Навигација

14И3И04 - Спортска медицина

Спецификација предмета
НазивСпортска медицина
Акроним14И3И04
Студијски програмВетеринарска медицина
Модул
Тип студијаинтегрисане академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаНемаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са специфичностима из физиологије и патологије спортских коња у различитим дициплинама коњичког спорта.
  Исходи учења (стечена знања)Студент треба да разуме основне механизме адаптације организма на тренинг и физичко оптерећење, зна најважније поремећаје изазване физичким оптерећењем и уме да уради клинички преглед, како би проценио степен тренираности, дијагностиковао најважније поремећаје изазване оптерећењем и предузео одговарајуће превентивне и терапијске мере.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУтицај физичког оптерећења на организам и адаптација на тренинг и оптерећење спортских коња (1). Процена спортских перформанси пре увођења у тренинг (1). Основе тренинга спортских коња и специфичности тренинга коња за поједине дисциплине коњичког спорта (5). Процена степена тренираности коња (1). Спортске повреде и oбољења изазвана физичким напрезањем (6), допинг и антидопинг контрола (1).
  Садржај практичне наставеПроцена спортских перформанси, функционални тестови за процену степена тренираности коња, тест оптерећења, дијагностика и терапија спортских болести и повреда, узимање узорака за допинг контролу (15). Клиничке вежбе у амбулантama за болести коња и на Београдском хиподрому (15).
  Литература
  1. Траиловић Д, Траиловић Р, Лазић Ј, Коњарство и коњички спорт, ВетКер, Београд, 2009.
  2. Marlin D, Nankervis K: Equine Exercise Physiology, Blacкwell, Oxford, 2003.
  3. Hodgson DR, Rose RJ: The Athletic Horse, Saunders, Philadelphia, 1994.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  12
  Методе извођења наставеТеоријска настава са интерактивним учењем, уз примену аудио-визуелних метода (PowerPoint презентације, филмови), практичан рад на Клиници за болести коња и хиподрому.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит30
  Практична настава20Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари10