Навигација

Наставни план

Распоред предмета по семестрима и годинама Докторских академских студија
ветеринарске медицине 2014

 

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм
докторских академских студија ветеринарске медицине

 

Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета

Семестар

Статус предмета

Активна настава

ЕСПБ

П

СИР

ОСТАЛО

Прва година

1

20Д1О01

Методологија научноистраживачког рада

1.

O

2

/

/

4

2

20Д1О02

Молекуларна биологија ћелије

1.

O

4

/

/

7

3

20Д1О03

Биостатистика и информатика у биомедицинским наукама

1.

O

4

/

/

7

Изборни предмети блок I (бира се 1 предмет од понуђена 2)

4

20Д1И01

Ветеринарска имунологија

1.

И

3

/

/

8

5

20Д1И02

Нервни и хуморални механизми регулације

1.

И

3

/

/

8

6

20Д1О04

Студијски истраживачки рад 1

1.

O

/

7

/

4

Изборни предмети блок II, група предмета 1. (бира се 1 предмет од понуђена 2)

7

20Д1И03

Интеграција метаболизма животиња

2.

И

5

/

/

9

8

20Д1И04

Патоморфолошке промене и клиничке манифестације болести

2.

И

5

/

/

9

Изборни предмети блок II, група предмета 2. (бира се 1 предмет од понуђена 2)

9

20Д1И05

Заштита животне средине

2.

И

3

/

/

8

10

20Д1И06

Огледне животиње у биомедицинским истраживањима

2.

И

3

/

/

8

11

20Д1О05

Студијски истраживачки рад 2

2.

O

 

12

/

13

Укупно часова активне наставе и бодова на години

21

19

/

60

Друга година

Изборни предмети блок III, методолошки предмети у функцији израде докторске дисертације

(бирa се 1 предмет од 8 понуђених)

12

20Д2И01

Методе испитивања ћелија, ткива и органа у физиолошким и патофизиолошким условима

3.

И

5

/

/

10

13

20Д2И02

Методе микробиолошке и имунолошке дијагностике

3.

И

5

/

/

10

14

20Д2И03

Методе испитивања хране

3.

И

5

/

/

10

15

20Д2И04

Експериментални модели и методе у фармакологији и токсикологији

3.

И

5

/

/

10

16

20Д2И05

Дијагностика паразитских зооноза

3.

И

5

/

/

10

17

20Д2И06

Савремене инструменталне методе у ветеринарској медицини

3.

И

5

/

/

10

18

20Д2И07

Методологија клиничких испитивања

3.

И

5

/

/

10

19

20Д2И08

Молекуларно-генетичка дијагностика у ветеринарској медицини

3.

И

5

/

/

10

Изборни предмет блок IV

У 3. семестру студент бира два предмета из области израде докторске дисертације, у договору са ментором. Једносеместрални предмети са листе изборних предмета из области израде докторске дисертације могу се слушати у семестру по избору студента (3 или 4).

20

-

Изборни предмет 1

3.

И

1

2

/

5

21

-

Изборни предмет 2

3.

И

1

2

/

5

22

20Д2О01

Студијски истраживачки рад 3

3.

O

/

10

/

10

Изборни предмет блок V

У 4. семестру студент бира три предмета из области израде докторске дисертације, у договору са ментором. Једносеместрални предмети са листе изборних предмета из области израде докторске дисертације могу се слушати у семестру по избору студента (3 или 4 ).

23

-

Изборни предмет 3

4.

И

1

2

/

5

24

-

Изборни предмет 4

4.

И

1

2

/

5

25

-

Изборни предмет 5

4.

И

1

2

/

5

26

20Д2О02

Студијски истраживачки рад 4

4.

О

/

11

/

15

Укупно часова активне наставе и бодова на години

10

31

/

60

Трећа година

27

20Д3О01

Докторска дисертација: Публиковање рада у часопису са СЦИ или СЦИе листе

5.

О

/

9

/

20

28

20Д3О02

Студијски истраживачки рад у функцији израде докторске дисертације 1

5.

О

/

11

/

10

29

20Д3О03

Студијски истраживачки рад у функцији израде докторске дисертације 2

6.

О

/

20

/

10

30

20Д3О04

Израда и одбрана докторске дисертације

6.

