникКатедра за породиљство, стерилитет и вештачко осемењавање86nenastavno_osoblje Svetlana Nedic
ИванНесторовићсамостални стручно технички сарадник за рад у лабораторијамаКатедра за породиљство, стерилитет и вештачко осемењавањеivannestorovic@hotmail.com061/66 74 85086nenastavno_osoblje Ivan Nestorovic
СенкаНиколићлаборантКатедра за патологију81nenastavno_osoblje Senka Nikolic
дрГорданаПантелићФакултет ветеринарске медицине21nenastavno_osobljedr Gordana Pantelic
ЈеленаПетровићхигијеничарКатедра за хистологију и ембриологију81nenastavno_osoblje Jelena Petrovic
ТамараПетровићвиши лаборантКатедра за зоохигијенуzoohigijena@vet.bg.ac.rs61nenastavno_osoblje Tamara Petrovic
ЗоранПоткоњакшеф Одсека техничких и помоћних пословаОдсек за техничке и помоћне пословеekonomat@vet.bg.ac.rs61nenastavno_osoblje Zoran Potkonjak
ЈагодаПоткоњакветеринарски техничарКатедра за радиологију и радијациону хигијенуradiologija@vet.bg.ac.rs61nenastavno_osoblje Jagoda Potkonjak
ДрагицаПузовићлаборантКатедра за болести копитара, месоједа, живине и дивљачи81nenastavno_osoblje Dragica Puzovic
МилкаРадивојевићлаборантКатедра за исхрану и ботанику61nenastavno_osoblje Milka Radivojevic
МилованРадиновић-Лукићвиши референт за студентска питања, материјална питања и питања стандарда студенатаОдсек за опште послове и студентска питањаosnovne_studije@vet.bg.ac.rs51nenastavno_osoblje Milovan Radinovic-Lukic
ЈулијанаРадовановићлаборантКатедра за микробиологију81nenastavno_osoblje Julijana Radovanovic
МилицаРадовановићреферент за правне, кадровске и административне пословеОдсек за опште послове и студентска питањаradovanovic92@gmail.com51nenastavno_osoblje Milica Radovanovic
БранкицаРадовићхигијеничарОдсек за техничке и помоћне пословеekonomat@vet.bg.ac.rs81nenastavno_osoblje Brankica Radovic
БожанаРадосављевићчистачицаКатедра за општеобразовне предмете81nenastavno_osoblje Bozana Radosavljevic
ВеснаРаичковићСекретар ФакултетаСекретаријатsekretar@vet.bg.ac.rs51nenastavno_osoblje Vesna Raickovic
ЈованкаРанковићлаборантКатедра за породиљство, стерилитет и вештачко осемењавање81nenastavno_osoblje Jovanka Rankovic
ЗоранРацковветеринарски техничарКатедра за болести папкараzoranrackov6@gmail.com61nenastavno_osoblje Zoran Rackov
ДраганРистановићстручни сарадникКатедра за хирургију, ортопедију и офталмологију86nenastavno_osoblje Dragan Ristanovic
МаријаСавићвиши референт за студентска питања, материјална питања и питања стандарда студенатаОдсек за опште послове и студентска питањаstudentskasluzba1@vet.bg.ac.rs51nenastavno_osoblje Marija Savic
ЗоранСавовићстоларОдсек за техничке и помоћне пословеekonomat@vet.bg.ac.rs61nenastavno_osoblje Zoran Savovic
ПетарСикимићвиши референт за постдипломске студије и докторатеОдсек за опште послове и студентска питањаpostdiplomske_studije@vet.bg.ac.rs51nenastavno_osoblje Petar Sikimic
БиљанаСимићчистачицаОдсек за техничке и помоћне послове81nenastavno_osoblje Biljana Simic
ДанијелаСимићлаборантКатедра за физиологију и биохемију61nenastavno_osoblje Danijela Simic
ДостаСимићхигијеничарКатедра за анатомију81nenastavno_osoblje Dosta Simic
СањаСимићстручни сарадникКатедра за паразитологијуsanja@vet.bg.ac.rs86nenastavno_osoblje Sanja Simic
МилијанаСинђићстручни сарадникКатедра за хигијену и технологију намирница анималног пореклаmilijana.babic@vet.bg.ac.rs86nenastavno_osoblje Milijana Sindjic
МаријаСтанишићлаборантКатедра за патологију61nenastavno_osoblje Marija Stanisic
ЈеленаСтанковлаборантКатедра за микробиологију61nenastavno_osoblje Jelena Stankov
СлађанаСтанковићлаборантКатедра за сточарство61nenastavno_osoblje Sladjana Stankovic
ВиолетаСтанојевићшеф Одсека за финансијско рачуноводствене пословеОдсек за финансијско–рачуноводствене пословеsef_racunovodstva@vet.bg.ac.rs51nenastavno_osoblje Violeta Stanojevic
