Навигација

14Д2И48 - Органски отпад и заштита животне средине

Спецификација предмета
НазивОргански отпад и заштита животне средине
Акроним14Д2И48
Студијски програмВетеринарска медицина
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ2.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметимаОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаСтицање потребних теоријских знања и вештина неопходних за самостални научно истраживачки рад и комплексно сагледавање проблематике везане за органски отпад и загађењење животне средине.
   Исходи учења (стечена знања)Докторант треба да разуме значај уклањања органског отпада, да зна конвенционалне и алтернативне методе прераде органског отпада као и начине валоризације органског отпада
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПојам, дефиниција и класификација органског отпада. Значај мера у решавању уклањања и прераде органског отпада . Методе испитивања утицаја органског отпада на загађивање животне средине. Технологија прераде ђубрета. Процена ризика управљања анималним отпадом. Појам, дефиниција и класификација отпадних вода Технологија обраде отпадних вода.
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. 1. Ристић М., Раденковић Брана, Ђорђевић М, Нешкодљиво уклањање угинулих животиња и нејестивих производа закланих животиња, Факултет ветеринарске медицине Универзитету Београду,Triton Public, Београд, 2000.
   2. 2.Раденковић-Дамњановић Брана, Практикум из зоохигијене, Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду, III издање, ВМД, Београд
   3. 3.Асај А, Хигијена на фарми и у околишу, Медицинска наклада, Загреб.
   4. 4.Dewi I., at all, Pollution in livestock production systems, CAB International Wallingford, Oxon, 2004.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   1
   Методе извођења наставе-теоријска настава -припрема семинарског рада, јавно излагање и критичка дискусија
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит0
   Практична настава0Усмени испит70
   Пројекти0
   Колоквијуми0
   Семинари20