Навигација

ASIIN акредитација


Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду је добио међународну ASIIN акредитацију за студијске програме Интегрисаних академских студија - ветеринарска медицина, Специјалистичких академских студија ветеринарске медицине и Докторских академских студија ветеринарске медицине, на период максималног трајања акредитације, до 30.09.2027. године. 

ASIIN e.V. је пуноправни члан ENQA-е и водећа немачка агенција у акредитацији студијских програма на међународном нивоу у области инжењерства, информатике, природних наука, математике, медицине и економије (https://www.asiin.de/en/). 

Факултету ветеринарске медицине се овом акредитацијом, као потврдом међународног квалитета студијских програма, повећава видљивост у иностранству и отвора боља могућност мобилности како студената, тако и наставника и сарадника.