ЈасминаСтанојловићхигијеничарКатедра за заразне болести животиња и болести пчелаstanojlovicjasmina73@gmail.com81nenastavno_osoblje Jasmina Stanojlovic
СлавицаСтанчићлаборантКатедра за физиологију и биохемију61nenastavno_osoblje Slavica Stancic
СнежанаСтевановићлаборантКатедра за патологију61nenastavno_osoblje Snezana Stevanovic
СнежанаСтевановић-Ђорђевићруководилац Центра за развој и међународну сарадњуЦентар за развој и међународну сарадњуdiro@vet.bg.ac.rs51nenastavno_osoblje Snezana Stevanovic-Djordjevic
МајаСтојановићдактилографОдсек за опште послове и студентска питања81nenastavno_osoblje Maja Stojanovic
МилицаСузићдипломирани библиотекарЦентрална библиотека51nenastavno_osoblje Milica Suzic
АнастасијаТодоровићстручни сарадникКатедра за радиологију и радијациону хигијенуanastasija.todorovic@vet.bg.ac.rs065/231 11 1586nenastavno_osoblje Anastasija Todorovic
ЈованаТодоровићшеф кабинета ДеканаОдсек за опште послове и студентска питањаdekanat@vet.bg.ac.rs51nenastavno_osoblje Jovana Todorovic
АлександарТомићхигијеничарКатедра за болести копитара, месоједа, живине и дивљачи81nenastavno_osoblje Aleksandar Tomic
МаринаЋирићхигијеничарКатедра за економику и статистику81nenastavno_osoblje Marina Ciric
СлађанаЋурчићхигијеничарКатедра за хистологију и ембриологијуsladjanabg.curcic1974@gmail.com81nenastavno_osoblje Sladjana Curcic
ДрагишаУрошевићвеб мастерИнформационо комуникациони центарwebmaster@vet.bg.ac.rs71nenastavno_osoblje Dragisa Urosevic
МајаУрошевићхигијеничарКатедра за хирургију, ортопедију и офталмологију81nenastavno_osoblje Maja Urosevic
НевенкаУрошевићхигијеничарКатедра за физиологију и биохемију81nenastavno_osoblje Nevenka Urosevic
ТатјанаЦветковићфинансијски књиговођа главне књиге, контиста аналитичар прихода и трошковаОдсек за финансијско–рачуноводствене пословеracunovodstvo@vet.bg.ac.rs51nenastavno_osoblje Tatjana Cvetkovic
МилошЧалићстручни сарадникКатедра за болести копитара, месоједа, живине и дивљачи86nenastavno_osoblje Milos Calic
ИгорШоботлаборантКатедра за анатомију81nenastavno_osoblje Igor Sobot
проф. дрЈеленаАјтићредовни професорКатедра за општеобразовне предметеjelena.ajtic@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Jelena Ajtic
проф. дрНевенкаАлексићредовни професорКатедра за паразитологијуnenaaleksic@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Nevenka Aleksic
проф. дрСањаАлексић-Ковачевићредовни професорКатедра за патологијуskovacevic@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Sanja Aleksic-Kovacevic
проф. дрЈованБојковскиредовни професорКатедра за болести папкараbojkovski@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Jovan Bojkovski
проф. дрСунчицаБорозанредовни професорКатедра за општеобразовне предметеsborozan@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Suncica Borozan
проф. дрСнежанаБулајићредовни професорКатедра за хигијену и технологију намирница анималног пореклаsnezab@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Snezana Bulajic
проф. дрСлободанкаВакањацредовни професорКатедра за породиљство, стерилитет и вештачко осемењавањеvakanjac@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Slobodanka Vakanjac
проф. дрДраганВасилевредовни професорКатедра за хигијену и технологију намирница анималног пореклаvasilevd@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Dragan Vasilev
проф. дрИванВујанацредовни професорКатедра за болести папкараvujanac@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Ivan Vujanac
проф. дрМаријанаВучинићредовни професорКатедра за зоохигијенуvucinicm@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Marijana Vucinic