О

/

/

8

20

Укупно часова активне наставе и бодова на години

0

40

 

60

Укупно часова активне наставе и бодова у студијском програму

31

90

 

180

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ИЗ ОБЛАСТИ ИЗРАДЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

1

20Д2И09

ЕКГ и ЕХО дијагностика

3. или 4.

И

1

2

/

5

2

20Д2И10

Примена економетријских метода у оцени производности и контроли здравља животиња

3. или 4.

И

1

2

/

5

3

20Д2И11

Математичко моделирање биолошких система и процеса

3. или 4.

И

1

2

/

5

4

20Д2И12

Експерименталне животиње и експериментални модели

3. или 4.

И

1

2

/

5

5

20Д2И13

Физиологија и биохемија телесних течности

3. или 4.

И

1

2

/

5

6

20Д2И14

Радијациона хигијена

3. или 4.

И

1

2

/

5

7

20Д2И15

Радиобиологија са радиопатологијом

3. или 4.

И

1

2

/

5

8

20Д2И16

Физикална терапија

3. или 4.

И

1

2

/

5

9

20Д2И17

Болести свиња

3. или 4.

И

1

2

/

5

10

20Д2И18

Упоредна анатомија домаћих животиња, сисара и живине

3. или 4.

И

1

2

/

5

11

20Д2И19

Упоредна анатомија експерименталних животиња

3. или 4.

И

1

2

/

5

12

20Д2И20

Морфологија нервног и ендокриног система

3. или 4.

И

1

2

/

5

13

20Д2И21

Ветеринарска хематологија

3. или 4.

И

1

2

/

5

14

20Д2И22

Молекуларни маркери у утврђивању родитељства, педигреа и карактеризацији врста и раса животиња

3. или 4.

И

1

2

/

5

15

20Д2И23

Молекуларна екологија и понашање ловне дивљачи и егзотичних животиња

3. или 4.

И

1

2

/

5

16

20Д2И24

Mолекуларна екологија и понашање медоносне пчеле

3. или 4.

И

1

2

/

5

17

20Д2И25

Нутригенетика и нутригеномика животиња

3. или 4.

И

1

2

/

5

18

20Д2И26

Метаболичке болести живине и микотоксикозе

3. или 4.

И

1

2

/

5

19

20Д2И27

Онкогене и неонкогене имуносупресивне болести живине

3. или 4.

И

1

2

/

5

20

20Д2И28

Хомеостаза телесних течности и електролита

3. или 4.

И

1

2

/

5

21

20Д2И29

Клиничка патологија и терапија копитара

3. или 4.

И

1

2

/

5

22

20Д2И30

Клиничка патологија и терапија паса

3. или 4.

И

1

2

/

5

23

20Д2И31

Клиничка патологија и терапија мачака

3. или 4.

И

1

2

/

5

24

20Д2И32

Клиничка дијететика паса и мачака

3. или 4.

И

1

2

/

5

25

20Д2И33

Превенирање бихејвиоралних поремећаја животиња

3. или 4.

И

1

2

/

5

26

20Д2И34

Органски отпад и заштита животне средине

3. или 4.

И

1

2

/

5

27

20Д2И35

Опште хигијенске мере и превентивне мере у ветеринарској медицини

3. или 4.

И

1

2

/

5

28

20Д2И36

Паразитске зоонозе

3. или 4.

И

1

2

/

5

29

20Д2И37

Економика и менаџмент у ветеринарској медицини

3. или 4.

И

1

2

/

5

30

20Д2И38

Ветеринарска форензика

3. или 4.

И

1

2

/

5

31

20Д2И39

Национални и прописи ЕУ у ветеринарској медицини

3. или 4.

И

1

2

/

5

32

20Д2И40

Зоонозе и концепт Једно здравље

3. или 4.

И

1

2

/

5

33

20Д2И41

Вирусне болести пчела

3. или 4.

И

1

2

/

5

34

20Д2И42

Биолошке опасности хране

3. или 4.

И

1

2

/

5

35

20Д2И43

Конзервисање хране биолошким методама

3. или 4.

И

1

2

/

5

36

20Д2И44

Хемијски и физички контаминанти хране

3. или 4.

