Навигација

Руководство и стручне службе

    

Декан

Проф. др Милорад Мириловић
Тел: +381 11 2685936
Email: dekanat@vet.bg.ac.rs

Продекан за последипломске
академске студије и
међународну сарадњу

Проф. др Данијела Кировски

Тел: +381 11 2685261
Тел: +381 62 8006855
Email: dani@vet.bg.ac.rs


Продекан за интегрисане
академске студије

 

Проф. др Јаков Нишавић

Тел: +381 63 306936
Email: jakovmoni@vet.bg.ac.rs


Продекан за сарадњу
са привредом

 

Проф. др Слађан Нешић

Тел: +381 62 886 82 52
Email: sladjan@vet.bg.ac.rs


Продекан за клинички
рад

 

Проф. др Милан Малетић

Тел: +381 63 8211206
Email: maletic@vet.bg.ac.rs

 
 

Секретар Факултета
Шеф одсека за опште послове и студентска питања


Весна Раичковић
Тел: +381 11 2685711
Email: sekretar@vet.bg.ac.rs

 

 

Председник студентског парламента

Немања Јовановић
тел: +381 11 3671030
Email: predsednikspfvm@vet.bg.ac.rs

Студент продекан

Чедомир Виденовић
тел: +381 11 3671030
Email: studentprodekan@vet.bg.ac.rs

 

Администрација

Деканат - Шеф кабинета декана
 

Тодоровић Јована
тел: 011 2685-936
011 3615-436, лок. 310
Email: dekanat@vet.bg.ac.rs

Шеф Одсека за финансијско
рачуноводствене послове

Виолета Станојевић
011 2685 042;
011 3615-436, лок. 314
Email: sef_racunovodstva@vet.bg.ac.rs

Шеф Одсека за техничке и
помоћне послове

Поткоњак Зоран
тел/фаx: 011 2685 894;
011 3615-436, лок. 245
Email: ekonomat@vet.bg.ac.rs


Руководилац центра за иновациона
и научна истраживања

Проф. др Зоран Станимировић
тел: 063/391581
Email: cinifvm@vet.bg.ac.rs


Информационо-комуникациони центар
Руководилац центра

Проф. др Милош Вучићевић
тел: 011 3615-436 лок. 334
Email: vucicevic@vet.bg.ac.rs


Руководилац Центра за издавачку
делатност и промет учила

Проф. Др Драган Гвоздић
тел: 011 3615-436 lok.354
Email: gvozdic@vet.bg.ac.rs


Руководилац Центра за обезбеђење
и унапређење квалитета

Јелена Јездимировић
тел: 062/803 97 10
Email: jelena.jezdimirovic@vet.bg.ac.rs


Руководилац Центра за развој
и међународну сарадњу

Снежана Стевановић Ђорђевић
тел: 011 3671 160
Email: snezana@vet.bg.ac.rs