проф. дрДраганГвоздићредовни професорКатедра за патолошку физиологијуgvozdic@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Dragan Gvozdic
проф. дрСветланаГрдовићредовни професорКатедра за исхрану и ботаникуcecag@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Svetlana Grdovic
проф. дрВладимирДимитријевићредовни професорКатедра за сточарствоvanja@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Vladimir Dimitrijevic
проф. дрМирјанаДимитријевићредовни професорКатедра за хигијену и технологију намирница анималног пореклаmirjana@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Mirjana Dimitrijevic
проф. дрНинославЂелићредовни професорКатедра за биологијуndjelic@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Ninoslav Djelic
проф. дрМилутинЂорђевићредовни професорКатедра за зоохигијенуmilutin@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Milutin Djordjevic
проф. дрВојиславИлићредовни професорКатедра за болести копитара, месоједа, живине и дивљачиvoja@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Vojislav Ilic
проф. дрТамараИлићредовни професорКатедра за паразитологијуtamara@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Tamara Ilic
проф. дрИванЈовановићредовни професорКатедра за физиологију и биохемијуix@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Ivan Jovanovic
проф. дрНеђељкоКарабасилредовни професорКатедра за хигијену и технологију намирница анималног пореклаnedja@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Nedjeljko Karabasil
проф. дрДанијелаКировскиредовни професорКатедра за физиологију и биохемијуdani@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Danijela Kirovski
проф. дрМилицаКовачевић-Филиповићредовни професорКатедра за патолошку физиологијуmilica@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Milica Kovacevic-Filipovic
проф. дрДејанКрњаићредовни професорКатедра за микробиологијуdejan.krnjaic@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Dejan Krnjaic
проф. дрВањаКрстићредовни професорКатедра за болести копитара, месоједа, живине и дивљачиvanjak@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Vanja Krstic
проф. дрНиколаКрстићредовни професорКатедра за радиологију и радијациону хигијенуnkrstic@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Nikola Krstic
проф. дрВладимирКукољредовни професорКатедра за патологијуvkukolj@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Vladimir Kukolj
проф. дрЗоранКулишићредовни професорКатедра за паразитологијуzkulisic@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Zoran Kulisic
проф. дрМирјанаЛазаревић-Мацановићредовни професорКатедра за радиологију и радијациону хигијенуmiramac@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Mirjana Lazarevic-Macanovic
проф. дрДаркоМаринковићредовни професорКатедра за патологијуdarko@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Darko Marinkovic
проф. дрДаницаМарковићредовни професорКатедра за хистологију и ембриологијуdanica@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Danica Markovic
проф. дрМајаМарковићредовни професорКатедра за микробиологијуmaja.markovic@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Maja Markovic
проф. дрРадмилаМарковићредовни професорКатедра за исхрану и ботаникуradmilam@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Radmila Markovic
проф. дрНенадМилићредовни професорКатедра за микробиологијуnenadmilic@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Nenad Milic
проф. дрПетарМилосављевићредовни професорКатедра за хирургију, ортопедију и офталмологију11nastavnikprof. dr Petar Milosavljevic
проф. дрМилорадМириловићредовни професорКатедра за економику и статистикуmija@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Milorad Mirilovic