И

1

2

/

5

37

20Д2И45

Конзервисање хране физичким и хемијским методама

3. или 4.

И

1

2

/

5

38

20Д2И46

Квалитет и нутритивна вредност хране

3. или 4.

И

1

2

/

5

39

20Д2И47

Научне основе интегрисаног система безбедности хране

3. или 4.

И

1

2

/

5

40

20Д2И48

Примарна производња хране

3. или 4.

И

1

2

/

5

41

20Д2И49

Инструментална анализа хране

3. или 4.

И

1

2

/

5

42

20Д2И50

Исхрана фармских животиња

3. или 4.

И

1

2

/

5

43

20Д2И51

Исхрана животиња и квалитет хране анималног порекла

3. или 4.

И

1

2

/

5

44

20Д2И52

Безбедност хране за животиње

3. или 4.

И

1

2

/

5

45

20Д2И53

Хистологија и ембриологија

3. или 4.

И

1

2

/

5

46

20Д2И54

Матичне ћелије и њихова улога у хомеостази ткива и регенеративној медицини

3. или 4.

И

1

2

/

5

47

20Д2И55

Клиничка ендокринологија

3. или 4.

И

1

2

/

5

48

20Д2И56

Болести риба: вирусне, паразитске, бактеријске и гљивичне

3. или 4.

И

1

2

/

5

49

20Д2И57/1

Имиџинг дијагностика 1

3.

И

1

2

/

5

50

20Д2И58/1

Стерилитет домаћих животиња 1

3.

И

1

2

/

5

51

20Д2И59/1

Вештачко осемењавање и криологија сперме 1

3.

И

1

2

/

5

52

20Д2И60/1

Контрола репродукције фармских животиња 1

3.

И

1

2

/

5

53

20Д2И61/1

Болести преживара 1

3.

И

1

2

/

5

54

20Д2И62/1

Ветеринарска клиничка токсикологија 1

3.

И

1

2

/

5

55

20Д2И63/1

Механизми дејства лекова 1

3.

И

1

2

/

5

56

20Д2И64/1

Ефикасност и безбедност примене лекова у ветеринарској клиничкој пракси 1

3.

И

1

2

/

5

57

20Д2И65/1

Микробиологија 1

3.

И

1

2

/

5

58

20Д2И66/1

Паразитске болести животиња 1

3.

И

1

2

/

5

59

20Д2И67/1

Паразитологија 1

3.

И

1

2

/

5

60

20Д2И68/1

Инфективне болести животиња 1

3.

И

1

2

/

5

61

20Д2И69/1

Епизоотиологија инфективних болести животиња 1

3.

И

1

2

/

5

62

20Д2И70/1

Вакцинологија 1

3.

И

1

2

/

5

63

20Д2И71/1

Патологија 1

3.

И

1

2

/

5

64

20Д2И57/2

Имиџинг дијагностика 2

4.

И

1

2

/

5

65

20Д2И58/2

Стерилитет домаћих животиња 2

4.

И

1

2

/

5

66

20Д2И59/2

Вештачко осемењавање и криологија сперме 2

4.

И

1

2

/

5

67

20Д2И60/2

Контрола репродукције фармских животиња 2

4.

И

1

2

/

5

68

20Д2И61/2

Болести преживара 2

4.

И

1

2

/

5

69

20Д2И62/2

Ветеринарска клиничка токсикологија 2

4.

И

1

2

/

5

70

20Д2И63/2

Механизми дејства лекова 2

4.

И

1

2

/

5

71

20Д2И64/2

Ефикасност и безбедност примене лекова у ветеринарској клиничкој пракси 2

4.

И

1

2

/

5

72

20Д2И65/2

Микробиологија 2

4.

И

1

2

/

5

73

20Д2И66/2

Паразитске болести животиња 2

4.

И

1

2

/

5

74

20Д2И67/2

Паразитологија 2

4.

И

1

2

/

5

75

20Д2И68/2

Инфективне болести животиња 2

4.

И

1

2

/

5

76

20Д2И69/2

Епизоотиологија инфективних болести животиња 2

4.

И

1

2

/

5

77

20Д2И70/2

Вакцинологија 2

4.

И

1

2

/

5

78

20Д2И71/2

Патологија 2

4.

И

1

2

/

5