Навигација

14Д2И49 - Опште хигијенске мере и превентивне мере у ветеринарској медицини

Спецификација предмета
НазивОпште хигијенске мере и превентивне мере у ветеринарској медицини
Акроним14Д2И49
Студијски програмВетеринарска медицина
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ2.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметимаУписан семестар у коме се слуша предметОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаДа студентима допуни знање стечено из премета "Зоохигијена" са основних студија да умеју да комплексно сагледају значај спровођења хигијенско санитарних мера у циљу заштите здравља животиња и људи, да омогући студентима докторских студија да овладају савременим методама спровођења хигијенско-санитарних мера у објектима за смештај животиња и животној средини, да оспособи студенте за научно истраживачки рад везан за контролу спроведених хигијенско санитарних мера у погонима за производњу и прераду намирница анималног порекла.
   Исходи учења (стечена знања)По завршеној настави докторант ће проширити знања о значају правилне примене ветеринарско санитарних мера у функцији здравља животиња, допунити знања о значају примене ветеринарско санитарних мера у функцији заштите здравља људи и животне средине, усвојити најновија сазнања о значају санитарних мера у сузбијању и искорењивању заразних болести и зооноза.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеЗначај спровођења општих хигијенских и превентивних мера. Дезинфекција. Дезинфекција код најважнијих болести животиња. Дезинфекција земљишта. Дезинфекција објеката за снештај животиња, индустријских објеката. Дезинфекција воде.дезинфекција транспортних средстава..Дезинсекција ( појам, значај и методе, извођење дезинсекције ). Дератизација (појам, методе, значај, биолошке карактеристике најчеше присутних глодара у нашој земљи, исвођење дератизације).Дезодорација (објеката, ђубришта).Карантин (значај, врсте, организација карантина). Основнин прописи за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију у ветеринарској медицини Значај спровођења хигијенско-санитарних мера у објектима за смештај домаћих животиња, погонима за прераду намирница анималног порекла и у осталим објектима ветеринарске делатности.
   Садржај практичне наставеМетодологија спровођења хигијенско – санитарних мера у објектима за смештај животиња и контрола спроведених мера.
   Литература
   1. 1. Пухач И, Хрговић Н, Вукићевић З, Зоохигијена, II издање, Научна књига, Београд, 1989. -2. Раденковић-Дамњановић Брана, Практикум из зоохигијене, Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду, II издање, ВМД, Београд, 2010.
   2. 3.Асај А, Здравствена дезинфекција у настамбама и околишу, Медицинска наклада, Загреб, 2000.-4. Асај А, Дератизација у пракси, Медицинска наклада, Загреб, 1999 -
   3. . Meehan A, Rats and mice.Their biology and control Rentokil Ltd, Sussex, UK, 1984. - 6. Linton A, at all, Disinfection in Vetrerinary and Farm Animal Practise, Blackwell Scientific Publications, London, 1988.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   1
   Методе извођења наставе-теоријска настава -припрема семинарског рада, јавно излагање и критичка дискусија -практично извођење стечених знања
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит0
   Практична настава0Усмени испит70
   Пројекти0
   Колоквијуми0
   Семинари20