проф. дрВерицаМрвићредовни професорКатедра за анатомијуvrmrvic@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Verica Mrvic
проф. дрЈеленаНедељковић-Траиловићредовни професорКатедра за исхрану и ботаникуtjelena@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Jelena Nedeljkovic-Trailovic
проф. дрДрагоНедићредовни професорКатедра за економику и статистику11nastavnikprof. dr Drago Nedic
проф. дрЈаковНишавићредовни професорКатедра за микробиологијуjakovmoni@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Jakov Nisavic
проф. дрСоњаОбреновићредовни професорКатедра за заразне болести животиња и болести пчелаsonjao@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Sonja Obrenovic
проф. дрМилошПавловићредовни професорКатедра за породиљство, стерилитет и вештачко осемењавањеmison@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Milos Pavlovic
проф. дрАнитаРадовановићредовни професорКатедра за хистологију и ембриологијуanita@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Anita Radovanovic
проф. дрСоњаРадојичићредовни професорКатедра за заразне болести животиња и болести пчелаsonjar@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Sonja Radojicic
проф. дрРадмилаРесановићредовни професорКатедра за болести копитара, месоједа, живине и дивљачиradar@vet.bg.ac.rs063878123311nastavnikprof. dr Radmila Resanovic
проф. дрМилаСавићредовни професорКатедра за сточарствоmilas@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Mila Savic
проф. дрЗоранСтанимировићредовни професорКатедра за биологијуzoran@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Zoran Stanimirovic
проф. дрЈевросимаСтевановићредовни професорКатедра за биологијуrocky@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Jevrosima Stevanovic
проф. дрРадиславаТеодоровићредовни професорКатедра за зоохигијенуrada@vet.bg.ac.rs011/ 2684 17311nastavnikprof. dr Radislava Teodorovic
проф. дрСашаТраиловићредовни професорКатедра за фармакологију и токсикологијуsasa@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Sasa Trailovic
проф. дрНаталијаФратрићредовни професорКатедра за физиологију и биохемијуnataly@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Natalija Fratric
проф. дрДраганШеферредовни професорКатедра за исхрану и ботаникуdsefer@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Dragan Sefer
проф. дрЈеленаАлексић Радојковићванредни професорКатедра за судску ветеринарску медицину и законске прописеalexjellena@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Jelena Aleksic Radojkovic
проф. дрНенадАндрићванредни професорКатедра за болести копитара, месоједа, живине и дивљачиnenad@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Nenad Andric
проф. дрДраганБацићванредни професорКатедра за заразне болести животиња и болести пчелаbacicd@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Dragan Bacic
проф. дрЖолтБечкеиванредни професорКатедра за сточарствоbzolt@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Zolt Beckei
проф. дрМилошБлагојевићванредни професорКатедра за анатомијуmblagojevic@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Milos Blagojevic
проф. дрОливераВалчићванредни професорКатедра за физиологију и биохемијуolja@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Olivera Valcic
проф. дрИванаВучићевићванредни професорКатедра за патологијуivanav@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Ivana Vucicevic
проф. дрМилошВучићевићванредни професорКатедра за болести копитара, месоједа, живине и дивљачиvucicevic@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Milos Vucicevic
проф. дрИрисЂорђевићванредни професорКатедра за општеобразовне предметеiris@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Iris Djordjevic
