Navigacija

Administracija

 

Dekanat
Šef kabineta dekana Todorović Jovana tel: 011 2685-936;
011 3615-436, lok. 310
dekanat@vet.bg.ac.rs
Odsek za opšte poslove i studentska pitanja
Sekretar Fakulteta Raičković Vesna 011 2685-711;
011 3615-436, lok. 255
sekretar@vet.bg.ac.rs
Šef odseka za opšte poslove i studentska pitanja Raičković Vesna 011 2685-711
011 3615-436, lok. 255
sekretar@vet.bg.ac.rs
Viši referent za studentska pitanja,materijalna pitanja i standard studenata Radinović-Lukić Milovan 011 3615-436, lok. 312;
011 3066-045
osnovne_studije@vet.bg.ac.rs
Viši referent za studentska pitanja,materijalna pitanja i standard studenata Vukajlović Sanja 011 3615-436, lok. 315 studentskasluzba2@vet.bg.ac.rs
Referent za studentska pitanja, materijalna pitanja i standard studenata Savić Marija 011 3615-436, lok. 315 studentskasluzba1@vet.bg.ac.rs
Viši referent za postdiplomske studije i doktorate Sikimić Petar 011 3615-436, lok. 328;
011 3066-045
postdiplomske_studije@vet.bg.ac.rs
Referent za javne nabavke

Bečkei Zorana

011 3615-436, lok. 311 nabavke@vet.bg.ac.rs
Referent za opšte poslove i poslove organa upravljanja i stručnih organa fakulteta Jasmina Boceski 011 3615-436, lok. 311 arhivafvm@vet.bg.ac.rs
Bibliotekari Diković Milica 011 3615-436, lok. 316 biblioteka@vet.bg.ac.rs
Daktilograf Stojanović Maja 011 3615-436, lok. 356  
Odsek za finansijsko računovodstvene poslove

Šef Odseka

Violeta Stanojević 062-8025022;
011 2685 042;
011 3615-436, lok. 314

sef_racunovodstva@vet.bg.ac.rs
Obračunski referent za zarade i druga primanja Sanja Ašćerić

062-8025051
062-8025027
011 3615-436, lok. 313

racunovodstvo@vet.bg.ac.rs
Finansijski likvidator Marijana Vidić 062-8025051
062-8025027
011 3615-436, lok. 313
racunovodstvo@vet.bg.ac.rs
Finansijski knjigovođa glavne knjige,kontista i analitičar prihoda i troškova Tatjana Cvetković 062-8025051
062-8025027
011 3615-436, lok. 313
racunovodstvo@vet.bg.ac.rs
Blagajnik Danijela Vučković 062-8025051
062-8025027
011 2685 153
011 3615-436, lok. 350
racunovodstvo@vet.bg.ac.rs
Samostalni finansijsko-računovodstveni saradnik (nabavljač) Tatjana Đurić 062-8025051
062-8025027
011 3615-436, lok. 313
racunovodstvo@vet.bg.ac.rs
Odsek za tehničke i pomoćne poslove

Šef Odseka

Potkonjak Zoran tel/fax: 011 2685 894;
011 3615-436, lok. 245
ekonomat@vet.bg.ac.rs
Referent za bezbednost i zdravlje na radu i protivpožarnu zaštitu Aleksandar Jelić tel/fax: 011 2685 894;
011 3615-436, lok. 245
obezbedjenje@vet.bg.ac.rs
Stolar Zoran Savović 011 3615-436, lok. 245 ekonomat@vet.bg.ac.rs
Vodoinstalater Desimir Ignjatović 011 3615-436, lok. 245 ekonomat@vet.bg.ac.rs
Vozač Stevan Luković 011 3615-436, lok. 245 ekonomat@vet.bg.ac.rs
Portir Blagomir Božić 011 3615-436, lok. 245 obezbedjenje@vet.bg.ac.rs
Portir Zoran Antić 011 3615-436, lok. 245 obezbedjenje@vet.bg.ac.rs
Higijeničar Jasmina Dabić 011 3615-436, lok. 245 ekonomat@vet.bg.ac.rs
Higijeničar Brankica Radović 011 3615-436, lok. 310 ekonomat@vet.bg.ac.rs
Higijeničar Mila Mošić 011 3615-436, lok. 245 ekonomat@vet.bg.ac.rs
Informaciono-komunikacioni centar
Rukovodilac Centra Prof. dr Miloš Vučićević 062 802 5056 vucicevic@vet.bg.ac.rs
Webmaster dr Dragiša Urošević 060 0385 443 webmaster@vet.bg.ac.rs
Sekretar Centra dr um. Milica Mijačević Carević   infocentar@vet.bg.ac.rs
Tehnički saradnik administratora mreže Zlatko Demak 060 0385 443 itcentar@vet.bg.ac.rs
Centar za izdavačku delatnost i promet učila
Rukovodilac Centra Prof. dr Dragan Gvozdić 011 3615-436 lok.354 gvozdic@vet.bg.ac.rs
Tehnički urednik Lazarević Gordana 011 3615-436 lok.253 izdavackicentar@vet.bg.ac.rs
Centar za obezbeđenje i unapređenje kvaliteta
Rukovodilac Centra Jelena Jezdimirović 062 803 9710 jelena.jezdimirovic@vet.bg.ac.rs
CENTAR ZA RAZVOJ I MEĐUNARODNU SARADNJU
Rukovodilac Centra Snežana Stevanović Đorđević +381 628036690 snezana@vet.bg.ac.rs
stručni saradnik Aleksandra Aleksić -Agelidis +381 628036690 sandra@vet.bg.ac.rs