Навигација

14И1И06 - Психосоцијални аспекти држања животиња

Спецификација предмета
НазивПсихосоцијални аспекти држања животиња
Акроним14И1И06
Студијски програмВетеринарска медицина
Модул
Тип студијаинтегрисане академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметима-Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са основним чиниоцима који утичу на квалитет односа човека и животиња
  Исходи учења (стечена знања)Студент треба да зна како човек утиче на квалитет живота животиња и како животиње утичу на квалитет живота човека
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеСтавови и однос човека према природи и животињама – Натуралистички, еколошки, хуманистички, морални, научни, утилитаристички, доминионистички, негативистички и естетички ставови. Симболички значај животиња. Зоофобије – страхови од животиња (3). Чиниоци који утичу на однос човека према животињама (2). Начини искоришћавања животиња (1). Начини исхране човека – омнивори, вегетаријанци, вегани и начини искоришћавања животиња за производњу намирница и природних материјала и влакана (2). Улога човека у заштити животиња (1). Анимотерапија (1). Зоотерапија (1). Начини на које животиње наносе штете човеку (1). Злостављање животиња (1). Улога ветеринара у вези човек-животиње и професионалне болести и повреде ветеринара (2).
  Садржај практичне наставеИзрaда упитника и анкета за испитивање односа и ставова човека према животињама (3), анкетирање (4), анализа и представљање резултата анкета (4), анализа утицаја моралних/етичких чинилаца, убеђења, веровања, заблуда и религије на однос човека према животињама (3), анализа утицаја традиције, културе, притиска јавности, захтева невладиних организација, покрета за заштиту животиња и економских чинилаца на однос човека према животињама (3), анализа утицаја васпитања, образовања, информисаности, науке и политике на однос човека према животињама (3), анализа утицаја емоција, емпатије, љубави, искустава и вештина на однос човека према животињама (2), анализа утицаја моде, имиџа, конкуренције и одрживости на однос човека према животињама (2), анализа утицаја еколошких чинилаца на однос човека према животињама (2), анализа утицаја захтева безбедности и сигурности, квалитета намирница и очувања јавног здравља на однос човека према животињама (2) и анализа утицаја чинилаца који утичу на однос ветеринара према животињама (2).
  Литература
  1. Grandgeorge М, Hausberger М. Human-animal relationships: from daily life to animal-assisted therapies. Ann Ist Super Sanità 2011, 47, 4: 397-408.
  2. Reinisch AI. The human-animal bond: A benefit or a threat to the integrity of the veterinary profession? Canadian Veterinary Journal 2009, 50, 7, 713-718.
  3. Costa Neto EM. Animal-based medicines: biological prospection and the sustainable use of zootherapeutic resources. Anais da Academia Brasileira de Ciências (2005) 77(1): 33-43.
  4. Samfira M, Petroman I. Therapeutic Value of the Human Being-Animal Relationship. Animal Science and Biotechnologies, 2011, 44, 2, 512-515.
  5. Marijana Vučinić: Povrede i poremećaji zdravlja veterinara neinfektivne etiologije. Vet. glasnik 2011, 65, 1-2, 109 - 121.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  12
  Методе извођења наставеТеоријска настава са интерактивним учењем уз примену аудиовизуелних метода (PowerPoint презентације, филмови), семинарске вежбе, дискусионе групе, специфичне радионице. Израда упитника, интрвјуа Анализа утицаја
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања15Писмени испит0
  Практична настава15Усмени испит70
  Пројекти0
  Колоквијуми0
  Семинари0