проф. дрМиленаЂорђевићванредни професорКатедра за анатомијуmilenadjordjevic@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Milena Djordjevic
проф. дрСашаИвановићванредни професорКатедра за фармакологију и токсикологијуsalivano@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Sasa Ivanovic
проф. дрЉиљанаЈанковићванредни професорКатедра за зоохигијенуlili@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Ljiljana Jankovic
проф. дрМиленаКрстићванредни професорКатедра за општеобразовне предметеmilena@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Milena Krstic
проф. дрВладимирМагашванредни професорКатедра за породиљство, стерилитет и вештачко осемењавањеmagas@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Vladimir Magas
проф. дрМиланМалетићванредни професорКатедра за породиљство, стерилитет и вештачко осемењавањеmaletic@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Milan Maletic
проф. дрСветланаМилановићванредни професорКатедра за физиологију и биохемијуcecam@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Svetlana Milanovic
проф. дрМирјанаМиловановићванредни професорКатедра за фармакологију и токсикологијуmiram@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Mirjana Milovanovic
проф. дрБраниславаМитровићванредни професорКатедра за радиологију и радијациону хигијенуradijacija@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Branislava Mitrovic
проф. дрКатаринаНенадовићванредни професорКатедра за зоохигијенуkatarinar@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Katarina Nenadovic
проф. дрВладимирНешићванредни професорКатедра за судску ветеринарску медицину и законске прописеnesic@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Vladimir Nesic
проф. дрСлађанНешићванредни професорКатедра за патологијуsladjan@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Sladjan Nesic
проф. дрБранкоПетрујкићванредни професорКатедра за исхрану и ботаникуpetrujkic@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Branko Petrujkic
проф. дрРадишаПродановићванредни професорКатедра за болести папкараprodanovic@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Radisa Prodanovic
проф. дрМаринаРадојичићванредни професорКатедра за микробиологијуmarina.radojicic@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Marina Radojicic
проф. дрСтаменРадуловићванредни професорКатедра за исхрану и ботанику11nastavnikprof. dr Stamen Radulovic
проф. дрРадославаСавић-Радовановићванредни професорКатедра за хигијену и технологију намирница анималног пореклаmimica@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Radoslava Savic-Radovanovic
проф. дрПредрагСтепановићванредни професорКатедра за болести копитара, месоједа, живине и дивљачиpedja@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Predrag Stepanovic
проф. дрРужицаТраиловићванредни професорКатедра за сточарствоruzicat@vet.bg.ac.rs11nastavnikprof. dr Ruzica Trailovic
доц. дрКсенијаАксентијевићдоцентКатедра за микробиологијуksenija@vet.bg.ac.rs11nastavnikdoc. dr Ksenija Aksentijevic
доц. дрМиланАничићдоцентКатедра за патологијуanicicm@vet.bg.ac.rs11nastavnikdoc. dr Milan Anicic
доц. дрДаницаБогуновићдоцентКатедра за паразитологијуdanicab@vet.bg.ac.rs11nastavnikdoc. dr Danica Bogunovic
доц. дрБраниславВејновићдоцентКатедра за економику и статистикуbranislavv@vet.bg.ac.rs11nastavnikdoc. dr Branislav Vejnovic
доц. дрУрошГлавинићдоцентКатедра за биологијуuglavinic@vet.bg.ac.rs11nastavnikdoc. dr Uros Glavinic
доц. дрНевенаГрковићдоцентКатедра за хигијену и технологију намирница анималног пореклаnevena.ilic@vet.bg.ac.rs11nastavnikdoc. dr Nevena Grkovic
доц. дрДаркоДавитковдоцентКатедра за болести копитара, месоједа, живине и дивљачиdavitkov@vet.bg.ac.rs11nastavnikdoc. dr Darko Davitkov
