Навигација

14Д1О03 - Методологија научноистраживачког рада

Спецификација предмета
НазивМетодологија научноистраживачког рада
Акроним14Д1О03
Студијски програмВетеринарска медицина
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ7.0Статус предметаобавезан
   Условљност другим предметимауписан семестар у коме се слуша испитОблик условљености
   Циљеви изучавања предметада студентима полазницима последипломских докторских студија пружи основна знања о свим до данас познатим научним методама, како би на што бржи и једноставнији начин стигли до истине, односно решења неког научног проблема; како створити научно дело и како након тога то научно дело написати и објавити
   Исходи учења (стечена знања)Након успешно завршеног курса студенти би требали да: самостално креирају и учествују у извођењу научноистраживачког експеримента, самостално објашњавају добијене резултате и исте самостално припремају за презентацију на скуповима или за објављивање у научним часописима
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставепредметаТеоријска настава Наука (дефиниција, предмет, циљ, класификација) и истраживање; Научни метод (проблем, хипотеза, циљеви и значај истраживања, верификација хипотезе и научно објашњење); Примена рачунара у научноистраживачком раду; Научна информација и научна комуникација; Судбина научне информације, писање и објављивање извештаја о научном истраживању; Врсте научних дела, излагање .....
   Садржај практичне наставеРад на припреми огледа и изради дизајна експеримента, обради резултата, писању рада, корекццији рада и начину презентације резултата (излагање рада).
   Литература
   1. Савић Д. Јован 1995, Како написати објавити и вредновати научно дело у биомедицини. Култура, Београд.
   2. Савић Д. Јован 1995, Како створити научно дело у биомедицини. ГКП СавПО, Стара Пазова
   3. Сарић М. 1990, Општи принципи научног рада. Научна књига. Београд
   4. Пантелић Д 1997, Научни метод, Војноиздавачки завод, Београд;
   5. Ђурић М. 1995, Експеримент. Дефектолошки факултет, Београд.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   3
   Методе извођења наставетеоријска настава; израда семинарских радова; вежбање (рад на рачунару, претраживање на интернету, електронска комуникација, креирање експеримента, писање рада, корекција рада, презентација рада).
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит70
   Практична настава0Усмени испит0
   Пројекти0
   Колоквијуми0
   Семинари20