Навигација

14Д2О01 - Интеграција метаболизма и функције органа домаћих животиња

Спецификација предмета
НазивИнтеграција метаболизма и функције органа домаћих животиња
Акроним14Д2О01
Студијски програмВетеринарска медицина
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ10.0Статус предметаобавезан
   Условљност другим предметима-Облик условљености
   Циљеви изучавања предмета- да студентима функционално продуби специфична знања стечена на курсу "Биохемија" на основним студијама; - оспособи студента за комплексно сагледавање система нормалних метаболичких трансформација у организму животиња и постави базу за касније разумевање промена истих током болести; - да омогући ефикасно усвајање знања на предметима потоњих година студија.
   Исходи учења (стечена знања)По успешно завршеном курсу студенти ће усвојити следећа знања: - детаљно познавање молекулске грађе ензима, механизама и законитости ензимске катализе; - познавање метаболичких предности и ризика оксидативног метаболизма у ћелији и молекулских механизама и стратегије антиоксидативне заштите у организму; - детељно познавање метаболичких процеса специфичних за сва појединачна ткива и органске системе; - механизме интеграције и регулације метаболичких процеса који се одвијају у различитим ткивима; - специфичности метаболизма у организму преживара, птица и риба.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеТермодинамика биохемијских реакција и транспорта кроз мембране. Механизми транспорта. Ензимска кинетика, структура, каталитички центар, каталитичке стратегије. Активација - инхибиција. Биолошке оксидације: респирациони ланац и оксидативна фосфорилација; слободни радикали и антиоксидатвна заштита. Регулација метаболизма: Алостерна, ковалентна, концентрација ензима, ћелијски одељци, метаболичка специјализација ткива. Репетиторијум главних метаболичких путева, њихова повезаност и регулација. Хормонска контрола метаболизма. Утицај узимања и ускраћивања хране на метаболизам. Метаболизам у ткивима: Ћелије крви и хематопоезних ткива; протеини крви; протеини акутне фазе; липопротеини крви. Скелетни мишићи, глаткомишићно ткиво, миокард; протеини мишићне контракције. Јетра. Бубрег. Мозак. Око. Костно ткиво. Кожа. Млечна жлезда. Метаболизам хормона. Телесне течности значајне за репродуктивне процесе. Метаболизам преживара, птица и риба.
   Садржај практичне наставе-
   Литература
   1. Mihailović M. Jovanović I. (2008) Biohemija,V izd., Naučna, Beograd.
   2. Stojić. V. (2007) Veterinaska fiziologija, Naučna, Beograd.
   3. Biochemistry, A Short Course (2010) John L. Tymoczko, Jeremy M. Berg, Lubert Stryer, W. H. Freeman and Company, New York, USA.
   4. Fundamentals of Biochemistry, Life at the Molecular Level (2013) Donald Voet, Judith G. Voet, Charlotte W. Pratt, 4th ed., John Wiley & Sons, Inc.
   5. Principles of Biochemistry (2012) Laurence A. Moran, H. Robert Horton, K. Gray Scrimgeour, Marc D. Perry. 5th ed., Pearson.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   4
   Методе извођења наставе- Теоријска настава, предавања, аудио-визуелне презентације
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит70
   Практична настава0Усмени испит0
   Пројекти0
   Колоквијуми0
   Семинари20