доц. дрСтефанЂоковићдоцентКатедра за болести копитара, месоједа, живине и дивљачиdjstefan@vet.bg.ac.rs11nastavnikdoc. dr Stefan Djokovic
доц. дрМилојеЂурићдоцентКатедра за породиљство, стерилитет и вештачко осемењавањеmiloje@vet.bg.ac.rs11nastavnikdoc. dr Miloje Djuric
доц. дрСпоменкаЂурићдоцентКатедра за економику и статистикуspomenkadj@vet.bg.ac.rs11nastavnikdoc. dr Spomenka Djuric
доц. дрДраганЖивановдоцентКатедра за општеобразовне предметеdraganz@vet.bg.ac.rs11nastavnikdoc. dr Dragan Zivanov
доц. дрЉубомирЈовановићдоцентКатедра за физиологију и биохемијуljubomir.jovanovic@vet.bg.ac.rs11nastavnikdoc. dr Ljubomir Jovanovic
доц. дрТијанаЛединадоцентКатедра за хигијену и технологију намирница анималног пореклаtijana.ledina@vet.bg.ac.rs11nastavnikdoc. dr Tijana Ledina
доц. дрТијанаЛужајић БожиновскидоцентКатедра за хистологију и ембриологијуticavet@vet.bg.ac.rs11nastavnikdoc. dr Tijana Luzajic Bozinovski
доц. дрИванМилошевићдоцентКатедра за хистологију и ембриологијуikavet@vet.bg.ac.rs11nastavnikdoc. dr Ivan Milosevic
доц. дрМарко ЈумакеМитровићдоцентКатедра за радиологију и радијациону хигијенуmarkom@vet.bg.ac.rs11nastavnikdoc. dr Marko Jumake Mitrovic
доц. дрИванаНешићдоцентКатедра за анатомијуinesic@vet.bg.ac.rs11nastavnikdoc. dr Ivana Nesic
доц. дрБогомир БолкаПрокићдоцентКатедра за хирургију, ортопедију и офталмологијуbogomirprokic@vet.bg.ac.rs11nastavnikdoc. dr Bogomir Bolka Prokic
доц. дрАндреаРадаљдоцентКатедра за микробиологијуandrea.zoric@vet.bg.ac.rs11nastavnikdoc. dr Andrea Radalj
доц. дрДаркоСарвандоцентКатедра за општеобразовне предметеdarko.sarvan@vet.bg.ac.rs11nastavnikdoc. dr Darko Sarvan
доц. дрСилванаСтајковићдоцентКатедра за хигијену и технологију намирница анималног порекла11nastavnikdoc. dr Silvana Stajkovic
доц.ЉубодрагСтанишићдоцентКатедра за породиљство, стерилитет и вештачко осемењавањеljstanisic@vet.bg.ac.rs11nastavnikdoc. Ljubodrag Stanisic
доц. дрНаташаСтевићдоцентКатедра за заразне болести животиња и болести пчелаnatasas@vet.bg.ac.rs11nastavnikdoc. dr Natasa Stevic
доц. дрМилицаСтојковићдоцентКатедра за физиологију и биохемијуstojicm@vet.bg.ac.rs11nastavnikdoc. dr Milica Stojkovic
доц. дрБранкоСувајџићдоцентКатедра за хигијену и технологију намирница анималног пореклаbrankos@vet.bg.ac.rs11nastavnikdoc. dr Branko Suvajdzic
доц. дрЈеленаФранцуски АндрићдоцентКатедра за патолошку физиологијуjelenaf@vet.bg.ac.rs11nastavnikdoc. dr Jelena Francuski Andric
доц. дрМиланХаџи-МилићдоцентКатедра за хирургију, ортопедију и офталмологијуmmilic@vet.bg.ac.rs11nastavnikdoc. dr Milan Hadzi-Milic
доц. дрНиколаЧобановићдоцентКатедра за хигијену и технологију намирница анималног пореклаcobanovic.nikola@vet.bg.ac.rs11nastavnikdoc. dr Nikola Cobanovic
дрНаташаГламочлијавиши научни сарадникКатедра за хигијену и технологију намирница анималног порекла41nastavnikdr Natasa Glamoclija
дрМилицаГлишићнаучни сарадникКатедра за хигијену и технологију намирница анималног пореклаmilica.glisic@online.vet.bg.ac.rs41saradnikdr Milica Glisic
дрМилицаЛаудановићнаучни сарадникКатедра за хигијену и технологију намирница анималног порекла41saradnikdr Milica Laudanovic
дрМиленаРадаковићнаучни сарадникКатедра за патолошку физиологијуmradakovic@vet.bg.ac.rs41saradnikdr Milena Radakovic
дрКристинаСпариосунаучни сарадникКатедра за патолошку физиологијуkristina@vet.bg.ac.rs41saradnikdr Kristina Spariosu
УрошТомићнаставник страног језикаФакултет ветеринарске медицине11 Uros Tomic
МајаВасиљевићасистент са докторатомКатедра за хирургију, ортопедију и офталмологију21saradnik Maja Vasiljevic
дрЈеленаЈањићасистент са докторатомКатедра за економику и статистику21saradnikdr Jelena Janjic
дрЂорђеМарјановићасистент са докторатомКатедра за фармакологију и токсикологијуmarjanovicd@vet.bg.ac.rs21saradnikdr Djordje Marjanovic
