Навигација

14И1И07 - Физичке основе дијагностичких и терапијских метода

Спецификација предмета
НазивФизичке основе дијагностичких и терапијских метода
Акроним14И1И07
Студијски програмВетеринарска медицина
Модул
Тип студијаинтегрисане академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.5Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаУписан други семестарОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаСтицање основних практичних и оперативних знања о физичким основама и принципима мерења као и о функционисању биомедицинске инструментације; овладавање основама физичких метода које се користе у ветеринарској дијагностици и терапији, биомедицинским истраживањима и пракси.
  Исходи учења (стечена знања)Студент треба да разуме физичке феномене који су основа мерних техника и инструментације у ветеринарској дијагностици, терапији и биомедицинским истраживањима.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеКонтрола животне средине. Примена ултразвука,електромагнетних таласа, ласера у дијагностици и терапији. Микроскопске методе у биомедицини. Рендгенска дијагностика и радиотерапија. Примена јонизујућег зрачења у биомедицини. Нејонизујућа зрачења и дејство на биолошке системе. Електродне технике у биомедицини. Електродијагностика и електротерапија. Термодијагностика и термотерапија.
  Садржај практичне наставеЕхо и Доплер технике. Електродне и микроелектродне технике. Термодијагностика и термотерапија. Електродијагностика и електротерапија. Микроскопија. Ласерско зрачење. X-зрачење. Примена ултраљубичастог и инфрацрвеног зрачења у биомедицини. Дозиметрија јонизујућег зрачења. Обилазак клиника и лабораторија и упознавање са савременим апаратима који се користе у дијагностици и терапији.
  Литература
  1. Јелена Ајтић и Драгана Поповић, Физичке основе дијагностичких и терапијских метода, Ветеринарска комора Србије, Београд, 2013.
  2. Јелена Ајтић и Драгана Поповић, Збирка задатака из биофизике, Ветеринарска комора Србије, Београд, 2010.
  3. Јелена Ајтић и Драгана Поповић, Биофизика, Центар за издавачку делатност, Факултет ветеринарске медицине, Београд, 2014.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  12
  Методе извођења наставеТеоријска настава се изводи уз примену аудиовизуелних презентација. Практична настава се изводи кроз самостални рад, демонстрације, посете клиникама и лабораторијама.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања15Писмени испит55
  Практична настава30Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари