Навигација

О нама


Центар за иновациона и научна истраживања Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду је организациона јединица Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду, која као иновационо-научни центар са једне стране служи за трансфер знања и технологија, а са друге као истраживачки центар обједињује све студијске програме са научним истраживањима.

 

У организовању и реализацији иновациног и научно-истраживачког рада Центар сарађује са осталим организационим јединицама Факултета, са Универзитетом у Београду и другим универзитетима и факултетима, као и са научно-истраживачким и другим организацијама у земљи и иностранству.

 

У оквиру трансфера знања и технологија сарађује са заинтересованим трећим лицима у земљи и иностранству.

 

Радом центра управљају Руководилац Центра и Програмски савет Центра. Такође у управљању помаже и Заменик руководиоца Центра.


 

Контакт имејл: cinifvm@vet.bg.ac.rs