дрНаталијаМилчић-Матићасистент са докторатомКатедра за болести копитара, месоједа, живине и дивљачи21saradnikdr Natalija Milcic-Matic
ас.СветаАрсићасистентКатедра за болести папкараsarsic@vet.bg.ac.rs21saradnikas. Sveta Arsic
ас.ДушанБошњаковићасистентКатедра за физиологију и биохемијуdusanbosnjakovic1@gmail.com062/161-092821saradnikas. Dusan Bosnjakovic
ас.СтефанВеличковићасистентКатедра за хирургију, ортопедију и офталмологијуstefan.velickovic94@gmai.com069/785-36221saradnikas. Stefan Velickovic
ас.ИванВићићасистентКатедра за хигијену и технологију намирница анималног пореклаivan.vicic@vet.bg.ac.rs21saradnikas. Ivan Vicic
ас.ЕмилијаВујићасистентКатедра за хирургију, ортопедију и офталмологију21saradnikas. Emilija Vujic
ас.СлавицаДражићасистентКатедра за физиологију и биохемијуslavicadrazic82@gmail.com064/0159-15021saradnikas. Slavica Drazic
ас. дрВладимирДрашковићасистентКатедра за зоохигијенуvdraskovic@vet.bg.ac.rs21saradnikas. dr Vladimir Draskovic
ас.РистоДучићасистентКатедра за хирургију, ортопедију и офталмологију21saradnikas. Risto Ducic
ас. дрЈаснаЂорђевићасистентКатедра за хигијену и технологију намирница анималног пореклаjasna.djordjevic@vet.bg.ac.rs21saradnikas. dr Jasna Djordjevic
ас.МилошЂурићасистентКатедра за болести копитара, месоједа, живине и дивљачи21saradnikas. Milos Djuric
ас.НемањаЈовановићасистентКатедра за паразитологијуnemanjavet1991@gmail.com064/502 95 0921saradnikas. Nemanja Jovanovic
ас.ЕленаКосовићасистентКатедра за заразне болести животиња и болести пчелаelena.kosovic@vet.bg.ac.rs+38166291-29421saradnikas. Elena Kosovic
ас.ЛазарМарковићасистентКатедра за болести копитара, месоједа, живине и дивљачиlazar.markovic@vet.bg.ac.rs21saradnikas. Lazar Markovic
ас. дрСретенНедићасистентКатедра за болести папкараsreten.nedic@vet.bg.ac.rs21saradnikas. dr Sreten Nedic
ас.АњаНиколићасистентКатедра за хистологију и ембриологијуanja.nikolic@vet.bg.ac.rs21saradnikas. Anja Nikolic
ас.ДејанПерићасистентКатедра за исхрану и ботаникуdperic@vet.bg.ac.rs065/350405021saradnikas. Dejan Peric
ас.ИсидораПрошићасистентКатедра за микробиологијуiphouse51@gmail.com063/752-864521saradnikas. Isidora Prosic
ас.МиланРајковићасистентКатедра за паразитологијуmilan.rajkovic.vet@gmail.com21saradnikas. Milan Rajkovic
ас. дрМаркоРистанићасистентКатедра за биологијуmristanic@vet.bg.ac.rs21saradnikas. dr Marko Ristanic
ас. дрЕлминТарићасистентКатедра за сточарство21saradnikas. dr Elmin Taric
ас. дрДејанаЋупић МиладиновићасистентКатедра за анатомију21saradnikas. dr Dejana Cupic Miladinovic
ас.НиколаЦукићасистентКатедра за анатомију21saradnikas. Nikola Cukic
ЈованБлагојевићистраживач-приправникКатедра за биологијуjovan.blagojevic@vet.bg.ac.rs062/299-05541saradnik Jovan Blagojevic
НинаДоминиковићистраживач-приправникКатедра за биологијуdominikovicnina@gmail.com069-1804416641saradnik Nina Dominikovic
МилицаИлићистраживач-приправникКатедра за микробиологијуmilica.ilic429@gmail.com41saradnik Milica Ilic
СтефанЈелисићистраживач-приправникКатедра за биологијуjelisicstefan95@gmail.com065/255-589241saradnik Stefan Jelisic
ЛазарКарићистраживач-приправникКатедра за болести копитара, месоједа, живине и дивљачиlazarkaric@gmail.com41saradnik Lazar Karic
МаријаКованџићистраживач-приправникКатедра за хигијену и технологију намирница анималног порекла41saradnik Marija Kovandzic
ДраганаМедићистраживач-приправникКатедра за фармакологију и токсикологијуdragana.medic@vet.bg.ac.rs41saradnik Dragana Medic
МиаНикетићистраживач-приправникКатедра за биологијуmia.niketic@vet.bg.ac.rs41saradnik Mia Niketic
РужицаЦветковићистраживач-приправникКатедра за зоохигијенуruzica.cvetkovic@vet.bg.ac.rs41saradnik Ruzica Cvetkovic