Navigacija

Rukovodstvo i stručne službe

    

Dekan

Prof. dr Milorad Mirilović
Tel: +381 11 2685936
Email: dekanat@vet.bg.ac.rs

Prodekan za poslediplomske
akademske studije i
međunarodnu saradnju

Prof. dr Danijela Kirovski

Tel: +381 11 2685261
Tel: +381 62 8006855
Email: dani@vet.bg.ac.rs


Prodekan za integrisane
akademske studije

 

Prof. dr Jakov Nišavić

Tel: +381 63 306936
Email: jakovmoni@vet.bg.ac.rs


Prodekan za saradnju
sa privredom

 

Prof. dr Slađan Nešić

Tel: +381 62 886 82 52
Email: sladjan@vet.bg.ac.rs


Prodekan za klinički
rad

 

Prof. dr Milan Maletić

Tel: +381 63 8211206
Email: maletic@vet.bg.ac.rs

 
 

Sekretar Fakulteta
Šef odseka za opšte poslove i studentska pitanja


Vesna Raičković
Tel: +381 11 2685711
Email: sekretar@vet.bg.ac.rs

 

 

Predsednik studentskog parlamenta

Nemanja Jovanović
tel: +381 11 3671030
Email: predsednikspfvm@vet.bg.ac.rs

Student prodekan

Čedomir Videnović
tel: +381 11 3671030
Email: studentprodekan@vet.bg.ac.rs

 

Administracija

Dekanat - Šef kabineta dekana
 

Todorović Jovana
tel: 011 2685-936
011 3615-436, lok. 310
Email: dekanat@vet.bg.ac.rs

Šef Odseka za finansijsko
računovodstvene poslove

Violeta Stanojević
011 2685 042;
011 3615-436, lok. 314
Email: sef_racunovodstva@vet.bg.ac.rs

Šef Odseka za tehničke i
pomoćne poslove

Potkonjak Zoran
tel/fax: 011 2685 894;
011 3615-436, lok. 245
Email: ekonomat@vet.bg.ac.rs


Rukovodilac centra za inovaciona
i naučna istraživanja

Prof. dr Zoran Stanimirović
tel: 063/391581
Email: cinifvm@vet.bg.ac.rs


Informaciono-komunikacioni centar
Rukovodilac centra

Prof. dr Miloš Vučićević
tel: 011 3615-436 lok. 334
Email: vucicevic@vet.bg.ac.rs


Rukovodilac Centra za izdavačku
delatnost i promet učila

Prof. Dr Dragan Gvozdić
tel: 011 3615-436 lok.354
Email: gvozdic@vet.bg.ac.rs


Rukovodilac Centra za obezbeđenje
i unapređenje kvaliteta

Jelena Jezdimirović
tel: 062/803 97 10
Email: jelena.jezdimirovic@vet.bg.ac.rs


Rukovodilac Centra za razvoj
i međunarodnu saradnju

Snežana Stevanović Đorđević
tel: 011 3671 160
Email: snezana@vet.bg.ac.rs